Patristica

Lavsaiconul lui Paladie, o minunată scriere duhovnicească
28 Decembrie 2009
Părintele Stăniloae afirmă despre Lavsaiconul lui Paladie că „în această scriere se pune preţ tot aşa mare pe slujirea oamenilor, ca şi pe slăbirea patimilor prin înfrânare. Prin ambele se urmăresc desfiinţarea egoismului şi sfinţenia chiar...
Şase epistole puse pe seama Sfântului Ignatie Teoforul
21 Decembrie 2009
Corpusul scrierilor Sfântului Ignatie Teoforul a fost format doar din şapte epistole adresate Sfântului Policarp al Smirnei, romanilor, magnezienilor, tralienilor, efesenilor, filadelfienilor şi smirnenilor. În secolele al XV-lea - al XVI-lea...
Omilia Sfântului Grigorie Palama la Naşterea Domnului
19 Decembrie 2009
Sfântul Grigorie Palama propune credincioşilor săi din oraşul Tesalonicului un ciclu de Omilii adaptate ritmului liturgic anual. Am amintit într-un articol anterior că urmează ordinea Evangheliilor Octoihului, Triodului sau Penticostalului,...
Sfântul Ioan Damaschin şi Cuvântul său minunat
18 Decembrie 2009
Pe Sfântul Ioan Damaschin îl ştim mai mult din istoria luptei sale împotriva iconoclaştilor, ca dogmatist şi totodată ca imnograf. Scurta sa scriere cuprinsă în volumul al IV-lea al „Filocaliei“, intitulată „Cuvânt minunat şi de suflet...
Asceza creştină, lupta pentru iubirea autentică
14 Decembrie 2009
De o manieră generală, asceza creştină condamnă excesul. Din timpul Sfântului Pavel Tebeul şi al Sfântului Antonie cel Mare şi până în zilele noastre virtutea fundamentală a ascetului creştin este discernământul, care permite evitarea oricărei...
Părinţii filocalici, despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu
12 Decembrie 2009
Părinţii filocalici nu au raţionalizat prea mult taina lui Hristos, dar au pătruns cu minţile lor subţiri, înduhovnicite, neîncărcate şi neorbite de lutul păcatului, în taina divină. Iar atunci când au răspuns ucenicilor sau diverşilor...
Predicatorul „cuceritoarei Frumuseţi“
12 Decembrie 2009
Deşi în general numele Sfântului Grigorie Palama este asociat cu lupta pentru apărarea învăţăturii de credinţă, consider că este binemeritată o mică prezentare şi a modului în care Sfântul a ştiut să cânte în cuvinte „de aur“ taina...
Sfântul Ambrozie imnograful
07 Decembrie 2009
Sfântul Ambrozie al Milanului a fost considerat în Apus drept o personalitate a vieţii ecleziale la fel de importantă precum Sfântul Vasile cel Mare în Răsărit. Cultivat, distins, mereu capabil să discute la cel mai înalt nivel cu conducătorii...
Omiliile Sfântului Grigorie Palama
05 Decembrie 2009
În general mai puţin cunoscute decât restul scrierilor Sfântului Grigorie Palama, Omiliile scot în evidenţă caracterul profund pastoral al activităţii ierarhului Tesalonicului. Ele urmează ciclul sărbătorilor anului liturgic. Marea majoritate...
Evagrie Ponticul - un autor filocalic condamnat de un sinod ecumenic
04 Decembrie 2009
Evagrie Ponticul ocupă un loc aparte în istoria creştinismului. Este un autor tradus şi publicat în cadrul Filocaliei, considerat drept un precursor al scrierilor şi terminologiei ascetice, dar în acelaşi timp, condamnat de al cincilea Sinod...
Ce este Rugăciunea inimii? Un răspuns al Sfântului Marcu Ascetul
30 Noiembrie 2009
Sfântul Marcu al Efesului ne-a lăsat drept moştenire o tâlcuire interesantă a scurtei Rugăciuni a inimii. De aceea, ne-am gândit că ar fi util să facem mai cunoscută această lucrare, publicată în volumul „Scrieri filocalice uitate“, tipărit de...
Sfântul Ioan Carpatiul, despre lume şi mănăstire
27 Noiembrie 2009
Suntem obişnuiţi să apreciem că numai mirenii se consideră inferiori monahilor din punctul de vedere al vieţii spirituale, dar lucrurile nu au stat întotdeauna aşa. Uneori, monahii au simţit această ispită a nedesăvârşirii proprii în asceză şi...
Formulările poetic-paradoxale ale Epistolei către Diognet
23 Noiembrie 2009
Epistola către Diognet constituie una dintre cele mai frumoase scrieri creştine ale primelor secole. W. Heinzelmann a denumit-o „perla Antichităţii creştine“. Cu toate eforturile depuse de cercetători (şi propunerile nu au lipsit deloc!), nu...
„Aceasta a răsărit ca mijlocitoare a cerului şi a pământului, făcându-se pe sine unire“
21 Noiembrie 2009
Omilia Sfântului Epifanie Sub acest titlu ne-a parvenit una dintre cele mai vechi omilii despre Sfânta Fecioară Maria, atribuită (refuzată de unii) Sfântului Epifanie de Constanţia, vechea cetate cipriotă Salamina (cca....
Avva Dorotei, despre cele două trepte ale mândriei şi cele două ale smereniei
20 Noiembrie 2009
Cine încă nu a auzit de scrierile Avvei Dorotei trebuie să îşi îmbunătăţească mult cunoştinţele despre Părinţii din pustie. Asta, bineînţeles, nu îl indică drept un creştin nedesăvârşit, dar poate reprezenta un semn al necunoaşterii literaturii...

Arhivă ediții

Contactează-ne!