Evanghelia zilei
Nu a căutat slava Sa, ci a dorit să cunoaştem voia Domnului

Nu a căutat slava Sa, ci a dorit să cunoaştem voia Domnului

Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine. Şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi, şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui Meu. Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem. Iarăşi au luat pietre iudeii ca să arunce asupra Lui. Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din ele, aruncaţi cu pietre asupra Mea? I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru hulă şi pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: Nu e scris în Legea voastră că Eu am zis: dumnezei sunteţi? Dacă i-a numit dumnezei pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu - şi Scriptura nu poate să fie desfiinţată - Despre Cel pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume, voi ziceţi: Tu huleşti, căci am spus: Fiul lui Dumnezeu sunt? Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu credeţi în Mine. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl. Ioan 10, 27-38

Atunci când limitele înţelegerii erau depăşite, iudeii recurgeau la alte mijloace: aveau argumentul pietrelor, iar pietre se găsesc din abundenţă în Ţara Sfântă. Chiar I-au spus Domnului Iisus Hristos că nu pentru lucrurile bune, pentru minuni, voiau să-L ucidă, ci pentru că afirmase despre Sine că este Fiul lui Dumnezeu. Dar putea Cel care era Fiul lui Dumnezeu să spună altceva? Aceasta era şi este identitatea Sa: „Lumină din Lumină, ­Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. Minunile au fost săvârşite în numele lui Dumnezeu. Mântuitorul nu a căutat slava proprie, dimpotrivă, El a dorit să facă cunoscută voia lui Dumnezeu Tatăl. Oare noi suntem mai presus de cei de acum două milenii? Sfântul Ioan Gură de Aur ne atenţionează: „Dacă Dumnezeu este întotdea­una cu tine, de ce tu trăieşti ca şi cum El ar fi departe de tine?” 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!