Patristica

„Așa, Doamne, dăruiește-mi să nu osândesc pe fratele meu...”
10 Aprilie 2016
Părinții Bisericii spun că începutul mântuirii stă în cunoașterea sinelui și a greșelilor proprii. Cunoașterea de sine stabilește o...
Jertfa lui Hristos, măsura prieteniei adevărate
13 Martie 2016
Prietenia este un dar al lui Dumnezeu de dincolo de moarte. Prietenia înseamnă regăsirea unuia în celălalt ca loc de referință. În viața socială a omenirii s-a imprimat prin Hristos o nouă prietenie: dragostea jertfelnică pentru semenii noștri. Ca...
Amintirile despre viitor şi secularismul
07 Martie 2016
Cunoaştem cu toţii faptul că amintirile joacă un rol extrem de important în viaţa omului. Ne structurează existenţa, ne învaţă să evităm greşeli trecute şi,...
„Ascensiunea duhovnicească a persoanei se hrănește din Euharistie”
14 Februarie 2016
Liturghia este o lucrare de o viaţă întreagă. Nu există numai o liturghie după Liturghie, cum se spune de obicei, ci şi o liturghie înainte de Liturghie. Toată viaţa...
Isaac Sirul, căutătorul mărgăritarului nepreţuit
28 Ianuarie 2016
Trăitor în veacul al VII-lea, episcop vremelnic al Ninivei, ascet încercat şi bun călăuzitor în tainele vieţii duhovniceşti, Cuviosul Isaac Sirul se numără între Marii...
Studenţia prin ochii Sfântului Grigorie Teologul
25 Ianuarie 2016
De ce‑am grăi acum tocmai despre studenţie? Pentru că cei care s‑au bucurat de perioada studenţiei şi‑o amintesc totdeauna cu emoţie, cu bucurie. Studenţia...
Globalizare și universalitate
14 Decembrie 2015
Am avut ocazia să citesc în diverse studii faptul de‑a dreptul uluitor că globalizarea este un fenomen ireversibil al lumii moderne. Dar, sincer,...
A întărit cu scrisul și cu rugăciunea neamul lui mult încercat
13 Decembrie 2015
Veacul al XVII-lea se ca­rac­terizează în istoria noas­tră bisericească prin adânci frământări şi pro­funde transformări. Pentru poporul român din cele trei...
Judecarea şi rugăciunea
14 Noiembrie 2015
Într-una din scrisorile adresate surorii lui, Maria Saharova, Arhimandritul Sofronie observa, poate şi cu puţin umor, că „majoritatea oamenilor sunt nemulţumiţi de soarta lor, dar este extraordinar de greu să găsești un om care să fie nemulţumit...
Primatul trăirii
27 Iulie 2015
Poate că cea mai delicată problemă a discursului pastoral actual este cea legată de modul înfăţişării Împărăţiei lui Dumnezeu. Adică a felului cum expunem cele cu privire la fericirea Raiului, la bunătăţile cele veşnice şi desfătarea de slava...
Putem să Îl vedem pe Dumnezeu?
21 Iunie 2015
De multe ori regăsim în limbajul teologic afirmația că teologia este „vederea lui Dumnezeu”, iar uneori aceste cuvinte pot să creeze şi o anumită nedumerire și neînțelegere. Cum poate cineva să Îl vadă pe Dumnezeu dacă în Biblie ni se spune că...
„Eşti înger fraţilor tăi când faci totul pentru ei“
07 Iunie 2015
Răscumpărarea omului săvârșită de Hristos ne repune în posesia bunurilor pierdute de Adam. Esențialul, prietenia divină, ne este înapoiat prin botez, iar desăvârșirea este fructul eforturilor noastre...
Paza simţurilor la Sfântul Ioan Gură de Aur
24 Mai 2015
Ne-am obişnuit a­tât de mult cu mul­ţimea ima­gi­ni­­lor din jurul nos­tru, cu prezenţa lor neîntre­rup­­tă, ca un specific al civili­za­ţiei noastre, încât nu mai...
„Moartea a fost înghiţită de biruinţă“
14 Aprilie 2015
Despre învierea trupurilor Multe dintre evenimentele acestei vieţi ne întristează numai din pricina necunoaşterii, căci dacă le-am cunoaşte bine, am îndepărta tristeţea de la noi. Acest adevăr a încercat să-l...
„Iată ziua pe care a făcut-o Domnul!“
08 Aprilie 2015
Este vremea cuvenită şi în armonie deplină şi potrivit cu clipa de faţă să-i dăm crezare Sfântului Psalmist David, atunci când zice aceste cuvinte, la care noi ne alăturăm îndată, cântând: „Aceasta e ziua...

Arhivă ediții

Contactează-ne!