Actualitate religioasă
Foto: Mircea Popa

Noi doctori în teologie la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Alexandru Briciu, 12 Februarie 2019

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit luni, 11 februarie, două susțineri publice de teze de doctorat în vederea acordării titlului de doctor. Tânărul teolog Marius Mihai Nedelcu, editor coordonator al departamentului Actualitatea religioasă al Ziarului Lumina al Patriarhiei Române, a prezentat public teza de doctorat intitulată „Dumnezeu Tatăl în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Lucrarea a fost elaborată sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, și susținută în sala de consiliu a instituției de învățământ superior. Referenți oficiali au fost pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu); pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca); pr. prof. univ. dr. Constantin Preda (Facultatea de Teologie Ortodoxă din București). „Scopul temei «Dumnezeu Tatăl în Epistolele Sfântului Apostol Pavel» îl reprezintă cercetarea discursurilor despre Dumnezeu Tatăl din corpul literar paulin şi prezentarea și extragerea informațiilor despre Persoana Sfintei Treimi, cu evidențierea vocației și lucrării proprii: chemarea, voința, alegerea, conducerea planului mântuirii, sau a iconomiei divine. În acest demers dorim și manifestarea funcţiei canonice a Sfintei Scripturi, care oferă nu numai temeiuri scripturistice pentru întărirea şi justificarea învăţăturilor dogmatice, ci este în acelaşi timp şi etalon faţă de care discursul sistematic trebuie să se reevalueze”, ne-a declarat dr. Marius Nedelcu la finalul susținerii publice a tezei de doctorat.

În partea a doua a zilei, în Amfiteatrul „I.G. Coman” al facultății a avut loc susținerea tezei de doctorat a protos. Hrisostom (Liviu) Ciuciu, viețuitor al Mănăstirii Putna din județul Suceava. Lucrarea „Ascultarea Fiului de Tatăl în Filipeni 2, 5-11. Relevanța ei pentru viața duhovnicească” a fost elaborată sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, iar susți­ne­rea publică a avut aceeași comisie de referenți. Ambele comisii au fost prezidate de conf. univ. dr. Adrian Lemeni, directorul Școlii Doctorale „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucu­rești. La final, noii doctori în teologie au depus jurământul de credinţă şi au fost felicitaţi de membrii comisiei şi de participanţii la eveniment.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!