Patristica

Cum să luptăm cu gândurile răutăţii
27 Iunie 2014
Socotind adevărat cuvântul Mântuitorului că „Împărăţia lui Dumnezeu sălăşluieşte în inima noastră“, Părinţii pustiului s-au străduit să descopere mântuirea în inima lor. Au înţeles şi faptul că...
Fericitul Augustin: „Destinaţia noastră este Hristos“
11 Iunie 2014
Teologia şi viaţa Bisericii apusene, dar nu numai, ar fi fost mult mai sărace şi lipsite de savoare dacă nu l-ar fi avut pe Augustin, episcopul de Hipona (354-430), care, prin convertiri repetate la filosofie, la maniheism, la neoplatonism, a...
Lupta cu gândurile răutăţii
14 Februarie 2014
Coloniile semianahoretice de la Nitria, Kellia şi Sketis au fost foarte des vizitate de către mari personalităţi duhovniceşti şi literare din Biserica veche precum: Rufin, Melenia, Ioan Casian. Între aceştia s-a numărat şi Evagrie...
Sfinţii Trei Ierarhi, exemple de viaţă autentică în Hristos
29 Ianuarie 2014
Astăzi Biserica cinsteşte pe Sfinţi Trei Ierarhi, aceşti mari sfinţi ai teologiei care sunt şi protectori ai învăţământului teologic ortodox. Ei au îmbinat armonios înţelepciunea clasică grecească cu tradiţia şi credinţa...
Arătarea Domnului în predicile Fericitului Augustin
05 Ianuarie 2014
Piatra din capul unghiului i-a unit pe toţi în Sine Aşadar, acum, preaiubiţilor, fii şi moştenitori ai harului, „priviţi chemarea voastră“ (1 Corinteni 1, 26) şi, deoarece Hristos S-a arătat iudeilor şi...
Familia creştină: iubirea desăvârşită este darnică
08 Decembrie 2013
Familia este un organism viu în care se dezvoltă dragostea între soţi, precum şi celelalte virtuţi creştine prin care omul se apropie de Împărăţia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său şi l-a chemat să...
Rai şi Iad - fericirea sau nefericirea veşnică depinde de libertatea omului
06 Decembrie 2013
„Păcătoşii din Iad nu sunt lipsiţi de iubirea dum­ne­zeias­că, dar aceeaşi iubire devine suferinţă în cei con­dam­­naţi şi bucurie în cei aleşi.“ (Sfântul Isaac...
Grija părintelui pentru fiii duhovniceşti
24 Noiembrie 2013
Tradiţia ortodoxă îi acordă părintelui duhovnic o importanţă deosebită. Păstrarea statornică a acestei tradiţii este absolut necesară pentru cultivarea corectă a vieţii duhovniceşti a credincioşilor. Prin ascultare de părintele duhovnic...
Bunurile materiale - darurile lui Dumnezeu, spre împlinirea voii Lui
17 Noiembrie 2013
„Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor lui“ (Lc. 12, 15). Avertismentul Mântuitorului vizează viaţa veşnică, dar în acelaşi timp şi viaţa pământească a...
Deosebirea duhurilor - rod al rugăciunii curate
10 Noiembrie 2013
Viaţa omului şi inima sa sunt un permanent câmp de luptă între bine şi rău, între lumină şi întuneric, între adevăr şi minciună, între Dumnezeu şi demon. Dumnezeu doreşte să-l câştige pe om prin...
„Îngroparea“ sufletului în consumul de materie şi indiferenţa la suferinţa altora
03 Noiembrie 2013
Întreaga natură creată este darul lui Dumnezeu pentru om. De aceea, toate bunurile materiale din viaţa pămân­tească trebuie înţelese, respectate şi preţuite ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, pentru ca oamenii, pornind de la...
Viaţa în Hristos ne sfinţeşte existenţa
20 Octombrie 2013
În lucrarea De vita beata, fi­lo­soful Seneca arată că toţi oamenii, în chip natural, „do­resc să trăiască o viaţă în fe­ri­cire, dar nu toţi înţeleg în ce constă viaţa fericită. La...
Hristos eliberează pe om de duhurile rele, dându-i demnitate
13 Octombrie 2013
Multe sunt cursele vrăjmaşilor diavoli faţă de tinerii zilelor noastre. Pentru a le alunga, este nevoie în primul rând de disciplina minţii, care trebuie curăţată de ispita îndreptăţirii de sine, „râvna cea...
Învăţătura Domnului Hristos - vestirea Împărăţiei cerurilor
06 Octombrie 2013
Dacă Dumnezeu le-ar grăi adevărul duhovnicesc pur şi pe faţă, neînveşmântat în pilde, cu asemănări din lumea pământească, oamenii ar privi cu vederea trupească şi nu ar vedea nimic, ar asculta cu auzul trupesc şi nu ar auzi...
Slujba înmormântării - rugăciunea izvorâtă din iubire mai tare decât moartea
29 Septembrie 2013
Adevăratul creştin nu se teme de moarte pentru că Îl are alături pe Hristos. Moartea încheie şi începe o etapă a vieţii noastre.    Ea este o poartă care, mai devreme sau mai...

Arhivă ediții

Contactează-ne!