Diaspora
Ocrotitorii românilor din Scandinavia

Ocrotitorii românilor din Scandinavia

Gheorghecristian Popa, 25 Iunie 2011

Greutăţile şi nevoile care i-au determinat pe români să părăsească ţara şi să se stabilească în ţările occidentale, temporar sau definitiv, nu i-au împiedicat totuşi să ia cu ei pe sfinţii în iubirea cărora au crescut pe pământul natal. Aşa se face că cele mai multe comunităţi ortodoxe româneşti din diaspora au ca ocrotitori sfinţi români, în cinstea cărora au ridicat biserici, centre sociale, culturale sau misionare.

Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord este eparhia cu cele mai multe parohii care au ca ocrotitori sfinţi români. Începând cu paraclisul Centrului Eparhial de la Stockholm, care are ca ocrotitori pe Sfântul Apostol Andrei şi pe Sfinţii Voievozi Români, aproape toate parohiile din Scandinavia îşi desfăşoară viaţa liturgică sub ocrotirea sfinţilor români, fapt care devenit liantul spiritual cu ţara natală şi un mod de păstrare a conştiinţei şi identităţii naţionale. "În acest minunat cadru al Europei de Nord, unde am ales să trăim, chiar dacă dorul de casă ne copleşeşte uneori, prin credinţă întotdeauna depăşim tristeţile înstrăinării, care trebuie să devină prilej binecuvântat şi mântuitor de răscumpărare a timpului, avându-i călăuze pe sfinţii care au biruit în Hristos. Majoritatea comunităţilor noastre euharistice din diaspora sunt ocrotite în mod deosebit de sfinţii neamului nostru, însă şi de sfinţii ortodocşi care au odrăslit în Apus şi care ne sunt tuturor pildă de jertfă, iubire şi dăruire. Cred că una dintre datoriile noastre în diaspora este de a redescoperi şi sfinţii ortodocşi care s-au nevoit pentru Hristos în aceste ţinuturi şi de a mijloci această regăsire a lor şi pentru compatrioţii lor care nu mai au modele vrednice de urmat într-o lume atât de secularizată cum este cea occidentală. De pildă, ocrotitorii Episcopiei noastre Ortodoxe Române a Europei de Nord sunt Sfântul Apostol Andrei, cel care ne-a adus nouă românilor Evanghelia mântuirii, însă şi Sfinţii Voievozi Români: Ştefan cel Mare al Moldovei, Neagoe Basarab al Ţării Româneşti şi Constantin Brâncoveanu cu fiii săi. I-am ales ocrotitori pe Sfinţii noştri Domnitori, Apărători şi Mărturisitori ai credinţei ortodoxe şi datorită faptului că Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord îşi desfăşoară misiunea în ţări monarhice, unde este frecventă cinstirea Sfinţilor Regi, creştinători ai Scandinaviei", ne-a spus Preasfinţitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord.

Centrul de tineret, Biroul de pelerinaje şi atelierele eparhiale - patronate de sfinţi români

Tot sub patronajul unui sfânt român se află şi Centrul de tineret al Episcopiei Europei de Nord, care cooptează pe toţi tinerii români aflaţi în ţările scandinave în proiecte menite să le faciliteze realizarea unor frumoase legături de suflet între ei, cunoaşterea şi aprofundarea tradiţiilor noastre ortodoxe româneşti, precum şi implicarea lor şi a familiilor acestora în viaţa fiecărei comunităţi parohiale în parte. Centrul de tineret "Sfântul Voievod Ştefan cel Mare" are filiale în mai multe comunităţi româneşti din cadrul eparhiei, iar anual organizează întâlnirea generală cu reprezentanţii tineretului ortodox român din Peninsula Scandinavă, la care participă şi Preasfinţitul Episcop Macarie. Tot în cadrul centrului de tineret funcţionează sectorul şcolilor parohiale, care coordonează proiectele şcolilor duminicale sau parohiale din cadrul comunităţilor româneşti. Pentru ca tinerii şi copiii să nu îşi uite rădăcinile, tradiţiile şi credinţa lor ortodoxă, în parohiile din episcopie se încearcă organizarea de cursuri săptămânale, pe segmente de vârstă şi pe categorii tematice, care să se regăsească într-o unitate didactică şi educaţională, sub coordonarea acestui centru de tineret al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.

Centrul de pelerinaj al Episcopiei Europei de Nord se bucură, de asemenea, de ocrotirea unui sfânt rodit de glia românească. Sfântul Antipa de la Calapodeşti este cel care îi însoţeşte pe românii din Scandinavia în pelerinajele anuale pe care le fac în România, în Ţara Sfântă sau în locurile unde s-au nevoit sfinţii Nordului. De asemenea, Sfinţii Martiri Brâncoveni şi Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş sunt ocrotitorii atelierelor de pictură, broderie şi veşminte ale eparhiei, în care se realizează icoane şi veşminte bisericeşti pentru toate parohiile din eparhie.

Bucuria românilor din ţările nordice

Cultul Sfinţilor Români a înflorit în pământul Scandinaviei în ultimii ani atât de mult, încât a doua duminică după Rusalii a devenit una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. "Câtă bucurie avem la sărbătorile închinate sfinţilor, membrii proslăviţi ai Trupului lui Hristos şi la sărbătorile sfinţilor noştri români. Sfinţenia lor, cărora cei mai mulţi le purtăm numele, este o strălucire a sfinţeniei lui Hristos Însuşi. Sărbătorirea unui sfânt înseamnă sărbătorirea unui har special iradiind de la Hristos Însuşi asupra sfântului şi asupra noastră; înseamnă a-L sărbători pe Domnul într-unul din aspectele Sale particulare reprezentat prin acest sfânt; înseamnă a intra în relaţia de rugăciune care uneşte acest sfânt cu Hristos spre folosul nostru duhovnicesc. Sărbătorile Domnului înnoiesc mistic faptele minunate ale vieţii Sale, iar sărbătorile sfinţilor actualizează în chip mistic viaţa lor, folosinţele lor, jertfa lor ca participare la viaţa, patima, moartea şi Învierea Mântuitorului nostru", ne-a mai spus Preasfinţitul Episcop Macarie.

Sfinţii care alină dorul de ţara natală

În Suedia au fost închinate sfinţilor români şapte parohii, iar în Norvegia şi Danemarca toate comunităţile româneşti s-au aşezat sub acoperământul spiritual al unor sfinţi precum: Sfinţii Ierarhi Iorest, Sava şi Ghelasie de la

Râmeţ, Mitropoliţii Transilvaniei (Parohia Borås); Sfinţii Ierarhi Varlaam, Dosoftei şi Teodosie de la Brazi, Mitropoliţii Moldovei (Parohia Göteborg); Sfinţii Cuvioşi Daniil Sihastrul şi Paisie de la Neamţ (Parohia Jönköping); Parohia Sfinţii Martiri Năsăudeni: Atanasie din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu (Parohia Sölvesborg); Sfinţii Ierarhi Iachint de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălu, Mitropoliţii Ţării Româneşti (Parohia Uppsala); Sfinţii Martiri Brâncoveni (Parohia Västerås); Sfântul Ierarh Mărturisitor Iosif din Maramureş (Parohia Växjö); Sfinţii Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriţei şi Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopii Romanului (Parohia Aalborg); Sfintele Cuvioase Parascheva, Teodora de la Sihla (Parohia Århus); Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul şi Nicodim cel Sfinţit de la Tismana (Parohia Copenhaga); Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (Parohia Herning); Sfinţii Cuvioşi Dimitrie cel Nou din Basarabi şi Ioan Iacob de la Neamţ (Parohia Odense); Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea (Parohia Sønderborg); Sfinţii Cuvioşi Iosif de la Văratec şi Gheorghe de la Cernica (Parohia Viborg); Parohia Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel (Parohia Ålesund); Parohia Sfintele Muceniţe Filofteia de la Argeş, Tatiana de la Craiova (Parohia Bergen); Sfinţii Mucenici Ioan Valahul (Parohia Oslo); Sfinţii Ierarhi Calinic de la Cernica (Parohia Stavanger); Parohia Sfinţii Voievozi Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab (Parohia Trondheim). În sărbătoare se află astăzi şi Parohia ortodoxă română din Roskilde - Danemarca, care are hramul Sfinţilor Români.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!