Patristica

Părinţii filocalici, despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu
12 Decembrie 2009
Părinţii filocalici nu au raţionalizat prea mult taina lui Hristos, dar au pătruns cu minţile lor subţiri, înduhovnicite, neîncărcate şi neorbite de lutul păcatului, în taina divină. Iar atunci când au răspuns ucenicilor sau diverşilor...
Predicatorul „cuceritoarei Frumuseţi“
12 Decembrie 2009
Deşi în general numele Sfântului Grigorie Palama este asociat cu lupta pentru apărarea învăţăturii de credinţă, consider că este binemeritată o mică prezentare şi a modului în care Sfântul a ştiut să cânte în cuvinte „de aur“ taina...
Sfântul Ambrozie imnograful
07 Decembrie 2009
Sfântul Ambrozie al Milanului a fost considerat în Apus drept o personalitate a vieţii ecleziale la fel de importantă precum Sfântul Vasile cel Mare în Răsărit. Cultivat, distins, mereu capabil să discute la cel mai înalt nivel cu conducătorii...
Omiliile Sfântului Grigorie Palama
05 Decembrie 2009
În general mai puţin cunoscute decât restul scrierilor Sfântului Grigorie Palama, Omiliile scot în evidenţă caracterul profund pastoral al activităţii ierarhului Tesalonicului. Ele urmează ciclul sărbătorilor anului liturgic. Marea majoritate...
Evagrie Ponticul - un autor filocalic condamnat de un sinod ecumenic
04 Decembrie 2009
Evagrie Ponticul ocupă un loc aparte în istoria creştinismului. Este un autor tradus şi publicat în cadrul Filocaliei, considerat drept un precursor al scrierilor şi terminologiei ascetice, dar în acelaşi timp, condamnat de al cincilea Sinod...
Ce este Rugăciunea inimii? Un răspuns al Sfântului Marcu Ascetul
30 Noiembrie 2009
Sfântul Marcu al Efesului ne-a lăsat drept moştenire o tâlcuire interesantă a scurtei Rugăciuni a inimii. De aceea, ne-am gândit că ar fi util să facem mai cunoscută această lucrare, publicată în volumul „Scrieri filocalice uitate“, tipărit de...
Sfântul Ioan Carpatiul, despre lume şi mănăstire
27 Noiembrie 2009
Suntem obişnuiţi să apreciem că numai mirenii se consideră inferiori monahilor din punctul de vedere al vieţii spirituale, dar lucrurile nu au stat întotdeauna aşa. Uneori, monahii au simţit această ispită a nedesăvârşirii proprii în asceză şi...
Formulările poetic-paradoxale ale Epistolei către Diognet
23 Noiembrie 2009
Epistola către Diognet constituie una dintre cele mai frumoase scrieri creştine ale primelor secole. W. Heinzelmann a denumit-o „perla Antichităţii creştine“. Cu toate eforturile depuse de cercetători (şi propunerile nu au lipsit deloc!), nu...
„Aceasta a răsărit ca mijlocitoare a cerului şi a pământului, făcându-se pe sine unire“
21 Noiembrie 2009
Omilia Sfântului Epifanie Sub acest titlu ne-a parvenit una dintre cele mai vechi omilii despre Sfânta Fecioară Maria, atribuită (refuzată de unii) Sfântului Epifanie de Constanţia, vechea cetate cipriotă Salamina (cca....
Avva Dorotei, despre cele două trepte ale mândriei şi cele două ale smereniei
20 Noiembrie 2009
Cine încă nu a auzit de scrierile Avvei Dorotei trebuie să îşi îmbunătăţească mult cunoştinţele despre Părinţii din pustie. Asta, bineînţeles, nu îl indică drept un creştin nedesăvârşit, dar poate reprezenta un semn al necunoaşterii literaturii...
Despre paternitatea duhovnicească
16 Noiembrie 2009
Dacă cineva este recunoscut ca fiind cel prin care Dumnezeu vorbeşte sau lucrează, acesta nu este el însuşi, ci cei care vin la el fac din acesta un părinte sau o maică duhovnicească. După cum subliniază şi Mitropolitul Kallistos de Diokleia,...
Talasie Libianul - un simplu epigon al Sfântului Maxim Mărturisitorul?
13 Noiembrie 2009
Cuviosul Talasie Libianul este, în dese rânduri, considerat un simplu tributar al operei Sfântului Maxim Mărturisitorul. Ne-am propus, în cele ce urmează, să descoperim partea originală şi proprie a scrierii sale „Despre dragoste, înfrânare şi...
Patriarhul Fotie al Constantinopolului - primul umanist creştin?
09 Noiembrie 2009
Atunci când vorbim de umanişti creştini înţelegem, de regulă, acel tip de persoane care au făcut mai mult rău decât bine în direcţia vieţii duhovniceşti. Nu întotdeauna lucrurile stau astfel. Înainte de Renaşterea italiană, a existat o...
A existat sau nu o perioadă de aur a monahismului timpuriu? Opinia Cuviosului Nil Ascetul
06 Noiembrie 2009
Nil de Ancyra. Nil Ascetul. Nil Sinaitul. Trei denumiri pentru două personaje complet diferite. Cuviosul pe care îl găsim prezentat în volumul I al Filocaliei este, cu siguranţă, Nil de Ancyra, supranumit şi Nil Ascetul. Nil Sinaitul este cu...
Căsătoria, o taină a Bisericii sau un remediu pentru cei slabi?
02 Noiembrie 2009
De-a lungul secolelor, dar mai cu seamă în prima jumătate a mileniului întâi, oamenii încercau să judece problemele care apăreau într-o perspectivă eminamente creştină. Una dintre nelămuriri era legată şi de modul în care trebuie privită...

Arhivă ediții

Contactează-ne!