Theologica
Omul alcătuit din trup şi suflet

Omul alcătuit din trup şi suflet

Antropologia creştină învaţă ca omul este alcătuit din trup şi suflet. Părintele Dumitru Stăni­loae explică această învățătură astfel: „După credinţa creştină, omul constă din trupul material şi din ceea ce numim suflet, care nu poate fi redus la materie. Sufletul străbate prin trupul material şi e legat de el, dar transcende materialitatea lui. Omul depăşeşte ordinea materială datorită sufletului său care nu poate fi redus la materie, căci trupul se deosebeşte de toată natura materială prin prezența sufletului în el. Trupul nu e numai o parte a raţionalităţii materializate a naturii generale, ci un trup uman străbătut de suflet”.

După învăţătura Bisericii noastre omul a fost creat de Dumnezeu într-un mod aparte faţă de celelalte făpturi. Dacă celelalte făpturi au fost create prin cuvânt, omul a fost creat printr-o intervenţie specială a lui Dumnezeu, atât cât priveşte trupul, cât şi sufletul. „Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Fa­cerea 2, 7). Cât priveşte trupul, omul a fost zidit de Dumnezeu din ţărână, iar cât priveşte sufletul, a fost zidit „după chipul Său” (Facerea 1, 26).

Prima carte a Bibliei, Facerea, nu spune că Dumnezeu a alcătuit mai întâi trupul şi apoi a suflat suflare de viaţă în nările lui, ci că Dumnezeu, luând ţărână din pământ, a suflat în nările lui, concomitent, suflare de viaţă. Nu se menţionează nici o succesiune temporală în crearea trupului şi a sufletului lui Adam. Aceasta vrea să arate că omul este o fiinţă unitară, în care chipul lui Dumnezeu nu se rezumă doar la suflet, ci cuprinde şi trupul. Numele de om nu se aplică sufletului sau trupului în mod separat, spune Sfântul Grigorie Palama, ci la amân­două, căci împreună au fost create după chipul lui Dumnezeu.

Constituţia omului are caracter dihotomic, fiind alcătuit de Dumnezeu din trup şi suflet, dar această dihotomie îşi găseşte unitatea în chipul lui Dumnezeu, care îmbrăţişează atât sufletul, cât şi trupul.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!