An omagial
Palatul patriarhal primeşte pe cel dintâi patriarh

Palatul patriarhal primeşte pe cel dintâi patriarh

Alexandru Briciu, 21 Iulie 2010

După slujba de Te-Deum săvârşită în Catedrala patriarhală, ziua de 1 noiembrie a continuat cu o recepţie organizată de Ministerul Cultelor în clădirea Camerei Deputaţilor. Actualul Palat al Patriarhiei a găzduit atunci oaspeţii învestiturii Preafericitului părinte Miron, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

"Te-am văzut cu bucurie şi cu mândrie Prea Sfinţit, Primat al României şi astăzi Îţi zic Prea Fericit, pentrucă mă gândesc la fericirea unui neam întreg. Îţi urez, ca toată viaţa să meriţi numele de Prea Fericit, pentru binele Bisericii şi al neamului nostru".

(Ionel I. C. Brătianu, prim-ministru)

"Erau ceasurile foarte înaintate, 2 după ameazi", când s-a încheiat slujba din Catedrala patriarhală, ne readuce în atmosfera vremii arhim. cronicar Iuliu Scriban: "Urma acum ospăţul dat de Ministeriul Cultelor în cinstea Patriarhului, în larga sală de intrare din Camera Deputaţilor. Nu numai sala din faţă era plină cu mesele oaspeţilor, ci şi cea destul de largă din dreapta intrării".

Toast în cinstea regelui

La momentul servirii şampaniei, Preafericirea Sa, patriarhul Miron, a închinat pentru Majestatea Sa Regele, prezent la eveniment: "Regele Ferdinand I, care dela război încoace a trecut, împreună cu neamul românesc, prin zile mari de emoţiune şi de sărbătoare, a dus ţara la supremul ideal: unirea tuturor provinciilor româneşti de sub stăpânire străină. Tot Majestăţii Sale îi revine meritul de a fi ridicat Biserica română la rangul de Patriarhie. Să trăiască întru mulţi ani!" Cuvintele patriarhului au fost acoperite de auditori cu strigăte de "Ura!" şi "Să trăiască!".

Cuvântul ministrului cultelor

Domnul Alexandru Lapedatu, ministrul cultelor, cel care a avut un rol hotărâtor în relaţia dintre stat şi Biserică în vederea ridicării Mitropoliei Ungrovlahiei la rang de Patriarhie, s-a adresat, în primul rând, Preafericirii Sale: "Sunteţi acum, I.P. Sfinţite, împodobit cu toate simbolele puterii spirituale, pe care un Patriarh de creaţiune naţională se cuvine să le aibă, pentru îndeplinirea funcţiunii ce i s-a încredinţat, şi recunoscut de ceice după tradiţia şi rânduiala Bisericii Răsăritului, aveau căderea să o facă, în funcţiunea de suprem Pontif al unuia din cele mai numeroase şi mai însemnate popoare drept credincioase". Totodată, a amintit auditorilor ascensiunea patriarhului Miron: "După ce, în această calitate (de episcop, n.r.), aţi adus în ceasul suprem, Regelui liberator, sufletul însuşi al neamului desrobit şi după ce apoi, ca Primat al României, aţi prezidat ceremonia încoronării Sale ca Suveran al patriei reîntregite, fiul săteanului dela Topliţa a fost sortit să ajungă şi mai sus, să îmbrace cea mai înaltă demnitate bisericească, aceea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române".

Ziua de 1 noiembrie rivaliza, în opinia înaltului demnitar, cu vremurile demult apuse ale strălucirii voievozilor români, întrucât "ţara întreagă, prin reprezentanţii săi, şi ortodoxia toată, prin delegaţii săi, au ţinut să vă sărbătorească într-un mod precum Ţărilor Române nu le-a fost dat să vadă dela Neagoe-Vodă încoace, dela ceremonia sfinţirii mănăstirii Curţii de Argeş".

Bucuria întregii Ortodoxii

Vrednicul de pomenire mitropolit Nicolae Bălan al Ardealului a amintit că naţiunea română a ales să sprijine tăria pe care se întemeiază viaţa sa, adică înălţarea şi dezvoltarea Bisericii naţionale. La rându-i, a salutat prezenţa delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe surori, adăugând că niciodată nu s-a mai pomenit în istoria românilor o adunare atât de însemnată a reprezentanţilor tuturor Bisericilor Ortodoxe: "Un singur scop ne însufleţeşte azi pe toţi: ridicarea Bisericii Ortodoxe din toată lumea la vechea sa strălucire de odinioară. Noi, Românii, întemeiaţi pe unitatea credinţei, zicem: Să trăiască Bisericile Ortodoxe din lumea întreagă!"

În numele patriarhului ecumenic Vasile al III-lea, IPS mitropolit Ioachim al Calcedonului a mărturisit că vestea ridicării Bisericii Româneşti la rang de Patriarhie a provocat o bucurie fără seamăn în toate cercurile ortodoxe, iar prezenţa numeroasă a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe la eveniment este încă o dovadă a acestei bucurii. Totodată, a mulţumit, în numele prelaţilor străini, pentru buna primire de care s-au bucurat, închinând un toast pentru Majestatea Sa Regele, pentru Guvernul României, pentru ierarhii Bisericii noastre şi pentru întregul popor român.

Pentru prima oară, "Prea Fericite Părinte"…

Ionel I. C. Brătianu a luat cuvântul în calitate de prim-ministru al României: "Am ajuns la vârsta când faptele constituiesc manifestarea cea mai elocventă a sentimentelor. Prin rolul pe care Dumnezeu mi l-a dăruit, ca să reprezint Guvernul şi ţara în aceste împrejurări, am avut misiunea de a înfăptui lucruri care-şi găsesc expresiunea în sentimentele ce se manifestă astăzi pentru Biserica şi pentru naţiunea românească". Pentru prima oară, se adresa celui ce-i devenise, în timp, adevărat prieten, cu formula "Prea Fericite Părinte", arătând înţelesul acestei adresări: "Te-am văzut cu bucurie şi cu mândrie Prea Sfinţit, Primat al României şi astăzi Îţi zic Prea Fericit, pentrucă mă gândesc la fericirea unui neam întreg. Îţi urez ca toată viaţa să meriţi numele de Prea Fericit, pentru binele Bisericii şi al neamului nostru". Cuvintele şefului Executivului au stârnit ropote de aplauze, încheiate cu cântarea "Mulţi ani trăiască!" în cinstea patriarhului.

Recepţia s-a încheiat prin cuvântul patriarhului Miron, care a mulţumit pentru toate gândurile rostite şi şi-a exprimat nădejdea ca toată dragostea ce i s-a arătat cu acel fericit prilej să se reverse peste întreg neamul românesc.

Concert la Ateneu şi recepţie la Palatul Regal

Sărbătoarea a continuat cu audierea unui concert de cântări religioase susţinut de societatea corală "Carmen", începând cu orele 17:00, în sala mare a Ateneului Român, pentru a cinsti ziua învestiturii patriarhului. Au participat Preafericirea Sa, ierarhii străini şi români, oameni de stat şi numeroşi credincioşi.

Ziua avea să se încheie cu un "ospăţ de mare podoabă, dat la Palatul Regal de Maiestatea Sa Regele, în cinstea Patriarhului României". La orele opt şi jumătate seara, în clădirea ce găzduieşte astăzi Muzeul Naţional de Artă al României, erau aşteptaţi de Familia Regală patriarhul cu ierarhii străini şi români, demnitarii de stat în frunte cu primul ministru, foşti premieri şi preşedinţi ai Adunărilor Legislative, reprezentanţi ai celorlalte culte recunoscute, reprezentanţi ai armatei şi alte persoane invitate a sărbători învestitura celui dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Miron Cristea.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!