Actualitate religioasă
„Odoare Sfinte“ folositoare pentru o viaţă de sfinţire a sufletului şi a trupului

„Odoare Sfinte“ folositoare pentru o viaţă de sfinţire a sufletului şi a trupului

Raluca Brodner, 26 Octombrie 2009

Sâmbătă, 24 octombrie 2009, cu prilejul manifestărilor organizate de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, au avut loc sfinţirea unui magazin de obiecte şi cărţi bisericeşti, a unui depozit de colportaj şi a Centrului social-cultural „Sfântul Apostol Andrei“ al Patriarhiei Române.

Sfinţirea magazinului de obiecte şi cărţi bisericeşti „Odoare Sfinte“ al Arhiepiscopiei Bucureştilor a fost prilej de bucurie atât pentru clerici, cât şi pentru cei câţiva mireni care s-au oprit din drumul lor pentru a asista la manifestare.

La slujba sfinţirii magazinului (strada 11 Iunie, nr. 17, sector 4), oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au mai participat PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, precum şi PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Întâistătătorul Bisericii noastre s-a arătat mulţumit de spaţiul frumos amenajat, a mulţumit tuturor celor care au depus eforturi în acest sens, fără a uita să sublinieze scopul pentru care a fost renovat magazinul: „Am numit acest spaţiu «Odoare Sfinte» pentru a se înţelege de la început că este vorba de o lucrare misionară liturgică. Renovarea şi dotarea cu mobilier nou a acestui spaţiu este o lucrare necesară. A fost oarecum costisitoare, dar din punct de vedere misionar şi din punct de vedere al Bisericii, la timpul în care trăim, este o lucrare binevenită. Dacă obiectele frumoase nu sunt prezentate într-un spaţiu frumos, adecvat, valoarea lor estetică nu este suficient subliniată“.

Noul magazin a fost extins cu încă un spaţiu pentru pompe funebre, deoarece „biserica are datoria să se ocupe şi de familiile îndoliate, de cei ce au trecut la Domnul, şi să ofere obiecte sfinţite la preţuri accesibile. Biserica are o învăţătură sfântă despre sfinţenia trupului botezat în care a trăit un suflet unit cu Dumnezeu Cel Unul sfânt. Aşa cum vedem din cinstirea mormintelor şi moaştelor sfinţilor, Biserica are un cult al sfinţilor şi al morţilor şi de aceea nu am mai numit locul unde se îngroapă morţii necropolă - oraş al morţilor -, ci i-am spus cimitir, locul unde se odihnesc întru aşteptarea învierii şi venirii în slavă a Mântuitorului Iisus Hristos cei ce au trecut la Domnul. Cutia în care se aşază osemintele celui decedat nu se mai numeşte sarcofag, adică mâncătorul de trup, ci se numeşte sicriu sau chivot - cutie pentru lucruri preţioase. În faţa lui Dumnezeu, osemintele omului duhovnicesc s-au sfinţit din trupul lui, din sufletul lui duhovnicesc. Acele trupuri care s-au sfinţit în modul cel mai intens ne-au lăsat sfintele moaşte ca semn al neputrezirii şi al facerii de minuni.

De aceea, noi nu tratăm pompele funebre ca pe o simplă afacere comercială, ci ne gândim la semnificaţia creştină a morţii ca trecere la Domnul şi de aşteptare a învierii de obşte şi a venirii în slavă a Mântuitorului Hristos. Toate obiectele acestea sunt privite în lumina Învierii lui Hristos, nu sunt privite doar în perspectiva câştigului financiar, ci în lumina comuniunii, a vieţii de sfinţire a sufletului şi a trupului“, a mai arătat Preafericirea Sa.

„Lumini de sărbători“, semnul binecuvântării lui Dumnezeu

Apoi, toţi cei prezenţi s-au îndreptat spre depozitul de colportaj „Lumini de sărbători“, din strada Intrarea Miron Cristea, nr. 6, sector 4, unde a avut loc slujba de sfinţire a spaţiului nou amenajat.

Părintele Patriarh Daniel a ţinut să evidenţieze că această lucrare misionară susţinută de Arhiepiscopia Bucureştilor are rol educaţional, dar şi de ajutorare a parohiilor, mănăstirilor, schiturilor care găsesc aici obiecte bisericeşti, veşminte etc. Numele inspirat al depozitului „Lumini de sărbători“ a fost ales pentru a sublinia faptul că „un veşmânt frumos, un potir, un candelabru îmbogăţesc lumina şi frumuseţea unei sărbători. Sărbătoarea creşte mai mult când în biserică se află candelabre, obiecte şi veşminte noi, strălucitoare, frumoase. Toate acestea sunt semnul binecuvântării lui Dumnezeu şi ne ridică din aceste frumuseţi vizibil-materiale la frumuseţile spirituale ale sufletului şi pregustării fericirii şi frumuseţii slavei Preasfintei Treimi. Cine iubeşte frumuseţea casei lui Dumnezeu în lumea aceasta se pregăteşte să iubească frumuseţile netrecătoare ale slavei Preasfintei Treimi, ale comuniunii îngerilor şi sfinţilor. Astfel trebuie să înţelegem această lucrare misionară a Bisericii“, a spus Părintele Patriarh Daniel. Totodată, Preafericirea Sa i-a îndemnat pe cei direct responsabili de comercializarea bunurilor - din dorinţa de a „fi feriţi de ispite“ - să fie corecţi, să nu sporească preţurile mai mult decât scrie pe etichetă şi să nu vândă colportaj fără binecuvântare, provenit din alte părţi, fără a fi înregistrat.

„Sfântul Apostol Andrei“, centrul misionar, pastoral şi social al Patriarhiei

Ultima slujbă de sfinţire şi cea din urmă a fost una de ordin social-cultural, dat fiind faptul că a avut loc la Centrul social-cultural „Sfântul Apostol Andrei“ al Patriarhiei Române, situat pe bulevardul Regina Maria, nr. 1, sector 4.

Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că spaţiul se doreşte a fi unul de deschidere panortodoxă, de ospitalitate pentru reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe, cu un accent pronunţat pe confirmarea principiului în care Biserica crede, acela că „omul sfinţeşte locul şi unde sunt oameni credincioşi se înnoiesc lucrurile“

Blocul de nouă etaje, construit în mod abuziv de regimul comunist pe terenul Bisericii şi redat mai apoi instituţiei, este prima clădire a Patriarhiei izolată termic, care s-a dovedit a fi o lucrare mare, costisitoare şi anevoioasă.

În această clădire îşi desfăşoară activitatea mai multe instituţii ale Patriarhiei şi tot aici locuiesc ocazional o parte din membrii Sfântului Sinod al BOR, iar unele spaţii sunt date spre închiriere pentru autofinanţare. „Noi dorim să o folosim în scop misionar, pastoral şi social, de aceea i-am dat numele «Sfântul Apostol Andrei», care este ocrotitorul poporului român, întrucât a publicat Evanghelia în Sciţia Minor, în Dobrogea. El este apostolul românilor, dar şi apostol al grecilor, deoarece pentru prima dată au fost aduse moaştele lui - capul Sfântului apostol Andrei - în 1996, la Iaşi, de vrednicul de pomenire mitropolitul Nicodim de Patras.

Sfântul Apostol Andrei este un protector, un rugător, apărător şi ocrotitor al mai multor popoare ortodoxe, al Patriarhiei ecumenice, al Bisericii Greciei, chiar şi ucrainienii consideră că Sfântul Andrei ar putea fi ocrotitor al Ucrainei“, a declarat Patriarhul Daniel la finalul slujbei de sfinţire.

În continuare, Preafericirea Sa a oferit distincţii de vrednicie şi a felicitat pe toţi cei care au contribuit la înfrumuseţarea centrului social. În mod deosebit a ţinut să aprecieze efortul părintelui Ştefan Ababei, consilier patriarhal, coordonatorul lucrărilor. Ca semn de preţuire, Părintele Patriarh Daniel i-a oferit părintelui consilier Ababei o icoană cu Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul centrului, şi Ordinul „Sfântul Apostol Andrei“, Ocrotitorul României, clasa întâi pentru clerici.

Seria oferirii distincţiilor a continuat cu Viorica Frunză, care a primit Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ pentru mireni; lui Leonard Ciofu i s-a oferit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus“; arhitectelor Andreea Popescu şi Andreea Gafencu li s-au înmânat distincţii de vrednicie cu icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în braţe; la rândul lor, Rudolf Rotaru, George Ofrim, Andrei Mititiuc, inginer Ştefan Darabană, Kesoudis Panagiotis au primit semne onorifice, ca mulţumire pentru contribuţia lor.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!