Patristica

Scriptura duhovnicească
30 Iulie 2010
Fiecare episcop sau preot trebuie să îşi construiască predicile în aşa fel încât să nu ocolească niciodată aspectele esenţiale ale drumului către mântuire. Este un apel pe care şi Sfântul Grigorie Palama îl face repetat în omiliile sale....
„Rugăciunea este cheia Împărăţiei cerurilor“
29 Iulie 2010
Ilie Ecdicul a fost, pe rând, avocat, monah şi preot, contemporan cu Ilie al II-lea, mitropolitul Cretei de la sfârşitul secolului al XI-lea şi începutul secolului al XII-lea, fără a putea fi însă identificat cu acesta. Cu toate că scrierea...
Sfintele taine şi ierurgii
25 Iulie 2010
În Molitfelnicul notat de episcopul Serapion de Thmuis întâlnim una dintre cele mai vechi rugăciuni de sfinţire a Darurilor în cadrul Liturghiei (numirea liturgică a acestui moment este cea de anafora). Totodată, sunt precizate şapte rugăciuni...
Răbdarea în ispite
23 Iulie 2010
Ispita, realitate constantă în viaţa fiecărui credincios, reprezintă proba cu adevărat grăitoare a credinţei. Plecând de la cuvintele Apostolului Iacov, "mare bucurie să socotiţi fraţii mei când cădeţi în felurite ispite", Sfântul Grigorie...
Desăvârşirea se înfăptuieşte prin lucrare
22 Iulie 2010
Desăvârşirea este o etapă pe care puţini creştini reuşesc să o atingă în cursul acestei vieţi pământeşti. Una dintre ispitele concrete care apar datorită acestui aspect este aceea de a considera că desăvârşirea este o stare aproape imposibil de...
Secerişul cel duhovnicesc
16 Iulie 2010
Dacă în timpul său Sfântul Grigorie Palama era destul de îngrijorat de aplecarea excesivă a contemporanilor săi către lucrurile cu adevărat utile, mă întreb care ar fi fost atitudinea lui faţă de orientările contemporane nouă, orientări care...
Molitfelnicul episcopului Serapion de Thmuis
11 Iulie 2010
Într-o perioadă dominată de nume importante precum Sfinţii Antonie cel Mare sau Atanasie al Alexandriei, cu multe comunităţi monahale în creştere şi o viaţă spirituală dezvoltată, a apărut şi prima colecţie de rugăciuni a Bisericii. Aceasta a...
Adevărata vindecare
09 Iulie 2010
Vindecările făcute de Mântuitorul au avut întotdeauna o îndoită lucrare: ridicarea trupului din neputinţa bolii şi luminarea sufletului prin vindecarea de plăgile apărute în urma păcatului. Sfântul Grigorie Palama prezintă acest aspect în mai...
„Vino să vorbim şi despre Rai...“
08 Iulie 2010
Ucenicii nu îşi depăşesc întotdeauna maeştrii. Deseori însă, se dovedesc utili cel puţin în determinarea amănuntelor din viaţa acestora, reuşind să ofere portrete credibile şi pline de viaţă. Acesta este şi cazul lui Nichita Stithatul, ucenicul...
Despre mierea lăuntrică a Scripturii
02 Iulie 2010
În Omilia a 29-a, Sfântul Grigorie Palama face o exegeză a pericopei evanghelice care relatează episodul vindecării slăbănogului din Capernaum. De la bun început însă, suntem introduşi, cu ajutorul figurilor de stil, în exegeza duhovnicească a...
Rolul episcopului în mărturisirea adevărului
25 Iunie 2010
În Omilia 24, Sfântul Grigorie Palama abordează un subiect despre care oferă precizări importante: rolul central al episcopului în misiunea învăţătorească. De-a lungul disputei cu varlaamiţii şi achindiniţii, Sfântul a contestat integritatea...
Fapte şi contemplaţie
24 Iunie 2010
Treptele sfinţeniei sunt accesibile tuturor creştinilor. Viaţa duhovnicească este o creştere fără sfârşit pe care trebuie să o experiem neîncetat. În cursul desăvârşirii noastre, ajungem să cunoaştem, însă, că oricine nu învaţă să urce spre...
Aşezământul de la Dragomirna şi valoarea sa duhovnicească
21 Iunie 2010
Despre Sfântul Paisie de la Neamţ s-a vorbit foarte mult în ultima vreme, mai ales după descoperirea importanţei Filocaliei în viaţa Bisericii. Rolul său de isihast a covârşit orice altă reprezentare posibilă, excluzând aproape total calitatea...
Credinţă şi Înviere
18 Iunie 2010
Sfântul Grigorie Palama nu îşi menajează adversarii atunci când e vorba de adevărurile de credinţă. Nu utilizează o falsă diplomaţie nici când e vorba de coordonatele vieţuirii creştine. Cuvântul său e percutant şi lipsit de artificii retorice....
Sfântul Maxim Mărturisitorul despre afecte
18 Iunie 2010
Afectele reprezintă, după Tradiţia Bisericii, anumite stări şi trăiri pe care omul le-a căpătat după căderea în păcat. Cedând ispitei diavolului, omul a dorit să devină asemenea lui Dumnezeu, dar a sfârşit prin a se apropia de animalitate. Înainte...

Arhivă ediții

Contactează-ne!