Patristica

Asumarea Învierii
17 Aprilie 2010
Moştenirea ontologică imprimată de Învierea lui Hristos trasează absolut toate coordonatele vieţii creştine. Accesul la viaţa dumnezeiască nu este rezervat unei elite, ci este deschis tuturor acelora care prin deschidere şi efort curăţitor îşi...
Cântare duhovnicească
15 Aprilie 2010
Sfântul Grigorie Sinaitul rămâne unul dintre cei mai faimoşi susţinători şi practicanţi isihaşti. Cu toate că nu putem determina o legătură directă a sa cu Sfântul Grigorie Palama, gândirea lor duhovnicească nu se deosebeşte aproape deloc. Un...
Epistola lui Barnaba
12 Aprilie 2010
Epistola atribuită Sfântului Apostol Barnaba conţine câteva tâlcuiri deosebite. Autorul, rămas necunoscut, era un foarte bun cunoscător al Vechiului Testament, pe care îl tâlcuieşte alegoric, interpretându-l într-o manieră duhovnicească,...
Conştiinţa socială a necesităţii despătimirii
10 Aprilie 2010
Primirea sărbătorii Învierii, lucrată prin urcuşul duhovnicesc al Păresimilor, trebuie continuată şi după gustarea plină de har a praznicului. Cum însă Învierea nu poate fi înţeleasă ca sărbătoare a izbăvirii de moarte decât în contextul...
Calist Angelicude şi Meşteşugul liniştirii
09 Aprilie 2010
Fără îndoială, isihaştii sunt pricepuţi în arta liniştirii duhovniceşti. Când rostim cuvântul "pricepuţi" nu ne referim la o calitate mentală sau fizică pregătită să îi ducă la o desăvârşire extatică. Acesta este meşteşugul înşelării diabolice:...
Imnul siriac al cerului şi al pământului
09 Aprilie 2010
Atunci când a descoperit şi a publicat textul Cărţii neprihănirii, alcătuită de episcopul Iso-denah din Basra, abatele Jean-Baptiste Chabot furniza o sursă importantă pentru cunoaşterea monahismului siro-oriental, în special a renaşterii sale...
„Osanna, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului“
27 Martie 2010
Între cele şapte omilii puse pe seama Sfântului Epifanie de Salamina (cca. 310-403), două sunt consacrate praznicului Intrării lui Hristos în Ierusalim. Au un stil asemănător, repetând şi dezvoltând alegoric versetele pericopei evanghelice de...
Sfaturi începătorilor
26 Martie 2010
"Isaac nu e numai minunat şi sfânt. E şi tulburător. N-am răspunsuri la această nedumerire, dar bănuiesc că Domnul aşteaptă de la noi să reflectăm puţin asupra ei. Poate că El ne-a lăsat acest sfânt ca un delicat semn de întrebare pus peste...
Predica Maicii Domnului sau esenţialul omiletic creştin
23 Martie 2010
Pentru cinstea de care se bucură Maica Domnului între creştini, ne-am fi aşteptat să avem mai multe cuvinte despre sfinţenia vieţii ei, de la cei ce au cunoscut-o îndeaproape, cel puţin în aceeaşi măsură în care ni s-au transmis despre Mântuitorul...
A lua de la noi şi a dărui altora
19 Martie 2010
Duminica a cincea din Postul Mare a fost iniţial dedicată parabolei omului bogat şi a săracului Lazăr ( Lc 16, 19-31 ). Destul de târziu, probabil la sfârşitul secolului al XIV-lea, a început să se facă în această duminică şi pomenirea Sfintei...
Feciorie şi sfinţenie la „Înţeleptul persan“
14 Martie 2010
„Înţeleptul persan.“ Acesta este apelativul cel mai întâlnit atunci când găsim o menţionare istorică a Sfântului Afraat Persanul. Datorită părintelui Mihai Gh. Milea beneficiem de o minunată traducere a opt dintre cele 23 de omilii păstrate ale...
Post şi rugăciune
12 Martie 2010
Omilia rostită de Sfântul Grigorie Palama în duminica a patra a Postului Mare insistă asupra necesităţii curăţirii de patimi. Textul evanghelic citit în această zi este un fragment din Evanghelia după Marcu şi prezintă episodul tămăduirii unui...
„Depărtarea de lume aduce adăpostirea lângă Hristos“
11 Martie 2010
Teolipt al Filadelfiei a fost una dintre cele mai influente personalităţi ale Bizanţului la sfârşitul secolului al XIII-lea şi începutul secolului al XIV-lea. El a deprins practica vieţii ascetice şi rugăciunea neîncetată a inimii de la...
Ecfrasa Sfântului Asterie la Muceniţa Eufimia
08 Martie 2010
Deşi nu avem foarte multe date despre Sfântul Asterie al Amasiei, opera sa omiletică s-a dovedit utilă în perioada iconoclasmului. Cuvântul pe care îl vom analiza astăzi a fost utilizat de Sfinţii Părinţi ai Sinodului al VII-lea Ecumenic...
Scriitorii apologeţi şi creaţia structurată cruciform
07 Martie 2010
Observată cu ochii trupeşti, Sfânta Cruce are o reprezentare grafică specifică, aşa încât foarte greu poate cineva să o confunde cu alte semne convenţionale. Cu ochii credinţei, însă, semnul Sfintei Cruci poate fi văzut şi în creaţie în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!