Patristica

Sfântul Grigorie Palama şi textul Sfintei Scripturi
13 Februarie 2010
Tradiţia hermeneutică patristică oferă bazele apropierii de textele biblice şi ale interpretării acestora într-o manieră vie, existenţială. Teologia şi teoptia, deşi aparent sunt termeni fără o prea mare legătură cu hermeneutica, sunt adesea...
Despre trezvie la Isihie Sinaitul
12 Februarie 2010
Isihie Sinaitul este un reprezentant de seamă al spiritualităţii sinaite, împreună cu Diadoh al Foticeei, Sfântul Ioan Scărarul şi Filotei Sinaitul. Acest tip de spiritualitate se concentrează asupra liniştii interioare, pe care omul o poate...
„Al meu este Platon, preasfântule şi preaînţeleptule!“
07 Februarie 2010
Mihail Psellos a rămas cunoscut în istorie drept unul dintre umaniştii bizantini importanţi. I s-au consacrat suficiente studii, iar operele sale au fost publicate în ediţii critice în limbile de circulaţie internaţională. Unul dintre motivele...
Rugăciune şi despătimire
06 Februarie 2010
Ca orice monah, dar şi ca păstor de suflete, Sfântul Grigorie Palama vorbeşte des despre rugăciune şi despre nevoinţele despătimirii. Curăţirea de gândurile pătimaşe şi de creaţiile nesfârşit de complicate ale imaginaţiei, care împiedică...
Despre preoţie la Teognost
04 Februarie 2010
Teognost este un teolog format într-un oraş cu o reputaţie culturală remarcabilă: Constantinopolul. Caracterizat de părintele Stăniloae ca fiind un om cu „o gândire fină şi o frază nuanţată“, el a reuşit prin scrierile sale să integreze...
Meliton de Sardes, autorul celei mai vechi omilii creştine
01 Februarie 2010
Meliton al Sardesului este autorul primei omilii creştine păstrate, scrisă în jurul anului 160 d.Hr. şi rostită cu ocazia sărbătoririi Paştilor. Informaţiile despre autor sunt puţine, se rezumă la câteva pasaje scurte păstrate în opera lui...
Elemente liturgice în Omiliile Sfântului Grigorie Palama
30 Ianuarie 2010
Omiliile Sfântului Grigorie Palama au fost rostite fie în cadrul Sfintei Liturghii, de obicei după citirea Evangheliei, fie înainte de începerea Liturghiei, la sfârşitul Utreniei, sau în timpul Privegherii. Sunt unele indicii (rare, de altfel)...
Cuvântul despre contemplaţie al Sfântului Teodor al Edessei
29 Ianuarie 2010
Sfântul Teodor al Edessei nu este un teolog original şi speculativ. Autenticitatea operei sale teologice este pusă sub semnul întrebării, fiind considerată de părintele Dumitru Stăniloae o compilaţie în care se regăsesc mai mulţi teologi...
Rugăciunea la Sfântul Isaac Sirul
28 Ianuarie 2010
Sfântul Isaac Sirul este una dintre cele mai enigmatice figuri ale istoriei Bisericii. Cu toate că e un mare teolog mistic al Bisericii universale, Sfântul nu are o zi a sa în calendarul creştin. Recent s-a hotărât ca el să fie sărbătorit...
Sfântul Nicolae Cabasila - un umanist isihast
25 Ianuarie 2010
Sfântul Nicolae Cabasila ne-a lăsat o bogată moştenire prin „Tâlcuirea Sfintei Liturghii“ şi „Viaţa în Hristos“. Sfântul Nicolae Cabasila a păstrat aprinsă flacăra sfinţeniei în lume, preferând să rămână un mirean drept-credincios. Diplomat...
Teologia, lucrare a Duhului Sfânt
23 Ianuarie 2010
Sfântul Grigorie Palama este reprezentant al Tradiţiei Bisericii Ortodoxe, dezvoltată în secole de experienţă duhovnicească a harului lui Dumnezeu. Chiar dacă la nivel raţional este aproape imposibilă acceptarea a ceea ce la nivel experimental...
Regulile „războiului nevăzut“, după Filotei Sinaitul
22 Ianuarie 2010
Spiritualitatea sinaită a fost, întotdeauna, una viguroasă, plină de duhovnicie, dar şi de un realism pregnant. Sfântul Ioan Scărarul, Cuvioşii Isihie şi Filotei au reprezentat numele cele mai importante din istoria creştinismului. În acest...
„Mângâierile“ poetice ale lui Boethius
18 Ianuarie 2010
Boethius a fost considerat de teologia apuseană cel dintâi dintre scolastici. Teologia răsăriteană l-a privit întotdeauna drept o minte luminată, capabilă de sinteze precise. Opera lui Boethius, asemenea celei a Sfântului Maxim Mărturisitorul...
Omul, sălaş al lui Dumnezeu
16 Ianuarie 2010
Relaţia cu Dumnezeu reprezintă în teologia ortodoxă drumul către îndumnezeire. Fiecare demers făcut în această direcţie devine un act de asumare vie a întregii experienţe relatate de tradiţia patristică. Capacitatea omului de a deveni purtător...
Cuvântul ascetic al Sfântului Maxim Mărturisitorul
14 Ianuarie 2010
Sfântul Maxim Mărturisitorul este un teolog de o adâncime rar întâlnită. În lumea ortodoxă este privit drept unul dintre cei mai înţelepţi şi echilibraţi Sfinţi Părinţi. Îmbinând moştenirea scripturistică şi patristică bogată cu multiplele...

Arhivă ediții

Contactează-ne!