Theologica
Ortodoxia

Ortodoxia

Pr. Ciprian ­Florin Apetrei, 11 Februarie 2019

E bine cunoscut tuturor celor care se definesc ca fiind creștini ortodocși că Ortodoxia înseamnă dreapta-credință în Dumnezeu. Dar etimologia ne propune și alte înțelesuri: dreapta opinie sau părere, sau dreapta reprezentare. Înțelesul teologic ne duce și mai departe, la dreapta slăvire, la dreapta vedere a lui Dumnezeu sau la dreapta-mărturisire. Ortodoxia este un nou mod de viețuire, o nouă existență. Este Viața în Hristos, care a intrat în istorie prin Întruparea Cuvântului Veșnic al lui Dumnezeu. Este adevărul despre Dumnezeu, despre om și despre lume, așa cum ni l-a dat Însuși Dumnezeu Cel Întrupat prin învățătura Sa desăvârșită. Așa cum l-au exprimat Sfinţii Apostoli. Este acea sinteză minunată dintre dogmă și obiceiuri, dintre teorie și practică, așa cum ne-a fost transmisă de către Sfinţii Părinți. Ortodoxia este credinţa pecetluită cu sângele mucenicilor celor două milenii de creştinism, dar şi de cei care-şi jertfesc viaţa pentru Hristos în timpul nostru. Prin afirmarea Ortodoxiei, Biserica ne deschide în fapt un orizont mult mai cuprinzător: acela al tainei dreptei credinţe. Taină care depăşeşte tot ceea ce s-a spus sub chip de dogmă şi este o realitate de care, în plinătatea ei, ne putem apropia doar liturgic şi prin rugăciune. Iată de ce, tocmai pentru că depăşeşte puterea de exprimare prin cuvânt a adevărului Bisericii, taina dreptei credinţe ne este dată eclesial, spre contemplare într-o împletire liturgică, filocalică şi cuvânt dogmatic.

Prin Ortodoxie mărturisim credinţa noastră dreaptă cinstindu-L pe Dumnezeu și ne închinăm Lui, așa cum se cuvine. Suntem datori să dăm slavă lui Dumnezeu și să-I aducem mulțumire pentru marele dar al Ortodoxiei - calea adevărului spre viaţa veşnică.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!