Patristica

Taina Spovedaniei: aspecte practice
19 Octombrie 2012
Spovedania este Taina cu cea mai mare frecvenţă în viaţa credinciosului. Pentru a fi de folos trebuie respectate însă câteva reguli minimale: statornicie la un anumit duhovnic şi la o anumită biserică, pregătire prin post şi rugăciune, împăcare...
Preoţia sacramentală şi preoţia universală
12 Octombrie 2012
Părintele Dumitru Stăniloae arată că, în Biserică, prin preoţia universală, "toţi sunt preoţi şi jertfe, toţi sunt învăţători şi călăuzitori spre mântuire ai lor şi ai altor credincioşi apropiaţi, sau şi ai altor oameni, dar fără o...
Icoana - fereastră către Împărăţia lui Dumnezeu
06 Octombrie 2012
Sfintele icoane împodobesc de veacuri sfintele lăcaşuri, dar şi casele credincioşilor creştini. Cultul cinstirii sfintelor icoane s-a statornicit la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea din anul 787. Părinţii Bisericii ne învaţă...
Taina Căsătoriei - simbolismul, pe scurt
28 Septembrie 2012
Taina Sfintei Cununii este Taina prin care însoţirea bărbatului cu femeia se binecuvântează, iar cei doi miri primesc harul dumnezeiesc ce le sfinţeşte unirea. În cateheza ce urmează aflăm simbolismul momentelor principale...
Sfintele moaşte
21 Septembrie 2012
Sfintele moaşte sunt rămăşiţele pământeşti făcătoare de minuni ale sfinţilor. Noi le cinstim pentru că prin ele lucrează în chip simţitor harul dumnezeiesc. Prin atingerea de ele şi prin rugăciunile stăruitoare adresate sfinţilor lângă moaştele...
Sfinţii - prietenii lui Dumnezeu
14 Septembrie 2012
Creştinii ortodocşi îi cinstesc pe sfinţi pentru că ei sunt "cetăţeni şi casnici ai lui Dumnezeu". Sfinţii aud rugăciunile noastre şi le poartă către Dumnezeu, fiind mijlocitori pentru noi înaintea Tronului Ceresc. Biserica Ortodoxă îi...
Sfânta Cruce şi semnificaţiile ei
07 Septembrie 2012
Sfânta Cruce, Altar de jertfă al Mântuitorului, are trei semnificaţii: obiect sfânt, semn de închinare şi cale/misiune de urmat. În cele ce urmează prezentăm o cateheză despre importanţa şi semnificaţiile Sfintei Cruci, material concis, care...
Teologie şi iconomie în Sfânta Treime
09 Martie 2012
Aşa cum precizam în articolul anterior, voi continua în acest număr prezentarea câtorva idei generale cuprinse în introducerea susţinută de Mitropolitul Amfilohie Radovici la lansarea cărţii sale "Taina Sfintei Treimi după Sfântul Grigorie...
Raportul dintre libertate şi har
28 Februarie 2012
Pe lângă însăşi existenţa, cel mai mare dar oferit de Dumnezeu omului este, cu siguranţă, libertatea. Înzestrat cu raţiune, omul poate accepta sau nega, cel puţin prin prisma percepţiei sale subiective, însăşi prezenţa şi implicarea lui Dumnezeu...
Sfântul Cuvios Ioan Casian din Dobrogea
28 Februarie 2012
Sfântul Ioan Casian este numit de către profesorul dr. Nicolae Chiţescu "cel mai mare dascăl-ascet al lumii creştine". Născut în Scythia Minor, adică în Dobrogea românească de astăzi, în jurul anului 360,...
Sfântul Policarp, „aurul ars în cuptor“
23 Februarie 2012
La 23 februarie 155 primea cununa muceniciei Sfântul Policarp, episcopul Smirnei, în timpul împăratului roman Antonin Pius (138-161). Colecţia "Actele martirice" păstrează scrisoarea trimisă de Biserica din Smirna (Izmir) către comunitatea...
Vederea luminii necreate
11 Februarie 2012
Deşi sunt cuvintele unei teologii înalte, care depăşesc poate capacitatea multora dintre noi de a le înţelege, în articolul de faţă voi creiona un aspect important al teologiei ortodoxe, încercând să surprind elemente importante ale experienţei...
Vederea în chip lămurit a celor duhovniceşti
28 Ianuarie 2012
Asceza monahilor şi a mirenilor are drept scop curăţirea minţii şi unirea cu Dumnezeu, prin harul Său. Teologia ortodoxă dă mărturie prin experienţă despre această unire, care, în cazul celor înaintaţi duhovniceşte, devine teologie apofatică,...
„Nu fi zelos cu un zel rău care agită sufletul tău“
27 Ianuarie 2012
În fiecare parohie există creştini mai avansaţi din punct de vedere spiritual sau aflaţi abia la începutul căii duhovniceşti a desăvârşirii personale. Desigur, progresul duhovnicesc este unul extrem de lent de obicei, iar experienţa războiului...
Sinteza neo-patristică şi viziunea teologică modernă
19 Ianuarie 2012
Scrierile Sfinţilor Părinţi au reprezentat întotdeauna o sursă teologică importantă a Bisericii, alături de textele liturgice şi Sfânta Scriptură. Perioada modernă, însă, a condus la descoperirea dureroasă că Părinţii, atât de lăudaţi din punct...

Arhivă ediții

Contactează-ne!