Patristica

Teologia, lucrare a Duhului Sfânt
23 Ianuarie 2010
Sfântul Grigorie Palama este reprezentant al Tradiţiei Bisericii Ortodoxe, dezvoltată în secole de experienţă duhovnicească a harului lui Dumnezeu. Chiar dacă la nivel raţional este aproape imposibilă acceptarea a ceea ce la nivel experimental...
Regulile „războiului nevăzut“, după Filotei Sinaitul
22 Ianuarie 2010
Spiritualitatea sinaită a fost, întotdeauna, una viguroasă, plină de duhovnicie, dar şi de un realism pregnant. Sfântul Ioan Scărarul, Cuvioşii Isihie şi Filotei au reprezentat numele cele mai importante din istoria creştinismului. În acest...
„Mângâierile“ poetice ale lui Boethius
18 Ianuarie 2010
Boethius a fost considerat de teologia apuseană cel dintâi dintre scolastici. Teologia răsăriteană l-a privit întotdeauna drept o minte luminată, capabilă de sinteze precise. Opera lui Boethius, asemenea celei a Sfântului Maxim Mărturisitorul...
Omul, sălaş al lui Dumnezeu
16 Ianuarie 2010
Relaţia cu Dumnezeu reprezintă în teologia ortodoxă drumul către îndumnezeire. Fiecare demers făcut în această direcţie devine un act de asumare vie a întregii experienţe relatate de tradiţia patristică. Capacitatea omului de a deveni purtător...
Cuvântul ascetic al Sfântului Maxim Mărturisitorul
14 Ianuarie 2010
Sfântul Maxim Mărturisitorul este un teolog de o adâncime rar întâlnită. În lumea ortodoxă este privit drept unul dintre cei mai înţelepţi şi echilibraţi Sfinţi Părinţi. Îmbinând moştenirea scripturistică şi patristică bogată cu multiplele...
Sfântul Teodor Studitul - părinte şi catehet neobosit
10 Ianuarie 2010
Se afirmă adesea că perioada de aur a înfloririi gândirii patristice cuprinde primele patru-cinci secole ale vieţii creştinismului, dar şi după acest răstimp Biserica a mai cunoscut chipuri de sfinţi care ar putea fi oricând încadraţi alături...
Sfintele Taine şi sfinţirea omului în viziunea filocalică
09 Ianuarie 2010
Sfintele Taine sunt prezentate în scrierile filocalice ca absolut necesare pentru mântuire, fiecare dintre ele constituind etape pe care credincioşii trebuie să le străbată pentru dobândirea împărăţiei cerurilor. În lupta duhovnicească pe care...
Adevărul Întrupării
09 Ianuarie 2010
Naşterea lui Hristos din Fecioara Maria oferă fundamentul unirii omului cu Dumnezeu. Abordarea unui subiect atât de profund, esenţial vieţuirii creştine, a fost şi va fi centrul oricărui mod de teologhisire: Dumnezeu Se face om pentru ca omul...
Apoftegmele Avvei Isaia Pustnicul
08 Ianuarie 2010
Filocalia începe cu un părinte al pustiei şi se termină cu un altul. Dacă în debutul primului volum găsim scrierile Sfântului Antonie cel Mare, cel de-al doisprezecelea conţine cele douăzeci şi nouă de Cuvinte atribuite Cuviosului Isaia...
Epistolele pastorale ale mitropolitului Teofan al Niceei
04 Ianuarie 2010
Teofan al Niceei este un scriitor bizantin din secolul al XIV-lea prea puţin cunoscut majorităţii românilor. Opera sa consta doar în trei epistole pastorale la începutul secolului al XX-lea, dar a câştigat în profunzime odată cu descoperirea...
Dumnezeu-Cuvântul Cel mai înainte de veci pe pământ Se naşte
29 Decembrie 2009
Taina Naşterii lui Hristos pe pământ este evenimentul preafericit şi începutul unei întregi serii de fapte dumnezeieşti, ce au drept scop mântuirea omului. Pentru Sfântul Grigorie Teologul, Taina Întrupării Cuvântului este plinirea dumnezeieştii...
Lavsaiconul lui Paladie, o minunată scriere duhovnicească
28 Decembrie 2009
Părintele Stăniloae afirmă despre Lavsaiconul lui Paladie că „în această scriere se pune preţ tot aşa mare pe slujirea oamenilor, ca şi pe slăbirea patimilor prin înfrânare. Prin ambele se urmăresc desfiinţarea egoismului şi sfinţenia chiar...
Şase epistole puse pe seama Sfântului Ignatie Teoforul
21 Decembrie 2009
Corpusul scrierilor Sfântului Ignatie Teoforul a fost format doar din şapte epistole adresate Sfântului Policarp al Smirnei, romanilor, magnezienilor, tralienilor, efesenilor, filadelfienilor şi smirnenilor. În secolele al XV-lea - al XVI-lea...
Omilia Sfântului Grigorie Palama la Naşterea Domnului
19 Decembrie 2009
Sfântul Grigorie Palama propune credincioşilor săi din oraşul Tesalonicului un ciclu de Omilii adaptate ritmului liturgic anual. Am amintit într-un articol anterior că urmează ordinea Evangheliilor Octoihului, Triodului sau Penticostalului,...
Sfântul Ioan Damaschin şi Cuvântul său minunat
18 Decembrie 2009
Pe Sfântul Ioan Damaschin îl ştim mai mult din istoria luptei sale împotriva iconoclaştilor, ca dogmatist şi totodată ca imnograf. Scurta sa scriere cuprinsă în volumul al IV-lea al „Filocaliei“, intitulată „Cuvânt minunat şi de suflet...

Arhivă ediții

Contactează-ne!