Banat
Patriarhul României l-a premiat pe decanul Facultăţii de Teologie din Arad

Patriarhul României l-a premiat pe decanul Facultăţii de Teologie din Arad

Conferențiarii și moderatorii Congresului național de teologie intitulat „Unitate eclesială și unitate națională” au primit miercuri diploma omagială și medalia comemorativă a anului 2018. Între participanți, din partea Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, a fost premiat părintele prof. univ. dr. Cristinel Ioja, decanul facul­tății. Anul 2018 a fost proclamat drept An omagial al unității de credință și de neam și An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română. Distincțiile au fost oferite în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a apreciat activitatea desfă­șurată în cadrul congresului pe tema unității eclesiale și națio­nale, despre care a spus că este „o temă foarte frumoasă, actuală”. Părintele Patriarh a men­ționat faptul că textele comunicărilor din cadrul întrunirii vor fi publicate într-un volum în perioada următoare.

În acest context, Preafericirea Sa a eviden­țiat impor­tanța comuniunii, a conlucrării și corespon­sabilității: „Nu doar întâlnirea între invitați deosebiți este marcată aici, ci întâlnirea și conlucrarea între oameni ai Bisericii care sunt nu numai clerici, ci și profesori de teologie, cercetători, specialiști în diferite domenii ale vieții sociale. Important este faptul că această întâlnire creează și comuniune, conlucrare și coresponsabilitate”, a subliniat Patriarhul Daniel. Congresul de la Patriarhie a reunit în perioada 20-24 mai la Bu­curești reprezentanți ai insti­tuțiilor de stat, academicieni, ierarhi, preoți, profesori și spe­cialiști din țară și din dias­poră.

Congresul național de teologie a fost organizat în contextul Anului Centenar 2018, declarat în Patriarhia Română drept An omagial al uni­tății de credință și de neam și An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!