Patristica

Rugăciunea Tatăl nostru - temelie a vieţii creştine
08 Februarie 2013
Rugăciunea este, prin excelenţă, un act de credinţă. Toţi Evangheliştii se referă la învăţămintele Mântuitorului despre rugăciune, deoarece „omul nu ştie să se roage cum trebuie“ (cf. Romani 8, 26). De aceea Apostolii şi...
Rugăciunea - comuniune cu Dumnezeu şi izvor de sfinţenie
01 Februarie 2013
Una din modalităţile cele mai concrete prin care omul intră în comuniune cu Dumnezeu este rugăciunea, „cheia cu care deschidem poarta cerului şi intrăm la Părintele ceresc“, după cum ne învaţă Fericitul...
Grija părintelui pentru fiii duhovniceşti
25 Ianuarie 2013
Întregul cosmos este întemeiat pe Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 25, 34); de aceea toată grija omului trebuie să se concentreze pe dobândirea acesteia, prin călăuzirea părintească a păstorului de suflete. I....
Credinţa şi faptele bune - roade ale harului în om
18 Ianuarie 2013
Credinţa şi faptele bune sunt două dintre condiţiile esenţiale ale mântuirii omului. Pentru mântuire, acestea trebuie să se manifeste şi alături de o a treia condiţie, anume harul dumnezeiesc. Dacă credinţa şi faptele bune par roade ale voinţei...
Dragostea - împlinirea vieţii sfinţite
11 Ianuarie 2013
Fără repere, orice itinerar este neîmplinit. Ne raportăm astăzi formal la norme şi reguli, căutând să dobândim virtuţi. Rămânem însă departe de simţirea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră şi de o legătură vie cu Hristos. Atât în Scriptură,...
Învăţătura creştină despre activitate şi odihnă
06 Ianuarie 2013
Foarte mulţi creştini, precum şi oameni din afara Bisericii se întreabă foarte des când trebuie să se odihnească sau să lucreze respectând învăţătura creştină. Deseori, viaţa creştină a acestor credincioşi se limitează doar...
Sfânta Liturghie – prezenţa lui Hristos în mijlocul nostru
21 Decembrie 2012
În tradiţia ortodoxă cultul divin public, prin frumuseţea ceremoniilor, bogăţia doctrinară şi semnificaţia lui mistico-simbolică, susţine permanent legătura credincioşilor cu Dumnezeu, într-o continuă revărsare de binecuvântare şi de har....
Duminica - Ziua Învierii
14 Decembrie 2012
Cei mai mulţi dintre credincioşi cunosc faptul că duminica este ziua săptămânii în care se desprind de activităţile obişnuite pentru a participa la Sfânta Liturghie. Duminica este Ziua Învierii, prima ca însemnătate din cele şapte zile ale...
Milenarismul
07 Decembrie 2012
Adevărul teologic este că trebuie să ne pregătim cât mai serios în vederea marii zguduiri apocaliptice, ignorând raţionarea comodă a "hristoşilor" mincinoşi potrivit căreia sfârşitul lumii va fi precedat de o eră de fericire pământească....
Sfânta Euharistie
03 Decembrie 2012
Una din modalităţile cele mai concrete prin care Mântuitorul Iisus Hristos rămâne cu noi până la sfârşitul veacurilor (Matei 28, 20) este prezenţa Sa în Sfânta Taină a Împărtăşaniei. I. Pregătirea aperceptivă Cea...
Importanţa botezului pruncilor
23 Noiembrie 2012
Există numeroşi creştini care nu ştiu ce se petrece dincolo de uşile bisericii, reducând dreapta credinţă la sărbători, la riturile de trecere (botez, nuntă, înmormântare) şi la anumite superstiţii izvorâte dintr-o...
Maica Domnului Panaghia
16 Noiembrie 2012
Prezenţa sfinţilor şi ajutorul lor sunt de mult preţ pentru întreaga omenire. Locul cel mai înalt între sfinţi îl are Maica Domnului, maica lui Hristos şi a noii creaţii celei întru Hristos. Numirile Maicii Domnului din cultul şi teologia...
Postul sau cunoaşterea lui Dumnezeu prin înfrânare
09 Noiembrie 2012
Ascultarea de Dumnezeu se manifestă prin ţinerea poruncilor Lui. Postul creştin este un timp liturgic, de nevoinţă, ce ne oferă putinţa curăţirii trupeşti şi sufleteşti. În cateheza ce urmează aflăm despre scopul şi...
Ierurgiile şi roadele lor
02 Noiembrie 2012
Întemeindu-se pe lucrarea sfinţitoare a Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli, ca şi pe practica înrădăcinată adânc în viaţa creştină, Biserica Ortodoxă binecuvântează prin ierurgii toate momentele din viaţa omului, binecuvântează tot ce firea...
Calendarul
27 Octombrie 2012
Calendarul este un sistem de măsurare a timpului sau de încadrare a omului în timp. Este o noţiune abstractă şi o realitate metafizică imposibil de cuprins sau de măsurat. Alcătuirea calendarului, ca şi calendarul în sine, este o problemă...

Arhivă ediții

Contactează-ne!