Patristica

Demnitatea firii omeneşti
07 Mai 2010
Omilia Sfântului Grigorie Palama rostită în duminica Samarinencii poate fi considerată un model de omilie dogmatică. Chiar dacă nu abordează de la început până la sfârşit numai subiectul dogmatic, devenind pe alocuri o omilie biblică, această...
Îmblânzirea lumii prin dragoste
07 Mai 2010
Sfântul Maxim Mărturisitorul este un teolog de o adâncime rar întâlnită. În lumea ortodoxă este privit drept unul dintre cei mai înţelepţi şi echilibraţi Sfinţi Părinţi. Îmbinând moştenirea scripturistică şi patristică bogată cu multiplele sale...
Avva Filimon, un isihast plin de simplitate şi tăcere
30 Aprilie 2010
Cuvântul foarte folositor despre viaţa şi lucrarea Avvei Filimon este o scriere scurtă, dar care cuprinde în sine asemenea unui rezumat caracteristicile existenţei isihaste. Lucrul asupra căruia ne vom concentra cu deosebire în cadrul...
Un urmaş demn al Sfântului Ignatie Teoforul
25 Aprilie 2010
Teofil al Antiohiei este primul autor patristic care foloseşte termenul de "Treime". Rigurozitatea sa teologică este deosebită, cu atât mai mult, cu cât nu confundă, aşa cum se întâmpla în dese cazuri în perioada primară a creştinismului,...
„Dacă apare boala, să alergăm la Dumnezeu“
23 Aprilie 2010
Atât ediţia în limba română, cât şi ediţiile recente în limba greacă, engleză şi franceză nu redau integral menţiunile prezente în titlul unora dintre omiliile Sfântului Grigorie Palama, păstrate în diferite manuscrise. Spre exemplu,...
Tâlcuirea duhovnicească a Raiului
22 Aprilie 2010
Sunt puţini autorii filocalici despre care ştim mai multe lucruri, iar Sfântul Calist Patriarhul nu se numără printre ei. Cu toate acestea, chiar dacă amănuntele biografice sunt sărace, opera scrisă rămâne de o bogăţie duhovnicească deosebită....
Asumarea Învierii
17 Aprilie 2010
Moştenirea ontologică imprimată de Învierea lui Hristos trasează absolut toate coordonatele vieţii creştine. Accesul la viaţa dumnezeiască nu este rezervat unei elite, ci este deschis tuturor acelora care prin deschidere şi efort curăţitor îşi...
Cântare duhovnicească
15 Aprilie 2010
Sfântul Grigorie Sinaitul rămâne unul dintre cei mai faimoşi susţinători şi practicanţi isihaşti. Cu toate că nu putem determina o legătură directă a sa cu Sfântul Grigorie Palama, gândirea lor duhovnicească nu se deosebeşte aproape deloc. Un...
Epistola lui Barnaba
12 Aprilie 2010
Epistola atribuită Sfântului Apostol Barnaba conţine câteva tâlcuiri deosebite. Autorul, rămas necunoscut, era un foarte bun cunoscător al Vechiului Testament, pe care îl tâlcuieşte alegoric, interpretându-l într-o manieră duhovnicească,...
Conştiinţa socială a necesităţii despătimirii
10 Aprilie 2010
Primirea sărbătorii Învierii, lucrată prin urcuşul duhovnicesc al Păresimilor, trebuie continuată şi după gustarea plină de har a praznicului. Cum însă Învierea nu poate fi înţeleasă ca sărbătoare a izbăvirii de moarte decât în contextul...
Calist Angelicude şi Meşteşugul liniştirii
09 Aprilie 2010
Fără îndoială, isihaştii sunt pricepuţi în arta liniştirii duhovniceşti. Când rostim cuvântul "pricepuţi" nu ne referim la o calitate mentală sau fizică pregătită să îi ducă la o desăvârşire extatică. Acesta este meşteşugul înşelării diabolice:...
Imnul siriac al cerului şi al pământului
09 Aprilie 2010
Atunci când a descoperit şi a publicat textul Cărţii neprihănirii, alcătuită de episcopul Iso-denah din Basra, abatele Jean-Baptiste Chabot furniza o sursă importantă pentru cunoaşterea monahismului siro-oriental, în special a renaşterii sale...
„Osanna, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului“
27 Martie 2010
Între cele şapte omilii puse pe seama Sfântului Epifanie de Salamina (cca. 310-403), două sunt consacrate praznicului Intrării lui Hristos în Ierusalim. Au un stil asemănător, repetând şi dezvoltând alegoric versetele pericopei evanghelice de...
Sfaturi începătorilor
26 Martie 2010
"Isaac nu e numai minunat şi sfânt. E şi tulburător. N-am răspunsuri la această nedumerire, dar bănuiesc că Domnul aşteaptă de la noi să reflectăm puţin asupra ei. Poate că El ne-a lăsat acest sfânt ca un delicat semn de întrebare pus peste...
Predica Maicii Domnului sau esenţialul omiletic creştin
23 Martie 2010
Pentru cinstea de care se bucură Maica Domnului între creştini, ne-am fi aşteptat să avem mai multe cuvinte despre sfinţenia vieţii ei, de la cei ce au cunoscut-o îndeaproape, cel puţin în aceeaşi măsură în care ni s-au transmis despre Mântuitorul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!