Patristica

Aşezământul de la Dragomirna şi valoarea sa duhovnicească
21 Iunie 2010
Despre Sfântul Paisie de la Neamţ s-a vorbit foarte mult în ultima vreme, mai ales după descoperirea importanţei Filocaliei în viaţa Bisericii. Rolul său de isihast a covârşit orice altă reprezentare posibilă, excluzând aproape total calitatea...
Credinţă şi Înviere
18 Iunie 2010
Sfântul Grigorie Palama nu îşi menajează adversarii atunci când e vorba de adevărurile de credinţă. Nu utilizează o falsă diplomaţie nici când e vorba de coordonatele vieţuirii creştine. Cuvântul său e percutant şi lipsit de artificii retorice....
Sfântul Maxim Mărturisitorul despre afecte
18 Iunie 2010
Afectele reprezintă, după Tradiţia Bisericii, anumite stări şi trăiri pe care omul le-a căpătat după căderea în păcat. Cedând ispitei diavolului, omul a dorit să devină asemenea lui Dumnezeu, dar a sfârşit prin a se apropia de animalitate. Înainte...
Fermitatea în mărturisirea dreptei credinţe
11 Iunie 2010
Contextul disputei palamite îl plasează pe Achindin într-o postură destul de ingrată. Fără să asume veritabil nici poziţia isihastă, şi pentru început nici atitudinea varlaamită (pe care totuşi mai târziu o va reprezenta integral), încearcă să...
Cugetările unei inimi smerite
06 Iunie 2010
Convorbirile mirenilor sau ale monahilor cu asceţii renumiţi au reprezentat o parte importantă a transmiterii experienţelor duhovniceşti. Încă din primele secole ale existenţei monahismului, în jurul unui om considerat sfânt se adunau numeroşi...
Achindin şi isihasmul
04 Iunie 2010
Controversatul personaj Achindin a fost de multe ori ţinta unor interpretări care nu aveau cum să se dispenseze de viziunea asupra rolului pe care acesta l-a avut în disputa palamită. Părintele Jean Meyendorff, unul dintre criticii acerbi ai...
Achindin, monahul literat
29 Mai 2010
În contextul disputelor ştiinţifice şi filozofice prezente în capitala Bizanţului secolului al XIV-lea, se naşte prietenia între Sfântul Grigorie Palama şi Achindin, presupus ucenic al lui Varlaam. Redăm mai jos câteva idei dintr-o lucrare a...
„Nu este contrazicere în dumnezeieştile Scripturi“
27 Mai 2010
Cercetarea modernă asupra Sfintei Scripturi a adus câteva precizări importante şi nenumărate momente controversate. Deseori, Biblia a fost privită drept un simplu izvor istoric, câteodată de importanţă secundară, iar unele persoane au fost chiar...
Sfântul Grigorie Teologul: „Duhul Sfânt este Cel dintru care se împărtăşesc făpturile…“
22 Mai 2010
Eveniment de o deosebită însemnătate, Cincizecimea, momentul pogorârii limbilor ca de foc ale Duhului şi al naşterii Bisericii, rămâne totdeauna inepuizabil prin sensurile sale dumnezeieşti. În această zi Îl prăznuim pe Sfântul Duh, deţinătorul...
Dispute ştiinţifice şi isihasm
21 Mai 2010
În jurul anului 1325, monahul Varlaam vine din Calabria în Bizanţ. Îsi începe căutările filosofice în regiunea Epirului. Se spune că monahul dorea să-l studieze pe Aristotel în original. Trebuie să fi simţit imediat atracţia Tesalonicului....
„Răspuns celor ce se îndoiesc de dumnezeiescul botez“
21 Mai 2010
Marcu Ascetul este unul dintre părinţii filocalici de la care ne-au rămas scrieri foarte valoroase pentru spiritualitatea ortodoxă. Într-una dintre acestea el lămureşte aspecte importante ale vieţii duhovniceşti. Mai întâi, el demonstrează...
Palamism sau teologie vie?
14 Mai 2010
Adeseori în prezentările cu nuanţă teologică se vorbeşte despre conceptul de "palamism". Există însă uneori riscul de a teoretiza excesiv învăţătura Sfântului Grigorie Palama, considerând-o un concept sau o variantă conceptuală alternativă la...
Isihia şi rugăciunea lui Iisus
13 Mai 2010
Nichifor din Singurătate s-a făcut remarcat prin noua metodă de practicare a rugăciunii lui Iisus. El foloseşte exerciţiul respiraţiei ca un mijloc de menţinere continuă a minţii în inimă şi de rostire neîntreruptă a rugăciunii lui Iisus....
Clement Alexandrinul, propovăduitorul pedagogiei divine
09 Mai 2010
Clement Alexandrinul reprezintă alături de Origen unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi timpurii ai Şcolii creştine din Alexandria. El poate fi considerat şi drept întemeietor al acestei Şcoli prin metodele sale avansate de predare şi...
Demnitatea firii omeneşti
07 Mai 2010
Omilia Sfântului Grigorie Palama rostită în duminica Samarinencii poate fi considerată un model de omilie dogmatică. Chiar dacă nu abordează de la început până la sfârşit numai subiectul dogmatic, devenind pe alocuri o omilie biblică, această...

Arhivă ediții

Contactează-ne!