Noi reglementări privind acordarea ajutorului lunar pentru soţul supravieţuitor

25 Ianuarie 2008

▲ Guvernul a stabilit, miercuri, printr-o hotărâre, condiţiile în care va fi acordat sprijinul lunar pentru soţul supravieţuitor, modul de stabilire şi de plată a acestuia, precum şi demersurile ce trebuie făcute pentru soluţionarea cererilor de acordare ▲ Potrivit noilor reglementări, valoarea ajutorului lunar va fi calculată şi în funcţie de durata căsătoriei cu soţul decedat ▲

Potrivit deciziei luate de Executiv, ajutorul lunar se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie din sistemul public de pensii realizate de soţul supravieţuitor sunt mai mici de 364 de lei, sau mai mici de 140 de lei - în cazul persoanelor fostului sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori. Membrii Guvernului au mai hotărât că beneficiază de acest ajutor soţul unei persoane care avea calitatea de pensionar al sistemului public de pensii sau îndeplinea condiţiile de pensionare şi avea înregistrată cererea de stabilire a pensiei în sistemul public de pensii.

Condiţii de acordare a ajutorului lunar

Ajutorul lunar se acordă la cerere, dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: este pensionar din sistemul public de pensii şi are, la data solicitării, cel puţin vârsta standard de pensionare; îndeplineşte condiţiile de pensionare şi are înregistrată cererea de stabilire a pensiei la Casa teritorială de pensii; nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public; nu s-a recăsătorit după decesul soţului; are domiciliul pe teritoriul României; nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii. O altă condiţie constă în durata căsătoriei cu soţul decedat. În situaţia în care durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de 44 de lei, pentru soţul supravieţuitor care beneficiază de una sau mai multe categorii de pensie stabilite numai în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori, şi 113 lei, pentru soţul supravieţuitor care beneficiază de pensie stabilită în sistemul public de pensii. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar de cel puţin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar variază între 22 şi 102 lei, în funcţie de anii de căsătorie şi tipul de pensie de care beneficiază. În cazul în care soţul supravieţuitor beneficiază numai de pensie de serviciu, nefiind îndeplinite şi condiţiile pentru stabilirea pensiei din sistemul public, ajutorul lunar nu se acordă.

Ajutorul lunar se stabileşte prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, pe baza documentelor care atestă dreptul solicitantului de a beneficia de ajutor, potrivit legii. Cererea pentru acordarea ajutorului social se depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a soţului supravieţuitor sau reprezentantului legal al acestuia şi se soluţionează în termen de 30 zile, de la data depunerii.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!