Sănătate
Noi prevederi în proiectul Legii vaccinării copiilor

Noi prevederi în proiectul Legii vaccinării copiilor

Mariana Bahcevan, 04 August 2017

Proiectul Legii vaccinării prevede că, în cazul vaccinărilor obligatorii, consimţământul pentru imunizare se prezumă ca fiind dat, iar excepţie fac doar situaţiile în care părinţii sau persoana responsabilă refuză în scris la medicul de familie vaccinarea copilului minor.

Pentru vaccinările obli­gatorii, furnizorul de servicii medicale de vaccinare care are în evidenţa sa copilul minor are obligaţia de a informa în timp util persoana responsabilă asupra Calendarului Naţional de Vaccinare, se arată în varianta de proiect obţinută de Agerpres. Sunt obligatorii: vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii; vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare; vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unită­ţile sanitare publice şi private; vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private.

Potrivit legii, părintele sau cel responsabil în cazul copilului minor este scutit de obligaţia pre­zentării acestuia la vaccinare, dacă acesta are o contraindicaţie definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, în situaţia în care prezintă medicului care are în evidenţa sa minorul o certificare a situaţiei invocate.

Medicii de familie sunt obligaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege ori dacă interesul copilului prevalează, să asigure confiden­ţialitatea datelor privind ante­cedentele vaccinale ale copilului. La luarea în evidenţă a nou-năs­cutului, medicul de familie are obligaţia să informeze părinţii sau, după caz, persoana respon­sabilă despre utilitatea adminis­trării vaccinurilor din Calendarul Naţional de Vaccinare, dar şi despre posibilitatea de a suplimenta schema naţională cu vaccinurile recomandate.

Unităţile de învăţământ, precum şi alte instituţii în care sunt colectivităţi de copii vor fi obligate să efectueze informarea copiilor cu privire la vaccinare; să trans­mită Comisiei Judeţene de Vaccinare şi celei a municipiului Bucureşti din cadrul DSP o listă privind copiii care nu au fost vaccinaţi conform Calendarului Naţional de Vaccinare şi să ofere părinţilor sau altor reprezentanţi legali, după caz, la cerere sau în mod public, o statistică privind numărul de copii nevaccinaţi din cadrul şcolii. Potrivit noii legi, părinţii şi celelalte persoane res­ponsabile de creşterea şi educarea copilului sunt obligaţi să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vacci­nărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obli­gatorii şi să se prezinte în cazul în care sunt convocaţi de Comisia Judeţeană de Vaccinare sau cea a municipiului Bucureşti.

De asemenea, potrivit ace­luiași proiect, părinţii sau repre­zentanţii legali ai minorului pot fi amendaţi cu sume de la 5.000 de lei la 10.000 de lei în cazul în care nu prezintă copilul la vaccinare după ce au fost consiliaţi de Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a municipiului Bucu­reşti. În lege se mai prevede și că statul, prin Minis­terul Sănătăţii, asigură condiţiile pentru diagnosticul şi tratamentul optim al oricăror reacţii adverse ale vac­cinării, precum şi compensarea oricăror efecte de durată, dacă sunt dovedite relaţiile de cauza­litate.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!