Patristica

Harul lui Dumnezeu și străduința oamenilor
23 Martie 2018
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXXII, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 23, pp. 933-934
Dobândirea virtuților
22 Martie 2018
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia XLII, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 23, pp....
Lupta cu păcatul - sfaturi pentru despătimire
21 Martie 2018
Sfântul Macarie Egipteanul, Alte șapte omilii, Cuvânt despre răbdare și discernământ, 9, în...
Sensul suferinței
20 Martie 2018
Sfântul Vasile cel Mare, Regulile mari, Cap. II, Întrebarea 55, Răspunsul II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 18, pp. 297-298
Înfrânarea - cale către cer
19 Martie 2018
Sfântul Vasile cel Mare, ­Regulile mari, Cap. II, Întrebarea 19, Răspunsul I, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 18, pp. 252-253
Scara care ne urcă la Dumnezeu
17 Martie 2018
În cea de-a patra duminică din Postul Mare, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Ioan Sinaitul sau „Scărarul”. Acest supranume îi este...
Bucurați-vă pururea!
16 Martie 2018
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie La Psalmul XXXII, I, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 17, p. 246
Răbdare, răbdare, răbdare...
15 Martie 2018
Tertulian, Despre răbdare, XV, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 3, p. 197
Cum ne petrecem viața
14 Martie 2018
Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, cap. VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 30, p. 29
Semnificația Sfintei Cruci
13 Martie 2018
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, partea a doua, 97, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 80, pp. 244-246
Crucea noastră
12 Martie 2018
Sfântul Ioan Casian, Așeză­min­tele mânăstirești, Cartea a IV-a, Cap. 35, în Părinți și...
Familia creștină
09 Martie 2018
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXXII, VI, în Părinți și Scriitori Bise­ricești, vol. 21, p. 419
Femeia creștină
08 Martie 2018
Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni (I), Cap. I, 3, în Părinți și Scriitori...
Psaltirea și Scriptura – invitație la lectură
07 Martie 2018
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul 1, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 17, pp. 183-184
Taina Pocăinței
06 Martie 2018
Origen, Omilii la Cartea Numerii, Omilia XXIII, Cap. II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 6, pp. 196-197

Arhivă ediții

Contactează-ne!