Patristica

Paza simţurilor la Sfântul Ioan Gură de Aur
24 Mai 2015
Ne-am obişnuit a­tât de mult cu mul­ţimea ima­gi­ni­­lor din jurul nos­tru, cu prezenţa lor neîntre­rup­­tă, ca un specific al civili­za­ţiei noastre, încât nu mai...
„Moartea a fost înghiţită de biruinţă“
14 Aprilie 2015
Despre învierea trupurilor Multe dintre evenimentele acestei vieţi ne întristează numai din pricina necunoaşterii, căci dacă le-am cunoaşte bine, am îndepărta tristeţea de la noi. Acest adevăr a încercat să-l...
„Iată ziua pe care a făcut-o Domnul!“
08 Aprilie 2015
Este vremea cuvenită şi în armonie deplină şi potrivit cu clipa de faţă să-i dăm crezare Sfântului Psalmist David, atunci când zice aceste cuvinte, la care noi ne alăturăm îndată, cântând: „Aceasta e ziua...
Sensul vieţii creştinului
15 Martie 2015
Omul nu poate trăi fără a avea un sens, fără să ştie că păşeşte pe o cale nu oricum, ci privind spre o ţintă. Atunci când viaţa îi este lipsită de sens, el îşi pierde echilibrul şi se îmbolnăveşte sufleteşte. Acest lucru a...
Învăţătura despre rugăciune
11 Martie 2015
În învăţătura Sfântului Simeon despre rugăciune aflăm multe lucruri folositoare şi de actualitate, chiar dacă ele au fost adresate mai ales monahilor, pe care acesta îi îndruma şi forma. Cuvintele sale fac referire...
Mila în conştiinţa Bisericii
22 Februarie 2015
Una dintre poruncile date de însuşi Mântuitorul ucenicilor Săi, virtute de temelie a Bisericii şi a civilizaţiei creştine, mila, a iradiat din cadrul eclesial şi s-a difuzat la diferite intensităţi în întreaga lume. Odată...
Pastoraţia celor întristaţi la Sfântul Ioan Gură de Aur
13 Februarie 2015
Activitatea de păstorire a sufletelor a cunoscut pe parcursul istoriei Bisericii o deosebită cuprindere, în funcţie de nevoile şi priorităţile credincioşilor. În acest sens este nevoie de o ştiinţă, de o artă deosebită în...
„Printre toate bunurile pământeşti, locul întâi îl ocupă educaţia“
04 Februarie 2015
Trăitori în secolul al IV-lea, socotit „veacul de aur“ pentru Biserica creştină, Sfinţii Vasile cel Mare († 379), Grigorie de Nazianz († 390) şi Ioan Gură de Aur († 407) sunt trei cu numele şi cu fiinţa, dar...
Educaţia copilului la Sfântul Ioan Gură de Aur
01 Februarie 2015
S-a discutat şi s-a scris cu destulă aprindere în ultima vreme despre educaţia copilului în general şi mai ales în contextul orei de religie predate în şcoala românească. Prin reprezentanţii Bisericii s-au adus...
Teologia nu este profesie, ci urcuş mistic către Dumnezeu
21 Ianuarie 2015
În ziua de pomenire a unuia dintre cei mai străluciţi Părinţi ai Bisericii, ne aducem aminte de viaţa plină de zbucium şi de gândirea înţeleaptă a Sfântului Grigorie Teologul, oratorul şi poetul Dumnezeirii celei în...
Sfântul Atanasie, arhiepiscopul ortodox de neclintit
14 Ianuarie 2015
Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei, pomenit astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe, este unul dintre Sfinţii Părinţi creatori de teologie în veacul al IV-lea, când învăţătura de credinţă a trebuit să răspundă...
Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii
07 Ianuarie 2015
Biserica lui Hristos a fost dintotdeauna ameninţată în unitatea ei, atât din partea adversarilor externi, cât mai ales a celor interni, prin aceştia din urmă adeverindu-se cuvintele profetice ale Mântuitorului: „Mulţi...
Terapia grijii
21 Decembrie 2014
„Am atâtea lucruri de făcut, atâtea probleme de rezolvat pentru ziua de mâine; copiii, serviciul, telefoane de dat, de făcut aprovizionarea casei etc., simt că-mi plesneşte capul!“ De câte ori nu am auzit şi nu...
Pronie şi judecată
07 Decembrie 2014
În aceste vremuri în care Dumnezeu a rânduit să vieţuim, odată cu dezvoltarea mijloacelor de informare în masă, vedem cum oameni aflaţi la distanţe geografice şi culturale considerabile se pot informa reciproc, pot comunica...
Iubire şi logică
21 Noiembrie 2014
Dintotdeauna felul în care a fost înţe­leasă şi trăită iubirea, disponibilitatea oamenilor unui anume loc şi timp pentru a iubi, a însemnat totodată şi expresia cea mai înaltă a culturii şi civilizaţiei vremii....

Arhivă ediții

Contactează-ne!