Omagiu adus de elevii unei şcoli din Iaşi apărătorilor Ortodoxiei din timpul comunismului

20 Martie 2017

În Sala „Baptisteriu“ a Muzeului Mitropolitan din Iaşi a avut loc vineri, 17 martie, 2017, atelierul de lucru cu tema „Pe drumul Învierii“, susţinut de elevii Şcolii Gimnaziale „Alexandru cel Bun“ Iaşi , sub îndrumarea prof. Liliana Iacomi. Prin această activitate, adolescenţii ieşeni au încercat să aducă un gest de reverenţă în faţa apărătorilor Ortodoxiei din timpul comunismului .

La începutul Postului Mare, 29 de elevi ai clasei a VIII-a A de la Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun“ Iaşi s-au organizat în nouă echipe care au primit drept sarcini de lucru parcurgerea unei bibliografii mărturisitoare, identificarea, explicarea şi ilustrarea problematicii rezistenţei anticomuniste. Elevii au descoperit modul în care au fost prigonite pentru credinţa lor nouă personalităţi-reper ale Bisericii Ortodoxe Române în timpul regimului comunist. Este vorba despre marile modele ale conştiinţei româneşti: Nicolae Steinhardt, Dumitru Stăniloae, Valeriu Gafencu, Ilie Cleopa, Constantin Galeriu, Dimitrie Bejan, Arsenie Papacioc, Mircea Vulcănescu şi Elisabeta Rizea. Proiectul interdisciplinar i-a apropiat de ideea că identitatea unei generaţii se conturează de pe poziţii spirituale iar dimensiunea jertfelnică a trecutului recent ne învaţă să iertăm, dar în acelaşi timp şi că nu avem voie să uităm. Cu modestie şi demnitate, personalităţile evocate ne vorbesc de căderile, ca şi de ridicările lor supraomeneşti, despre impresionanta putere de a apăra adevărul pentru Cruce, Neam şi Ţară. Copiii au lecturat cele 9 Fericiri hristice în cheia martirilor în temniţele comuniste: în veac fericiţi, întrucât cu adevărat au fost săraci întru duhul, au plâns, au fost blânzi, au flămânzit şi au însetat de dreptate, au fost milostivi, curaţi cu inima, făcători de pace, prigoniţi pentru dreptate, au fost ocărâţi şi prigoniţi şi s-a zis tot cuvântul rău împotriva lor chiar până astăzi.

Pe baza documentării şi a bibliografiei studiate, fiecare echipă a alcătuit câte o foaie-integrantă din proiectul structurat după metoda „Big Books“ (50/80 cm). Elaborarea foilor s-a realizat într-o abordare interdisciplinară: fotografie, referinţe istorice şi religioase, poezie şi publicistică. Etapa finală, desfăşurată în cadrul programului „Şcoala altfel“, a reunit participanţii într-o prezentare interactivă şi interdisciplinară: susţinerea liberă a demersului fiecăruia, lectură din lirica autorilor Radu Gyr, Vasile Voiculescu şi Daniel Turcea, precum şi audierea sub forma unui insert cu vocea unora dintre personalităţile amintite din arhiva sonoră a radioului. Cartea realizată de elevii clasei a VIII-a A este un dar de absolvire pentru colegii din clasele mai mici, devenind o resursă de tip peer-education. Activitatea s-a încheiat emoţionant, intonând „Hristos a înviat“ în timpul parcurgerii culoarului perimetral al Catedralei Mitropolitane, simbolic intitulat „Calea Crucii“. (Liliana Iacomi, prof. de religie la Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun“ Iaşi)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!