Actualitate religioasă
Patriarhul României la Mănăstirea Techirghiol

Patriarhul României la Mănăstirea Techirghiol

Ioan Bușagă, 21 Iulie 2018

Biserica Ortodoxă a sărbătorit vineri, 20 iulie, pe Sfântul Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul. În această zi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie, săvârșită la biserica Mănăstirii „Sfânta Maria”-Techirghiol, stavropighie patriarhală, iar la final a rostit un cuvânt de învăţătură despre viaţa şi lucrarea Sfântului Proroc Ilie.

Sfântul Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul a trăit în secolul al 9-lea înainte de Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, arătând o râvnă deosebită pentru mărturisirea Dumnezeului Celui adevărat. În cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reliefat că acest sfânt a prefigurat unele lucrări ale Mântuitorului Iisus Hristos. „Potrivit Sfintei Scripturi și Tradiției Bisericii, Sfântul Ilie va veni împreună cu Enoh, la fel răpit cu trupul la cer, înainte de a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe pământ. Ei se vor lupta cu Antihrist și vor fi omorâți, dar, îndată după aceea, va veni Hristos, plin de slavă și putere multă, și va învinge pe Antihrist și va învia pe Ilie și pe Enoh. De aceea, în cărțile noastre de cult, în Acatistul Sfântului Proroc Ilie se spune: «Bucură-te Sfinte Ilie, mărite proroc și înaintemergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos!». […] Faptul că el nu a murit, ci se află în ceruri, dar va veni la sfârșitul lumii, face ca el să fie așteptat în poporul evreu. Când se pregătește masa, se pun un scaun, o farfurie și un tacâm, zicându-se: «Pentru venirea lui Ilie!». În Prorocul Ilie avem un sfânt care a prefigurat o mulțime de lucrări ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca de pildă faptul că era hrănit cu pâine și carne de către corbi. În icoana ortodoxă, pâinea este pictată asemenea unei prescuri. Astfel, pâinea și carnea aduse de corb prefigurau Sfânta Euharistie, în care pâinea se transformă în Trupul Domnului în mod tainic, mai presus de înțelegere. De asemenea, faptul că el a cerut lui Dumnezeu ca să trimită foc din cer pentru a mistui jertfa  preînchipuie Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli în forma limbilor de foc, dar și peste Sfintele Daruri la Sfânta Euharistie. Faptul că l-a înviat din morți pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului era o prefigurare a învierii fiului văduvei din Nain de către Iisus Hristos. Darul acesta al vindecării, dar și al învierii din morți, care îl vedem deplin în Domnul Hristos, a fost dat în arvună în lucrarea Sfântului Proroc Ilie. Înălțarea la cer, dincolo de Iordan, prefigurează Înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după ce S-a botezat la Iordan, a învățat pe ucenici ca să boteze pe cei care vor crede în El în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De aceea, nu ne putem înălța duhov­nicește la cer și aștepta a doua venire a Mântuitorului ­Iisus Hristos decât dacă am trecut prin Botez”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai explicat că Prorocul Moise, care reprezenta Legea, şi Prorocul Ilie, care reprezenta prorocii, cât au fost pe pământ, nu au văzut fața Domnului, deoarece „Domnul încă nu luase față sau chip de om, dar s-a văzut și slava lui Dumnezeu după ce Fiul Cel Veșnic, Nevăzut și Necuprins al lui Dumnezeu S-a făcut văzut și cuprins prin Nașterea Sa de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și a devenit om prin fața umană a lui Hristos Cel veșnic”.

În continuare, Patriarhul României a subliniat că Sfântul Proroc Ilie, ca și Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, nu a întemeiat familie, ci a trăit în rugăciune, multă vreme în singurătate, în post și nevoințe. De aceea, a spus Preafericirea Sa, cei doi sfinți proroci „sunt prototipuri ale vieții monahale, ale vieții trăite în post, înfrânare și feciorie”. „Sfântul Proroc Ilie a avut patru mari virtuți. În primul rând a fost un om al rugăciunii, al postului și al înfrânării. În al doilea rând, a fost apărător al credinței adevărate împotriva rătăcirilor idolești. În al treilea rând, a fost ajutător milostiv al săracilor. În al patrulea rând, a fost pedepsitor al celor care săvârșesc nedreptăți. De aceea, el este astăzi ocrotitor al judecătorilor drepți, al celor care fac dreptate. Sfântul Proroc Ilie are o mulțime de biserici închinate lui. Este foarte cinstit și, în general, lumea se roagă lui atunci când trece prin necazuri, prin încercări și mai ales când sunt vremuri cu secetă prea mare sau revărsări de ape, precum a fost și la noi în zilele trecute. Ne rugăm Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul să ne întărească în credința ortodoxă; să ne ferească de rătăciri; să ne învețe să ajutăm pe cei săraci; să ne ajute să trăim în rugăciune și post, atunci când cerem de la Dumnezeu ajutorul său”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat pe toți cei care poartă numele Sfântului Proroc Ilie, adresându-le urări de sănătate, mult ajutor de la Dumnezeu și ani binecuvântați.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!