Theologica
Pâinea şi vinul, daruri pentru Sfânta Liturghie

Pâinea şi vinul, daruri pentru Sfânta Liturghie

Sfânta Liturghie reprezintă întâlnirea noastră cu Dumnezeu. De aceea este firesc ca, adunându-ne în biserică, să-I aducem lui Dumnezeu darurile noastre pentru ca, apoi, în cadrul Sfintei Liturghii, să primim, la rândul nostru, de la Dumnezeu însuşi Trupul şi Sângele Lui şi să intrăm astfel în comuniune deplină cu El. Darurile noastre la Sfânta Liturghie sunt pâinea şi vinul, după cum ne-a învăţat Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină (Matei 26, 26-29).

Pâinea şi vinul au o semnifi­caţie adâncă. Ele sunt alimente esenţiale, proprii omului. Sunt proprii omului deoarece nu sunt luate ca atare din natură, ci obţinerea lor necesită un efort special de prelucrare. Sunt alimente esenţiale pentru că ne întreţin şi ne bucură viaţa biolo­gică şi, de aceea, ca imagine a întregii hrane, ne şi simbolizează viaţa. Aşadar, aducând pâine şi vin la Sfânta Liturghie, noi aducem şi Îi dăruim lui Dumnezeu propria noastră viaţă, ne dăruim pe noi înşine, şi acesta este cel mai preţios dar pe care-l putem face. Sfântul Nicolae Cabasila subliniază că viaţa noastră este cel mai potrivit dar pe care-l putem aduce la Sfânta Liturghie, pentru că darul ce-l primim în schimb este tot viață. Îi dăm lui Hristos pâinea şi vinul ca să ni le întoarcă prefăcute în Trupul şi Sângele Lui. În schimbul vieţii vremelnice, noi dobândim viaţa veşnică, însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului.

Sfânta Liturghie este slujba în care credincioşii se afirmă ca persoane unite în Biserică. Drept urmare, darurile de pâine şi vin au şi o semnificaţie eclesială. Atât pâinea, cât şi vinul, fiind rezultatul unirii boabelor de grâu măci­nate, respectiv al boabelor de struguri stoarse, sunt un simbol al unirii credincioşilor în Biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „După cum pâinea, deşi alcătuită din multe boabe, este, totuşi, astfel unită încât boabele (de grâu) nu apar niciodată, ci, cu toate că sunt ele însele, deosebirea dintre ele nu se vede din cauza unirii lor, tot aşa ne unim şi noi unii cu alţii şi toţi cu Hristos”. Aducerea pâinii şi vinului de către credincioşi ca daruri la Altarul bisericii pentru jertfa euharistică reprezintă primul act al participării efective a fiecăruia dintre creştini la Sfânta Liturghie.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!