Theologica
„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului”

„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului”

Suntem în ultima săptămână din Postul Mare şi ne pregătim pentru Duminica Floriilor, iar mai apoi pentru Săptămâna Sfintelor Pătimiri. De Florii sărbătorim Intrarea Domnului în Ierusalim. În Sinaxarul din Duminica Floriilor ni se spune că „Cel Care are cerul de tron S-a urcat pe mânzul asinei şi a intrat în Ierusalim”. Copiii evreilor, şi ei chiar, aşterneau înaintea lui haine şi ramuri de finic; unii le aruncau, iar alţii le purtau în mâini şi strigau, mergând înaintea Lui: „Osana, Fiului lui David, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel”.

Cuvântul osana este ebraic şi înseamnă mântuieşte. El provine dintr-un Psalm al lui David, care era cunoscut iudeilor pentru că se cânta în sinagogi: „O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă” (Ps. 117, 25-27).

Am putea spune că iudeii au adaptat un cuvânt liturgic la Intrarea Domnului în Ierusalim. Referindu-se la acest cuvânt, Sfântul Grigorie Palama spune: „«Osana» reprezintă un imn adresat Domnului, care înseamnă mântuieşte, iar «întru cei de sus» arată că Hristos nu este slăvit numai pe pământ, ci şi de către îngerii din cer”.

Chiar dacă au auzit că întreg poporul slăvea pe Hristos, indignarea în rândul arhiereilor, cărturarilor şi fariseilor a crescut când i-au auzit pe copii strigând: „Osana, Fiul lui David!” şi au protestat înaintea Domnului Iisus Hristos, Care le-a răspuns: „Au niciodată n-aţi citit că «din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă»?” (Matei 21, 15-16).

Aşa cum aminteşte şi Hristos, imnurile de slavă cântate de copii au fost prorocite în Vechiul Testament de regele David: „Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru vrăjmaşii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător” (Ps. 8, 2).

Sfântul Grigorie Palama spune că „aceşti copii s-au arătat mari teologi, iar imnul lor a fost un imn teologic, chiar dacă ei erau needucaţi şi neînvăţaţi”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!