Patristica

Critici şi adevăruri
11 Septembrie 2010
Naşterea Maicii Domnului a fost un pas decisiv al pregătirii concrete a începutului mântuirii noastre, realizată prin negrăita întrupare a Dumnezeului nostru. În omilia rostită la ziua sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, Sfântul Grigorie...
„Nu este posibil să se mântuiască cineva fără Hristos“
05 Septembrie 2010
"Omiliile duhovniceşti" atribuite Sfântului Macarie Egipteanul au reprezentat unul dintre cele mai utilizate manuscrise spirituale ale primelor zece veacuri creştine. Posedând o profundă conotaţie duhovnicească şi cuprinzând numeroase sfaturi...
Ora et labora
03 Septembrie 2010
Realitatea uneori inumană a mersului lumii moderne se răsfrânge adesea asupra teoriilor politice referitoare la productivitatea muncii. Aceste teorii la rândul lor nu sunt străine de iniţierea unui proces la prima vedere imperceptibil de...
Vestitul dogmatist al Bisericii Ortodoxe
02 Septembrie 2010
Sfântul Ioan Damaschin este unul dintre cei mai însemnaţi teologi şi Părinţi ai Bisericii Ortodoxe. În teologie, Sfântul Ioan a fost un adevărat creator, nu în sensul că a creat noţiuni doctrinare noi, ci pentru faptul că el a realizat cea mai...
Comparaţia între creştinii nepracticanţi şi păgâni
29 August 2010
Deseori ne găsim în faţa unor provocări aproape incredibile în lumea cotidiană. Aceste provocări însă ne fac să credem că sunt perfect noi şi că nu au un istoric în spate, lăsându-ne pradă deznădejdii născute din lipsa de soluţii. Cu toate...
Predică şi misiune
28 August 2010
Predica Sfinţilor Părinţi se axează pe tâlcuirea Sfintei Scripturi. Orice preot poate face apel, în misiunea sa, la bogăţia exegezei patristice, pentru că este foarte importantă poziţionarea cât mai eficientă faţă de înţelesurile Scripturii....
Sfaturi pentru începători
26 August 2010
Începătorii constituie în mănăstire, la fel ca şi în lume, o categorie aparte. Lipsa de experienţă îi face vulnerabili în faţa păcatului. Slava deşartă care însoţeşte tinereţea îi împiedică să asculte sfaturile celor avansaţi în viaţa...
Ateism reversibil?
21 August 2010
Contextul actual de mărturisire a credinţei ortodoxe impune o evaluare realistă a capacităţilor de dialog ale celor care interpelează Ortodoxia. Dincolo de dialogul intra-creştin sau interreligios, realitatea de zi cu zi îl pune pe creştinul...
„Închinare de seară aducem ţie, luminii celei neînserate“
16 August 2010
Patriarhul Anatolie al Constantinopolului a fost nu doar un apărător al dreptei credinţe la cel de-al patrulea Sinod Ecumenic, ci şi un imnograf foarte priceput. Multe dintre stihirile de la Vecernia şi Utrenia ortodoxă au fost notate de el sau...
Aproapele meu şi propria mea mântuire
13 August 2010
Este o realitate faptul că Ortodoxia trebuie să răspundă unor provocări care, deşi nu sunt noi ca fond, iau forme din ce în ce mai elaborate. Într-o lume care tinde sau spre o descătuşare de minime principii religioase, sau spre un fanatism...
Răbdarea şi stăruinţa
13 August 2010
În orice meserie este necesară o perioadă de învăţare, una de aplicare, iar ultima de desăvârşire a cunoştinţelor puse în practică. Ceea ce se cere însă fiecărui începător este să poată avea răbdare şi să nu aştepte rezultate imediate. Răbdarea...
Acrivia în traducere
07 August 2010
Deşi colecţia Omiliilor Sfântului Grigorie Palama nu a apărut niciodată în ediţie critică, încercările mai mult sau mai puţin concertate de a oferi celor interesaţi acest buchet pastoral au avut roadele scontate. Eforturile susţinute ale unor...
Lumina Lui Hristos luminează tuturor!
05 August 2010
Momentul Schimbării la Faţă a Domnului constituie o pregustare a luminii vieţii veşnice. Acest moment nu este doar unul pur istoric, petrecut acum mai bine de două milenii, ci unul perfect actual. În Sfânta Liturghie, în citirile şi rugăciunile...
Există noi martiri?
02 August 2010
Odată cu cucerirea Constantinopolului, a existat o perioadă dificilă pentru toate ţările în care era majoritară credinţa ortodoxă. Textele patristice erau destul de rare, iar distrugerea a numeroase mânăstiri şi convertirea forţată la Islam...
Scriptura duhovnicească
30 Iulie 2010
Fiecare episcop sau preot trebuie să îşi construiască predicile în aşa fel încât să nu ocolească niciodată aspectele esenţiale ale drumului către mântuire. Este un apel pe care şi Sfântul Grigorie Palama îl face repetat în omiliile sale....

Arhivă ediții

Contactează-ne!