Patristica

„Un copil S-a născut astăzi şi I S-a dat numele Minune“
21 Decembrie 2011
Sfântul Efrem Sirul ne-a lăsat moştenire unele dintre cele mai frumoase texte lirice despre praznicul Naşterii Domnului. Diacon şi catehet al comunităţilor creştine siriene, Sfântul Efrem cânta învăţătura ortodoxă în aşa-numitele "madraşe",...
Ascultarea de sfinţi
17 Decembrie 2011
Există foarte multe îndemnuri adresate omului contemporan în care se insistă asupra rolului libertăţii sale interioare. Fiecare este liber să îşi aleagă modul de vieţuire, să fie părtaş al unei anumite direcţii religioase şi să îşi dezvolte...
Credinţă şi fapte, o formulă completă?
08 Decembrie 2011
Unul dintre clişeele care au apărut de-a lungul timpului în istoria teologică este cel al considerării credinţei şi faptelor drept singurele trepte monolitice ale vieţii spirituale. Acest clişeu s-a extins şi asupra teologiei romano-catolice,...
Acrivia teologică a Sfântului Grigorie Palama
18 Noiembrie 2011
Într-o lume în care se pune accentul din ce în ce mai mult pe relativizarea conceptelor religioase, care mai poate fi răspunsul Ortodoxiei? Dialogăm doar diplomatic cu alte religii, riscând să pierdem miezul credinţei, sau dialogăm cu atâta...
Hotarele mâncării: înfrânarea, îndestularea şi săturarea
18 Noiembrie 2011
Ce este lăcomia pântecelui? Dorinţa de a mânca ceva nou în fiecare zi? Voluptatea gustului? Mâncatul necuviincios? Ideea de plăcere asociată cu mâncarea? Probabil că este puţin din toate acestea şi, în acelaşi timp, superioară tuturor....
Ispita lăcomiei sau tentaţia dezgustului?
10 Noiembrie 2011
În cursul istoriei creştine, au existat două extreme, la fel de periculoase, cu care fiecare credincios a avut ocazia să se confrunte de-a lungul vieţii. Prima dintre acestea, evidenţiată mai mult în scrierile ascetice, este reprezentată de...
„Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt“
04 Noiembrie 2011
Cincizecimea reprezintă un moment crucial în istoria creştinismului. Considerată de majoritatea Sfinţilor Părinţi drept evenimentul de întemeiere a Bisericii, Pogorârea Duhului Sfânt mai poate fi privită dintr-un punct de vedere semnificativ,...
„Rugăciunea uneşte sufletul cu Dumnezeu“
01 Noiembrie 2011
Cuviosul Teolipt al Filadelfiei este considerat drept unul dintre învăţătorii spirituali ai Sfântului Grigorie Palama. Cultura sa duhovnicească bogată şi experienţa duhovnicească profundă a scrierilor sale însă au trecut mai mult neobservate...
Rugăciunea neîntreruptă
22 Octombrie 2011
Întreaga tradiţie isihastă a Bisericii Ortodoxe vorbeşte despre rugăciunea curată şi despre roadele acesteia. Vom prezenta pe scurt şi câteva dintre îndemnurile marelui părinte al Bisericii, Sfântul Grigorie Palama, referitoare la rugăciunea...
„Izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică“
20 Octombrie 2011
Evanghelia după Ioan este cea mai bogată în referiri la Taina Botezului dintre toate cele patru mărturii de acest fel. Dacă dialogul Mântuitorului cu Nicodim revelează Botezul ca Taină esenţială pentru dobândirea Împărăţiei cerurilor,...
Comoara evlaviei din sufletul tău
18 Octombrie 2011
Poruncile din Decalogul Vechiului Testament au rămas pentru o lungă perioadă de timp normative chiar şi pentru creştini, dar acest fapt s-a păstrat doar în cazul celor care se aflau încă într-o perioadă de curăţire...
Sfinţii Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic
14 Octombrie 2011
Mineiul lunii octombrie anunţă că, "după 11 zile ale acestei luni, în Duminica viitoare, săvârşim pomenirea Sfinţilor Părinţi, celor ce s-au adunat în Niceea, a doua oară, la al şaptelea a toată lumea Sinod, trei sute şaizeci şi cinci de Sfinţi...
Sfântul Nicolae Cabasila şi disputa isihastă
07 Octombrie 2011
Secolul al XIV-lea a fost unul marcat de puternice reconsiderări intelectuale şi spirituale. Sfântul Nicolae Cabasila şi Sfântul Grigorie Palama, deşi uneori pe poziţii diferite, ne-au lăsat ca moştenire două perspective interesante asupra...
Cunoaşterea lumii şi cunoaşterea lui Dumnezeu
23 Septembrie 2011
Poate oare dialogul între ştiinţă şi teologie să ajute în drumul către îndumnezeire? Desigur, acest dialog, în formele lui contemporane, poate oferi perspective îmbucurătoare asupra a cel puţin unei noi viziuni filozofice, marcate de elemente...
Paharul mântuirii şi Botezul din apă şi din Duh
19 Septembrie 2011
În afara descrierii Botezului Domnului şi a importanţei Tainei pentru misiunea propovăduirii efectuate de Apostoli în lumea întreagă, în Sfintele Evanghelii există o serie de momente care amintesc sau fac referire la diferite aspecte cuprinse...

Arhivă ediții

Contactează-ne!