Evanghelia zilei
„Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată şi veşnică”

„Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată şi veşnică”

Pr. Dumitru Păduraru, 09 Ianuarie 2017

Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn acestui neam. Şi lăsându-i, a intrat iarăşi în corabie şi a trecut de cealaltă parte. Dar ucenicii au uitat să ia pâine şi numai o pâine aveau cu ei în corabie. Şi El le-a poruncit, zicând: Vedeţi, păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod. Şi vorbeau între ei, zicând: Aceasta o zice, fiindcă n-avem pâine. Şi Iisus, înţelegând, le-a zis: De ce gândiţi că n-aveţi pâine? Tot nu înţelegeţi, nici nu pricepeţi? Atât de învârtoşată este inima voastră? Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi şi nu vă aduceţi aminte. Când am frânt cele cinci pâini, la cei cinci mii de oameni, atunci câte coşuri pline de fărâmituri aţi luat? Zis-au Lui: Douăsprezece. Şi când cu cele şapte pâini, la cei patru mii de oameni, câte coşuri pline de fărâmituri aţi luat? Iar ei au zis: Şapte. Şi le zicea: Tot nu pricepeţi? Marcu 8, 11-21

Pe cei care mereu au întrebări în legătură cu Persoana şi învăţăturile Sale, Domnul Iisus Hristos îi mustră: „Tot nu pricepeţi?” Încă mai avem dubii în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea Mântuitorului? Oare mai poţi avea îndoieli când vezi cum lumea întreagă s-a schimbat în urma predicii Sale? Domnul Hristos nu a scris nici un cuvânt, însă despre El şi cuvintele Sale s-au scris nenumărate cărţi. El nu a avut oşti, dar a cucerit lumea întrea­gă doar prin puterea cuvântului Său. El nu a fost ucenicul niciunui mare învăţat de acum două mii de ani, însă în lumea întreagă găseşti oameni care-I studiază viaţa şi cuvintele divine. El este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel deofiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.” El este Cel care S-a născut în ieslea din Betleem, Cel care a urcat pe crucea Golgotei şi Cel ce a înviat din morţi. Sfântul Paisie Aghio­ritul aşa ne învaţă: „Numai lângă Dumnezeu află omul bucu­ria cea adevărată şi veşnică.” 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!