Documentar
O bibliotecă din donaţii de carte creştină

O bibliotecă din donaţii de carte creştină

Eugenia Golub, 10 Noiembrie 2010

Cititorii buzoieni însetaţi de carte creştină îşi pot potoli această sete în cadrul Bibliotecii de Carte Religioasă "Dionisie Romano", situată în incinta Fundaţiei "Sfântul Sava" din Buzău. Amenajată într-un spaţiu mic, dar cald şi primitor, împodobit cu icoane frumoase, străjuită de o troiţă la intrare, biblioteca îşi aşteaptă cititorii pe o străduţă din centrul Buzăului ce aminteşte de oraşul de altădată, cu arhitectură de la început de secol XX.

Biblioteca se află în zona celor mai frumoase şi vechi biserici ale oraşului: Catedrala veche "Adormirea Maicii Domnului", Catedrala nouă "Înălţarea Domnului", Biserica "Sfinţii Îngeri", Biserica Greci şi Biserica "Sfântul Sava".

Iubitorii de lectură găsesc aici cărţi preponderent religioase, lucrări de referiţă - dicţionare, tratate, enciclopedii, manuale -, care pot fi citite doar la sala de lectură, dar şi ziare şi periodice de specialitate. Biblioteca oferă însă şi cărţi din alte domenii: literatură, critică literară, istorie, geografie, filosofie, psihologie, sociologie. Volumele pot fi împrumutate şi acasă, dar cu condiţia să fie înapoiate în două săptămâni.

Cea mai veche carte este de la 1896

Cărţile din bibliotecă sunt aşezate în funcţie de domeniile cunoaşterii religioase, fiecare dintre acestea fiind prezentate cititorilor în ordine alfabetică. Cine va trece pragul acestei biblioteci va găsi aici cărţi ce tratează subiecte din Vechiul şi Noul Testament, hristologie, mariologie, dogmatică, vieţile sfinţilor, Sfinţii Părinţi, literatură religioasă, literatură morală, cărţi de rugăciuni, cărţi de predici, istorie bisericească, liturgică şi cărţi de cult. Printre autorii cel mai des solicitaţi de către cititori sunt: pr. Ilie Cleopa, pr. Arsenie Boca, pr. Arsenie Papacioc, pr. Teofil Pârâianu, Nicolae Steinhardt, pr. Paisie Aghiritul, pr. Porfirie, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ignatie Briancianinov.

Cea mai veche carte din colecţia Bibliotecii de Carte Religioasă este "Der erste Brief an die Korinther" (Prima Epistolă către Corinteni), care conţine explicaţii ale dr. C.F. Georg Heinrici de la Universitatea Leipzig, apărută la Göttingen în 1896. Volumul reprezintă un aprofundat comentariu critic-exegetic referitor la Epistola I către Corinteni.

Nevoia de carte religioasă de după căderea comunismului

Despre înfiinţarea acestei biblioteci ne-a povestit Lidia Dinu, bibliotecarul care se ocupă de cărţile de aici: "În oraşul Buzău s-a simţit la un moment dat nevoia de a consulta, în cadrul unei biblioteci, cărţi cu tematică religioasă. Nevoia este firească, am putea spune, dacă ne gândim că aceste volume au fost interzise în timpul regimului comunist. Faptul că locuitorii oraşului nostru şi-au dorit o astfel de bibliotecă ce reflectă, pe de-o parte, interesul lor pentru religie în general, pe de altă parte, credinţa lor, alimentată de contactul cu Biserica. Concretizarea acestei nevoi s-a produs în luna aprilie a anului 2000 când, într-un cadru festiv, la Fundaţia "Sfântul Sava", Filiala de Carte Religioasă şi-a deschis porţile către cititori, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană "Vasile Voiculescu" din Buzău. Înfiinţarea acestei filiale, sub patronajul Consiliului Judeţean, este atât meritul neobositului părinte Mihail Milea, slujitor la Biserica "Sfântul Sava" din Buzău, cât şi rodul preocupărilor directorului de atunci al Bibliotecii Judeţene, Alexandru Oproescu. De la înfiinţare şi până acum au trecut zece ani. Au trecut însă frumos, cu sporirea fondului de carte, a numărului de cititori, cu modernizarea spaţiului, cu activităţi menite să-i atragă pe elevi spre carte, spre dorinţa de a cunoaşte."

Fondul de carte provine din donaţii

În aprilie 2002, filiala a primit numele episcopului-cărturar Dionisie Romano (1806-1873), mare personalitate culturală şi eclesiastică a epocii. De numele acestui episcop se leagă înfiinţarea primei biblioteci şcolare de la Buzău, fondarea primei edituri religioase din România, înfiinţarea primelor ziare bisericeşti din ţară, contribuţia semnificativă la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române. Toate aceste realizări sunt argumentul pentru care filiala buzoiană l-a luat drept patron spiritual.

Fondul de carte a fost creat prin donaţii din partea Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, Fundaţiei "Sfântul Sava", parohiilor din municipiu şi din fonduri financiare provenite din partea Bibliotecii Judeţene. Dacă la început rafturile erau aproape goale, acum biblioteca are în jur de 5.000 de volume, iar spaţiul devine insuficient.

La sfârşitul lunii mai, biblioteca a organizat împreună cu Seminarul Teologic Buzău o întâlnire cu tema "De la a citi la a scrie. Cum să scriem spre folosul celorlalţi". Invitat special a fost atunci părintele Mihail Milea, cel care a pus bazele Fundaţiei "Sfântul Sava". Preotul este şi un talentat scriitor religios, care a publicat în doi ani mai bine de zece volume. Dintre cărţile părintelui amintim: "Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană", "Măreţia Bisericii Ortodoxe", "Mare este Dumnezeu", "Convorbiri amprentate", "Biserica şi Societatea", "Sansalas", "Grigore Vieru, luceafărul de dincolo de Prut al limbii române", "Evanghelia în eseuri duminicale".

Dacă ar fi să ne referim la o singură lucrare a pr. Milea, menţionăm cartea "Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană", care tratează o temă importantă a zilelor noastre - identitatea culturală şi cea spirituală trebuie păstrate, promovate, valorificate, în contextul globalizării. "Teologii care se ocupă cu studierea teologiei, adică cu ştiinţa lui Dumnezeu, au un rol foarte mare în formarea conştiinţei europene în rândul oamenilor. Toate statele europene au un trecut creştin, poartă amprenta unui apostolat creştin, care nu poate fi tratat cu indiferenţă şi răutate", scria pr. Milea în cartea mai sus amintită.

Parteneriat între şcoală, bibliotecă şi biserică

Despre cine şi cum sunt cei care trec pragul Bibliotecii "Dionisie Romano" ne-a vorbit Lidia Dinu: "Cititorii bibliotecii noastre provin din medii diverse şi solicită cărţi în funcţie de interesele lor de cunoaştere. Cel mai des întâlnit segment îl reprezintă studenţii, masteranzii şi doctoranzii la teologie, dar şi profesorii de religie şi preoţii. Aşadar, se poate vorbi de un parteneriat rodnic între şcoală, bibliotecă şi biserică, în care cele trei instituţii îşi dau mâna pentru a sprijini actul de educaţie şi cultură generală. O altă categorie care are nevoie de lectură o reprezintă pensionarii, dar şi cei care doresc cărţi despre pictura religioasă, care au nevoie de modele canonice pentru icoanele pe care intenţionează să le picteze".

Aşadar, dacă sunteţi buzoian şi doriţi să vă îmbogăţiţi cunoştinţele religioase şi pe cele generale, treceţi pragul Bibliotecii "Dionisie Romano" şi fiţi convinşi că veţi găsi, pe lângă volumele dorite, şi un spaţiu cald şi primitor, unde veţi simţi dorinţa de lectură la ea acasă.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!