Patristica

Rai şi Iad - fericirea sau nefericirea veşnică depinde de libertatea omului
06 Decembrie 2013
„Păcătoşii din Iad nu sunt lipsiţi de iubirea dum­ne­zeias­că, dar aceeaşi iubire devine suferinţă în cei con­dam­­naţi şi bucurie în cei aleşi.“ (Sfântul Isaac...
Grija părintelui pentru fiii duhovniceşti
24 Noiembrie 2013
Tradiţia ortodoxă îi acordă părintelui duhovnic o importanţă deosebită. Păstrarea statornică a acestei tradiţii este absolut necesară pentru cultivarea corectă a vieţii duhovniceşti a credincioşilor. Prin ascultare de părintele duhovnic...
Bunurile materiale - darurile lui Dumnezeu, spre împlinirea voii Lui
17 Noiembrie 2013
„Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor lui“ (Lc. 12, 15). Avertismentul Mântuitorului vizează viaţa veşnică, dar în acelaşi timp şi viaţa pământească a...
Deosebirea duhurilor - rod al rugăciunii curate
10 Noiembrie 2013
Viaţa omului şi inima sa sunt un permanent câmp de luptă între bine şi rău, între lumină şi întuneric, între adevăr şi minciună, între Dumnezeu şi demon. Dumnezeu doreşte să-l câştige pe om prin...
„Îngroparea“ sufletului în consumul de materie şi indiferenţa la suferinţa altora
03 Noiembrie 2013
Întreaga natură creată este darul lui Dumnezeu pentru om. De aceea, toate bunurile materiale din viaţa pămân­tească trebuie înţelese, respectate şi preţuite ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, pentru ca oamenii, pornind de la...
Viaţa în Hristos ne sfinţeşte existenţa
20 Octombrie 2013
În lucrarea De vita beata, fi­lo­soful Seneca arată că toţi oamenii, în chip natural, „do­resc să trăiască o viaţă în fe­ri­cire, dar nu toţi înţeleg în ce constă viaţa fericită. La...
Hristos eliberează pe om de duhurile rele, dându-i demnitate
13 Octombrie 2013
Multe sunt cursele vrăjmaşilor diavoli faţă de tinerii zilelor noastre. Pentru a le alunga, este nevoie în primul rând de disciplina minţii, care trebuie curăţată de ispita îndreptăţirii de sine, „râvna cea...
Învăţătura Domnului Hristos - vestirea Împărăţiei cerurilor
06 Octombrie 2013
Dacă Dumnezeu le-ar grăi adevărul duhovnicesc pur şi pe faţă, neînveşmântat în pilde, cu asemănări din lumea pământească, oamenii ar privi cu vederea trupească şi nu ar vedea nimic, ar asculta cu auzul trupesc şi nu ar auzi...
Slujba înmormântării - rugăciunea izvorâtă din iubire mai tare decât moartea
29 Septembrie 2013
Adevăratul creştin nu se teme de moarte pentru că Îl are alături pe Hristos. Moartea încheie şi începe o etapă a vieţii noastre.    Ea este o poartă care, mai devreme sau mai...
Bunătatea, un dar şi o chemare de la Dumnezeu
22 Septembrie 2013
Bunătatea este un atribut al fiinţei lui Dumnezeu, Singurul cu adevărat bun. „De ce Îmi zici bun?“, îl întreabă Mântuitorul pe tânărul care, venind la Dânsul, vrea să ştie ce să facă pentru a moşteni...
Ajutorul lui Dumnezeu se dăruieşte celor ce se ostenesc şi se smeresc
15 Septembrie 2013
Cel mai mare dor al omului, după momentul izgonirii din Rai, este dorul după frumuseţile Raiului şi după vederea feţei lui Dumnezeu. Acest dor l-a mistuit pe Adam tot timpul petrecut pe pământ după cădere şi apoi s-a transmis şi urmaşilor...
Calea crucii - transformarea suferinţei în speranţă şi unirea omului cu Dumnezeu, Izvorul Vieţii
08 Septembrie 2013
Încercările şi suferinţele fac parte din crucea vieţii pe care fiecare o ducem. Dar când ne gândim că această cruce pe care o ducem este chiar crucea mântuirii, o ducem cu bucurie. I. Pregătire...
Femeia ortodoxă în familie, Biserică şi comunitate
01 Septembrie 2013
Vocaţia femeii creştin-ortodoxe este de a iubi şi de a se face iubită, de a reproduce pe pământ mişcarea dragostei dintre Persoanele Sfintei Treimi ca izvor al dăruirii şi responsabilităţii, vocaţie care se poate realiza prin...
Din învăţăturile Sfântului Calinic
21 Iulie 2013
Atât din viaţa, cât şi din învăţăturile lăsate posterităţii, Sfântul Calinic s-a arătat cu adevărat făclie vie şi pildă duhovnicească monahilor, preoţilor şi mirenilor deopotrivă. Din Lavra Cernicăi şi până...
„Cincizecimea personală“ sau preoţia împărătească a mirenilor
25 Iunie 2013
Azi trăim într-o lume în care Duhul Sfânt este înăbuşit şi alungat de indiferentism, materialism, egoisme de tot felul sau false duhuri şi energii. De aceea Cincizecimea trebuie să fie o sărbătoare cu mare...

Arhivă ediții

Contactează-ne!