Moldova
Parohia Holm, la ceas de Centenar

Parohia Holm, la ceas de Centenar

05 Decembrie 2018

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” - Holm, Protopopiatul 3 Iaşi, judeţul Iaşi, în colaborare cu membrii ATOR Holm şi grupul de iniţiativă CredoIMPACT - Holm, a împletit rugăciunea cu elogiul adus eroilor neamului şi celor care şi-au dedicat viaţa pentru făurirea României Mari.

Astfel, manifestările prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire au debutat cu slujba Utreniei şi Acatistul Sfântului Apostol Andrei - cel întâi chemat, urmate de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, la care, alături de preotul paroh Narcis Răşcanu, a slujit un sobor de preoţi din România şi Republica Moldova.

După cuvântul de învăţătură rostit de ierom. Daniel Andrian, stareţul Mănăstirii Eroii Neamului - Basarabia, tinerii şi copiii parohiei au susţinut o prezentare presărată cu momente artistice a evenimentelor care au condus la înfăptuirea Marii Uniri, precum şi a modului în care acest deziderat naţional s-a împlinit, prin unirea, rând pe rând, a Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Vechiul Regat al României. Conştienţi de contextul istoric şi de sacrificiile care s-au făcut pentru realizarea unirii, enoriaşii parohiei şi credincioşii prezenţi au participat în continuare la slujba de Te Deum şi la slujba de sfinţire a steagului naţional, care a fost înălţat pe monumentul nou construit în curtea bisericii parohiale spre veşnica amintire a celor care au făcut posibilă destrămarea graniţelor care îi separau pe români şi unirea acestora într-o Românie reîntregită.

Alături de preotul paroh au slujit ierom. Daniel Andrian - stareţ al Mănăstirii Eroii Neamului (Basarabia), pr. Gască Iulian Gabriel - preot paroh la Parohia „Sfântul M. Mc. Gheorghe” - Drujba (Basarabia), pr. Ghiba Teodor Titel - preot paroh la Parohia „Sfântul M. Mc. Dimitrie” - Cosiţeni şi pr. Preutu Bogdan Lucian - preot paroh la Parohia „Sfinţii Ap. Petru şi Pavel” - Chilişoaia.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!