Patristica

Sfintele Taine şi sfinţirea omului în viziunea filocalică
09 Ianuarie 2010
Sfintele Taine sunt prezentate în scrierile filocalice ca absolut necesare pentru mântuire, fiecare dintre ele constituind etape pe care credincioşii trebuie să le străbată pentru dobândirea împărăţiei cerurilor. În lupta duhovnicească pe care...
Adevărul Întrupării
09 Ianuarie 2010
Naşterea lui Hristos din Fecioara Maria oferă fundamentul unirii omului cu Dumnezeu. Abordarea unui subiect atât de profund, esenţial vieţuirii creştine, a fost şi va fi centrul oricărui mod de teologhisire: Dumnezeu Se face om pentru ca omul...
Apoftegmele Avvei Isaia Pustnicul
08 Ianuarie 2010
Filocalia începe cu un părinte al pustiei şi se termină cu un altul. Dacă în debutul primului volum găsim scrierile Sfântului Antonie cel Mare, cel de-al doisprezecelea conţine cele douăzeci şi nouă de Cuvinte atribuite Cuviosului Isaia...
Epistolele pastorale ale mitropolitului Teofan al Niceei
04 Ianuarie 2010
Teofan al Niceei este un scriitor bizantin din secolul al XIV-lea prea puţin cunoscut majorităţii românilor. Opera sa consta doar în trei epistole pastorale la începutul secolului al XX-lea, dar a câştigat în profunzime odată cu descoperirea...
Dumnezeu-Cuvântul Cel mai înainte de veci pe pământ Se naşte
29 Decembrie 2009
Taina Naşterii lui Hristos pe pământ este evenimentul preafericit şi începutul unei întregi serii de fapte dumnezeieşti, ce au drept scop mântuirea omului. Pentru Sfântul Grigorie Teologul, Taina Întrupării Cuvântului este plinirea dumnezeieştii...
Lavsaiconul lui Paladie, o minunată scriere duhovnicească
28 Decembrie 2009
Părintele Stăniloae afirmă despre Lavsaiconul lui Paladie că „în această scriere se pune preţ tot aşa mare pe slujirea oamenilor, ca şi pe slăbirea patimilor prin înfrânare. Prin ambele se urmăresc desfiinţarea egoismului şi sfinţenia chiar...
Şase epistole puse pe seama Sfântului Ignatie Teoforul
21 Decembrie 2009
Corpusul scrierilor Sfântului Ignatie Teoforul a fost format doar din şapte epistole adresate Sfântului Policarp al Smirnei, romanilor, magnezienilor, tralienilor, efesenilor, filadelfienilor şi smirnenilor. În secolele al XV-lea - al XVI-lea...
Omilia Sfântului Grigorie Palama la Naşterea Domnului
19 Decembrie 2009
Sfântul Grigorie Palama propune credincioşilor săi din oraşul Tesalonicului un ciclu de Omilii adaptate ritmului liturgic anual. Am amintit într-un articol anterior că urmează ordinea Evangheliilor Octoihului, Triodului sau Penticostalului,...
Sfântul Ioan Damaschin şi Cuvântul său minunat
18 Decembrie 2009
Pe Sfântul Ioan Damaschin îl ştim mai mult din istoria luptei sale împotriva iconoclaştilor, ca dogmatist şi totodată ca imnograf. Scurta sa scriere cuprinsă în volumul al IV-lea al „Filocaliei“, intitulată „Cuvânt minunat şi de suflet...
Asceza creştină, lupta pentru iubirea autentică
14 Decembrie 2009
De o manieră generală, asceza creştină condamnă excesul. Din timpul Sfântului Pavel Tebeul şi al Sfântului Antonie cel Mare şi până în zilele noastre virtutea fundamentală a ascetului creştin este discernământul, care permite evitarea oricărei...
Părinţii filocalici, despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu
12 Decembrie 2009
Părinţii filocalici nu au raţionalizat prea mult taina lui Hristos, dar au pătruns cu minţile lor subţiri, înduhovnicite, neîncărcate şi neorbite de lutul păcatului, în taina divină. Iar atunci când au răspuns ucenicilor sau diverşilor...
Predicatorul „cuceritoarei Frumuseţi“
12 Decembrie 2009
Deşi în general numele Sfântului Grigorie Palama este asociat cu lupta pentru apărarea învăţăturii de credinţă, consider că este binemeritată o mică prezentare şi a modului în care Sfântul a ştiut să cânte în cuvinte „de aur“ taina...
Sfântul Ambrozie imnograful
07 Decembrie 2009
Sfântul Ambrozie al Milanului a fost considerat în Apus drept o personalitate a vieţii ecleziale la fel de importantă precum Sfântul Vasile cel Mare în Răsărit. Cultivat, distins, mereu capabil să discute la cel mai înalt nivel cu conducătorii...
Omiliile Sfântului Grigorie Palama
05 Decembrie 2009
În general mai puţin cunoscute decât restul scrierilor Sfântului Grigorie Palama, Omiliile scot în evidenţă caracterul profund pastoral al activităţii ierarhului Tesalonicului. Ele urmează ciclul sărbătorilor anului liturgic. Marea majoritate...
Evagrie Ponticul - un autor filocalic condamnat de un sinod ecumenic
04 Decembrie 2009
Evagrie Ponticul ocupă un loc aparte în istoria creştinismului. Este un autor tradus şi publicat în cadrul Filocaliei, considerat drept un precursor al scrierilor şi terminologiei ascetice, dar în acelaşi timp, condamnat de al cincilea Sinod...

Arhivă ediții

Contactează-ne!