Memoria Bisericii
Obştea Mănăstirii Slatina din Suceava în 1956

Obştea Mănăstirii Slatina din Suceava în 1956

Adrian Nicolae Petcu, 12 Aprilie 2011

Izvoarele istorice şi cele duhovniceşti ne arată că, în 1949, la porunca patriarhului Justinian Marina, ieromonahul Cleopa Ilie, împreună cu 30 de fraţi vieţuitori din Sihăstria Neamţului, s-a aşezat în Mănăstirea domnească a Slatinei, din ţinutul Sucevei. Vestitul duhovnic avea poruncă să întemeieze o obşte de monahi îmbunătăţiţi, după regula primită de la fostul egumen Ioanichie Moroi. Prin acest plan, patriarhul încerca să revigoreze duhovniceşte mănăstirile moldave cu trăitori care să răspundă la noile provocări la care era supusă Biserica. Autorităţile comuniste au blocat tot mai mult intenţiile patriarhului, prin împiedicarea pelerinajelor şi dezvoltării duhovniceşti care se simţeau tot mai mult la Slatina, de două ori, părintele Cleopa fiind nevoit să ia calea muntelui. În fotografia de epocă, se pare din 1956, este surprinsă obştea Mănăstirii Slatina, din care distingem pe Cleopa Ilie, Emilian Olaru, noul stareţ, sau pe smeritul Paisie Olaru.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!