Patristica

Taina Crucii
06 Martie 2010
Sfântul Grigorie Palama, în omilia sa la duminica a treia din Post, ne prezintă felul în care taina Crucii a fost prezentă şi lucrătoare în cei de dinainte de Întruparea Mântuitorului şi cum lucrează şi în cei care trăiesc după venirea lui...
Făptuirea şi contemplaţia la Petru Damaschin
04 Martie 2010
Petru Damaschin este autorul unei scrieri în două cărţi, o veritabilă sinteză a spiritualităţii creştine de până la el. Aceasta poate fi considerată prima metodă sau primul itinerar al vieţii duhovniceşti apărut în Răsăritul creştin. Faţă de...
Păstorul lui Herma: puţină „adâncime“ teologică, multă simţire iubitoare
01 Martie 2010
De la o operă considerată inspirată şi pusă imediat după cărţile Noului Testament, „Păstorul“ lui Herma a ajuns o scriere uitată aproape definitiv în cursul istoriei. Între secolele al V-lea şi al XVI-lea, lucrarea a dispărut efectiv din...
Sfântul Grigorie Palama - părtaş al luminii celei nezidite
26 Februarie 2010
„Pe păstorul Tesalonicului cel preavrednic şi pe luminătorul Bisericii cel prealuminat să-l lăudăm în cântări dumnezeieşti; căci s-a arătat lăcaş al luminii celei neapuse şi dăruieşte luminare şi har îmbelşugat tuturor celor ce strigă:...
Interpretul discernământului
25 Februarie 2010
Sfântul Simeon Metafrastul are un aport deosebit în domeniul hagiografiei, prin faptul că a propus o înnoire stilistică a Vieţilor de sfinţi, parafrazând textele anterioare. El a dat vechilor istorisiri o stilizare retorică, destinată...
Autobiografia hagiografică a lui Nichifor Vlemmides
21 Februarie 2010
Ştim că un sfânt nu poate să se considere niciodată sfânt, altfel păcatul mândriei ajunge să îi fie familiar. Niciodată însă sfinţii nu au evitat cu făţărnicie să facă minuni, să ajute oamenii care veneau la ei sau să ofere un sfat atunci când...
Îndemn la post
20 Februarie 2010
Postul cel Mare, cale a virtuţilor şi a năzuinţei spre desăvârşire, reprezintă pentru Sfântul Grigorie Palama o perioadă privilegiată în lupta pentru despătimire şi unirea cu Dumnezeu. Trăirea în Hristos, descoperirea Dumnezeului Celui în...
Despre „petrecerea cea după minte“
18 Februarie 2010
Talasie Libianul, contemporanul şi prietenul Sfântului Maxim Mărturisitorul, nu a fost un teolog original. Multe dintre ideile pe care le dezvoltă în cele 400 de capete „Despre dragoste, înfrânare şi petrecerea cea după minte“ sunt o dovadă...
Botez şi Euharistie în Didahie
14 Februarie 2010
Sunt multe texte creştine rămase fără autor cert care ne captează atenţia, precum Epistola către Diognet sau Constituţiile Apostolice. Printre aceştia se numără şi Clement, iar exemplele ar putea să continue cu o uşurinţă debordantă. Printre...
Sfântul Grigorie Palama şi textul Sfintei Scripturi
13 Februarie 2010
Tradiţia hermeneutică patristică oferă bazele apropierii de textele biblice şi ale interpretării acestora într-o manieră vie, existenţială. Teologia şi teoptia, deşi aparent sunt termeni fără o prea mare legătură cu hermeneutica, sunt adesea...
Despre trezvie la Isihie Sinaitul
12 Februarie 2010
Isihie Sinaitul este un reprezentant de seamă al spiritualităţii sinaite, împreună cu Diadoh al Foticeei, Sfântul Ioan Scărarul şi Filotei Sinaitul. Acest tip de spiritualitate se concentrează asupra liniştii interioare, pe care omul o poate...
„Al meu este Platon, preasfântule şi preaînţeleptule!“
07 Februarie 2010
Mihail Psellos a rămas cunoscut în istorie drept unul dintre umaniştii bizantini importanţi. I s-au consacrat suficiente studii, iar operele sale au fost publicate în ediţii critice în limbile de circulaţie internaţională. Unul dintre motivele...
Rugăciune şi despătimire
06 Februarie 2010
Ca orice monah, dar şi ca păstor de suflete, Sfântul Grigorie Palama vorbeşte des despre rugăciune şi despre nevoinţele despătimirii. Curăţirea de gândurile pătimaşe şi de creaţiile nesfârşit de complicate ale imaginaţiei, care împiedică...
Despre preoţie la Teognost
04 Februarie 2010
Teognost este un teolog format într-un oraş cu o reputaţie culturală remarcabilă: Constantinopolul. Caracterizat de părintele Stăniloae ca fiind un om cu „o gândire fină şi o frază nuanţată“, el a reuşit prin scrierile sale să integreze...
Meliton de Sardes, autorul celei mai vechi omilii creştine
01 Februarie 2010
Meliton al Sardesului este autorul primei omilii creştine păstrate, scrisă în jurul anului 160 d.Hr. şi rostită cu ocazia sărbătoririi Paştilor. Informaţiile despre autor sunt puţine, se rezumă la câteva pasaje scurte păstrate în opera lui...

Arhivă ediții

Contactează-ne!