Patristica

Avva Dorotei, despre cele două trepte ale mândriei şi cele două ale smereniei
20 Noiembrie 2009
Cine încă nu a auzit de scrierile Avvei Dorotei trebuie să îşi îmbunătăţească mult cunoştinţele despre Părinţii din pustie. Asta, bineînţeles, nu îl indică drept un creştin nedesăvârşit, dar poate reprezenta un semn al necunoaşterii literaturii...
Despre paternitatea duhovnicească
16 Noiembrie 2009
Dacă cineva este recunoscut ca fiind cel prin care Dumnezeu vorbeşte sau lucrează, acesta nu este el însuşi, ci cei care vin la el fac din acesta un părinte sau o maică duhovnicească. După cum subliniază şi Mitropolitul Kallistos de Diokleia,...
Talasie Libianul - un simplu epigon al Sfântului Maxim Mărturisitorul?
13 Noiembrie 2009
Cuviosul Talasie Libianul este, în dese rânduri, considerat un simplu tributar al operei Sfântului Maxim Mărturisitorul. Ne-am propus, în cele ce urmează, să descoperim partea originală şi proprie a scrierii sale „Despre dragoste, înfrânare şi...
Patriarhul Fotie al Constantinopolului - primul umanist creştin?
09 Noiembrie 2009
Atunci când vorbim de umanişti creştini înţelegem, de regulă, acel tip de persoane care au făcut mai mult rău decât bine în direcţia vieţii duhovniceşti. Nu întotdeauna lucrurile stau astfel. Înainte de Renaşterea italiană, a existat o...
A existat sau nu o perioadă de aur a monahismului timpuriu? Opinia Cuviosului Nil Ascetul
06 Noiembrie 2009
Nil de Ancyra. Nil Ascetul. Nil Sinaitul. Trei denumiri pentru două personaje complet diferite. Cuviosul pe care îl găsim prezentat în volumul I al Filocaliei este, cu siguranţă, Nil de Ancyra, supranumit şi Nil Ascetul. Nil Sinaitul este cu...
Căsătoria, o taină a Bisericii sau un remediu pentru cei slabi?
02 Noiembrie 2009
De-a lungul secolelor, dar mai cu seamă în prima jumătate a mileniului întâi, oamenii încercau să judece problemele care apăreau într-o perspectivă eminamente creştină. Una dintre nelămuriri era legată şi de modul în care trebuie privită...
Despre „matematica“ sufletească
23 Octombrie 2009
Mulţi dintre noi vedem apropierea de Dumnezeu ca pe un lucru greu de făcut. Sau poate şi mai mulţi ne gândim că, oricât de greu ar fi din partea noastră, tot Dumnezeu este Cel care găseşte calea cea mai scurtă către noi. Aşadar, greu pentru...
Sfântul Martir Ciprian, episcopul avocat din Cartagina
19 Octombrie 2009
„Niciodată n-a existat un suflet mai sobornicesc“, scria despre Sfântul Ciprian un patrolog francez. Iar dintre Părinţii din vechime, Fericitul Ieronim îi acorda titlul de „episcop universal şi martir al întregii Biserici, de care limba e...
Despre Maica Domnului la Părinţii filocalici
18 Octombrie 2009
În Biserica Ortodoxă, învăţătura despre Maica Domnului ocupă un loc important, deoarece stă în strânsă legătură cu învăţătura despre Iisus Hristos şi despre mântuirea neamului omenesc, despre împăcarea omului cu Tatăl ceresc. Referirile...
Fericitul Augustin şi valoarea nemuritoare a cuvântului
05 Octombrie 2009
În cartea sa, „Viaţa mea în Hristos“, Sfântul Ioan de Kronstadt, unul dintre sfinţii binecunoscuţi ai Rusiei prebolşevice, spunea admirabil: „Omul nu moare nicicând la nivelul cuvântului; el rămâne nemuritor prin cuvânt, vorbeşte şi după...
Canonul Spovedaniei şi pedeapsa legii civile
09 August 2009
Postul în care ne aflăm, al Adormirii Maicii Domnului, reprezintă un prilej de reflecţie, de meditaţie asupra noastră înşine, de cumpănire a faptelor bune şi a celor rele pe care le-am savârşit. Postul creează atmosfera necesară...
Comorile din scrierile Sfinţilor Părinţi
11 Iulie 2009
Prin scrierile lor, Sfinţii Părinţi au răspuns nevoilor Bisericii din timpul în care au trăit, dar ele servesc şi ca sursă de inspiraţie pentru cuvintele şi faptele creştinilor de astăzi, dornici să găsească în ele o influenţă binefăcătoare....
„Noi voim să ne mântuim dormind“
22 Februarie 2009
Avva Dorotei este unul dintre autorii patristici tradus în Filocalia românească în volumul al IX-lea. Acest părinte Dorotei s-a născut pe la începutul secolului al VI-lea, într-o familie distinsă, beneficiind de o educaţie temeinică. A intrat...
Marii îndrăgostiţi de Hristos
15 Februarie 2009
Citind operele patristice, îndeosebi cele ale apologeţilor, se poate lesne observa atitudinea critică a Părinţilor faţă de o parte a culturii profane, din care combat şi înfierează unele idei, principii şi manifestări care nu erau în...
Cum spun sfinţii că se înving patimile
02 August 2008
În literatura patristică ni se relatează, cu bogăţie de amănunte, formele diferite de manifestare a omului căzut, de la ascultarea de Creator, la robirea faţă de creatură. Sfinţii Părinţi au transpus ei înşişi mai întâi în viaţă sfaturile lor...

Arhivă ediții

Contactează-ne!