Patristica

Achindin şi isihasmul
04 Iunie 2010
Controversatul personaj Achindin a fost de multe ori ţinta unor interpretări care nu aveau cum să se dispenseze de viziunea asupra rolului pe care acesta l-a avut în disputa palamită. Părintele Jean Meyendorff, unul dintre criticii acerbi ai...
Achindin, monahul literat
29 Mai 2010
În contextul disputelor ştiinţifice şi filozofice prezente în capitala Bizanţului secolului al XIV-lea, se naşte prietenia între Sfântul Grigorie Palama şi Achindin, presupus ucenic al lui Varlaam. Redăm mai jos câteva idei dintr-o lucrare a...
„Nu este contrazicere în dumnezeieştile Scripturi“
27 Mai 2010
Cercetarea modernă asupra Sfintei Scripturi a adus câteva precizări importante şi nenumărate momente controversate. Deseori, Biblia a fost privită drept un simplu izvor istoric, câteodată de importanţă secundară, iar unele persoane au fost chiar...
Sfântul Grigorie Teologul: „Duhul Sfânt este Cel dintru care se împărtăşesc făpturile…“
22 Mai 2010
Eveniment de o deosebită însemnătate, Cincizecimea, momentul pogorârii limbilor ca de foc ale Duhului şi al naşterii Bisericii, rămâne totdeauna inepuizabil prin sensurile sale dumnezeieşti. În această zi Îl prăznuim pe Sfântul Duh, deţinătorul...
Dispute ştiinţifice şi isihasm
21 Mai 2010
În jurul anului 1325, monahul Varlaam vine din Calabria în Bizanţ. Îsi începe căutările filosofice în regiunea Epirului. Se spune că monahul dorea să-l studieze pe Aristotel în original. Trebuie să fi simţit imediat atracţia Tesalonicului....
„Răspuns celor ce se îndoiesc de dumnezeiescul botez“
21 Mai 2010
Marcu Ascetul este unul dintre părinţii filocalici de la care ne-au rămas scrieri foarte valoroase pentru spiritualitatea ortodoxă. Într-una dintre acestea el lămureşte aspecte importante ale vieţii duhovniceşti. Mai întâi, el demonstrează...
Palamism sau teologie vie?
14 Mai 2010
Adeseori în prezentările cu nuanţă teologică se vorbeşte despre conceptul de "palamism". Există însă uneori riscul de a teoretiza excesiv învăţătura Sfântului Grigorie Palama, considerând-o un concept sau o variantă conceptuală alternativă la...
Isihia şi rugăciunea lui Iisus
13 Mai 2010
Nichifor din Singurătate s-a făcut remarcat prin noua metodă de practicare a rugăciunii lui Iisus. El foloseşte exerciţiul respiraţiei ca un mijloc de menţinere continuă a minţii în inimă şi de rostire neîntreruptă a rugăciunii lui Iisus....
Clement Alexandrinul, propovăduitorul pedagogiei divine
09 Mai 2010
Clement Alexandrinul reprezintă alături de Origen unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi timpurii ai Şcolii creştine din Alexandria. El poate fi considerat şi drept întemeietor al acestei Şcoli prin metodele sale avansate de predare şi...
Demnitatea firii omeneşti
07 Mai 2010
Omilia Sfântului Grigorie Palama rostită în duminica Samarinencii poate fi considerată un model de omilie dogmatică. Chiar dacă nu abordează de la început până la sfârşit numai subiectul dogmatic, devenind pe alocuri o omilie biblică, această...
Îmblânzirea lumii prin dragoste
07 Mai 2010
Sfântul Maxim Mărturisitorul este un teolog de o adâncime rar întâlnită. În lumea ortodoxă este privit drept unul dintre cei mai înţelepţi şi echilibraţi Sfinţi Părinţi. Îmbinând moştenirea scripturistică şi patristică bogată cu multiplele sale...
Avva Filimon, un isihast plin de simplitate şi tăcere
30 Aprilie 2010
Cuvântul foarte folositor despre viaţa şi lucrarea Avvei Filimon este o scriere scurtă, dar care cuprinde în sine asemenea unui rezumat caracteristicile existenţei isihaste. Lucrul asupra căruia ne vom concentra cu deosebire în cadrul...
Un urmaş demn al Sfântului Ignatie Teoforul
25 Aprilie 2010
Teofil al Antiohiei este primul autor patristic care foloseşte termenul de "Treime". Rigurozitatea sa teologică este deosebită, cu atât mai mult, cu cât nu confundă, aşa cum se întâmpla în dese cazuri în perioada primară a creştinismului,...
„Dacă apare boala, să alergăm la Dumnezeu“
23 Aprilie 2010
Atât ediţia în limba română, cât şi ediţiile recente în limba greacă, engleză şi franceză nu redau integral menţiunile prezente în titlul unora dintre omiliile Sfântului Grigorie Palama, păstrate în diferite manuscrise. Spre exemplu,...
Tâlcuirea duhovnicească a Raiului
22 Aprilie 2010
Sunt puţini autorii filocalici despre care ştim mai multe lucruri, iar Sfântul Calist Patriarhul nu se numără printre ei. Cu toate acestea, chiar dacă amănuntele biografice sunt sărace, opera scrisă rămâne de o bogăţie duhovnicească deosebită....

Arhivă ediții

Contactează-ne!