Patristica

Elemente liturgice în Omiliile Sfântului Grigorie Palama
30 Ianuarie 2010
Omiliile Sfântului Grigorie Palama au fost rostite fie în cadrul Sfintei Liturghii, de obicei după citirea Evangheliei, fie înainte de începerea Liturghiei, la sfârşitul Utreniei, sau în timpul Privegherii. Sunt unele indicii (rare, de altfel)...
Cuvântul despre contemplaţie al Sfântului Teodor al Edessei
29 Ianuarie 2010
Sfântul Teodor al Edessei nu este un teolog original şi speculativ. Autenticitatea operei sale teologice este pusă sub semnul întrebării, fiind considerată de părintele Dumitru Stăniloae o compilaţie în care se regăsesc mai mulţi teologi...
Rugăciunea la Sfântul Isaac Sirul
28 Ianuarie 2010
Sfântul Isaac Sirul este una dintre cele mai enigmatice figuri ale istoriei Bisericii. Cu toate că e un mare teolog mistic al Bisericii universale, Sfântul nu are o zi a sa în calendarul creştin. Recent s-a hotărât ca el să fie sărbătorit...
Sfântul Nicolae Cabasila - un umanist isihast
25 Ianuarie 2010
Sfântul Nicolae Cabasila ne-a lăsat o bogată moştenire prin „Tâlcuirea Sfintei Liturghii“ şi „Viaţa în Hristos“. Sfântul Nicolae Cabasila a păstrat aprinsă flacăra sfinţeniei în lume, preferând să rămână un mirean drept-credincios. Diplomat...
Teologia, lucrare a Duhului Sfânt
23 Ianuarie 2010
Sfântul Grigorie Palama este reprezentant al Tradiţiei Bisericii Ortodoxe, dezvoltată în secole de experienţă duhovnicească a harului lui Dumnezeu. Chiar dacă la nivel raţional este aproape imposibilă acceptarea a ceea ce la nivel experimental...
Regulile „războiului nevăzut“, după Filotei Sinaitul
22 Ianuarie 2010
Spiritualitatea sinaită a fost, întotdeauna, una viguroasă, plină de duhovnicie, dar şi de un realism pregnant. Sfântul Ioan Scărarul, Cuvioşii Isihie şi Filotei au reprezentat numele cele mai importante din istoria creştinismului. În acest...
„Mângâierile“ poetice ale lui Boethius
18 Ianuarie 2010
Boethius a fost considerat de teologia apuseană cel dintâi dintre scolastici. Teologia răsăriteană l-a privit întotdeauna drept o minte luminată, capabilă de sinteze precise. Opera lui Boethius, asemenea celei a Sfântului Maxim Mărturisitorul...
Omul, sălaş al lui Dumnezeu
16 Ianuarie 2010
Relaţia cu Dumnezeu reprezintă în teologia ortodoxă drumul către îndumnezeire. Fiecare demers făcut în această direcţie devine un act de asumare vie a întregii experienţe relatate de tradiţia patristică. Capacitatea omului de a deveni purtător...
Cuvântul ascetic al Sfântului Maxim Mărturisitorul
14 Ianuarie 2010
Sfântul Maxim Mărturisitorul este un teolog de o adâncime rar întâlnită. În lumea ortodoxă este privit drept unul dintre cei mai înţelepţi şi echilibraţi Sfinţi Părinţi. Îmbinând moştenirea scripturistică şi patristică bogată cu multiplele...
Sfântul Teodor Studitul - părinte şi catehet neobosit
10 Ianuarie 2010
Se afirmă adesea că perioada de aur a înfloririi gândirii patristice cuprinde primele patru-cinci secole ale vieţii creştinismului, dar şi după acest răstimp Biserica a mai cunoscut chipuri de sfinţi care ar putea fi oricând încadraţi alături...
Sfintele Taine şi sfinţirea omului în viziunea filocalică
09 Ianuarie 2010
Sfintele Taine sunt prezentate în scrierile filocalice ca absolut necesare pentru mântuire, fiecare dintre ele constituind etape pe care credincioşii trebuie să le străbată pentru dobândirea împărăţiei cerurilor. În lupta duhovnicească pe care...
Adevărul Întrupării
09 Ianuarie 2010
Naşterea lui Hristos din Fecioara Maria oferă fundamentul unirii omului cu Dumnezeu. Abordarea unui subiect atât de profund, esenţial vieţuirii creştine, a fost şi va fi centrul oricărui mod de teologhisire: Dumnezeu Se face om pentru ca omul...
Apoftegmele Avvei Isaia Pustnicul
08 Ianuarie 2010
Filocalia începe cu un părinte al pustiei şi se termină cu un altul. Dacă în debutul primului volum găsim scrierile Sfântului Antonie cel Mare, cel de-al doisprezecelea conţine cele douăzeci şi nouă de Cuvinte atribuite Cuviosului Isaia...
Epistolele pastorale ale mitropolitului Teofan al Niceei
04 Ianuarie 2010
Teofan al Niceei este un scriitor bizantin din secolul al XIV-lea prea puţin cunoscut majorităţii românilor. Opera sa consta doar în trei epistole pastorale la începutul secolului al XX-lea, dar a câştigat în profunzime odată cu descoperirea...
Dumnezeu-Cuvântul Cel mai înainte de veci pe pământ Se naşte
29 Decembrie 2009
Taina Naşterii lui Hristos pe pământ este evenimentul preafericit şi începutul unei întregi serii de fapte dumnezeieşti, ce au drept scop mântuirea omului. Pentru Sfântul Grigorie Teologul, Taina Întrupării Cuvântului este plinirea dumnezeieştii...

Arhivă ediții

Contactează-ne!