Patristica

Calea crucii - transformarea suferinţei în speranţă şi unirea omului cu Dumnezeu, Izvorul Vieţii
08 Septembrie 2013
Încercările şi suferinţele fac parte din crucea vieţii pe care fiecare o ducem. Dar când ne gândim că această cruce pe care o ducem este chiar crucea mântuirii, o ducem cu bucurie. I. Pregătire...
Femeia ortodoxă în familie, Biserică şi comunitate
01 Septembrie 2013
Vocaţia femeii creştin-ortodoxe este de a iubi şi de a se face iubită, de a reproduce pe pământ mişcarea dragostei dintre Persoanele Sfintei Treimi ca izvor al dăruirii şi responsabilităţii, vocaţie care se poate realiza prin...
Din învăţăturile Sfântului Calinic
21 Iulie 2013
Atât din viaţa, cât şi din învăţăturile lăsate posterităţii, Sfântul Calinic s-a arătat cu adevărat făclie vie şi pildă duhovnicească monahilor, preoţilor şi mirenilor deopotrivă. Din Lavra Cernicăi şi până...
„Cincizecimea personală“ sau preoţia împărătească a mirenilor
25 Iunie 2013
Azi trăim într-o lume în care Duhul Sfânt este înăbuşit şi alungat de indiferentism, materialism, egoisme de tot felul sau false duhuri şi energii. De aceea Cincizecimea trebuie să fie o sărbătoare cu mare...
Duhul Sfânt tainic prezent în Vechiul Testament şi descoperit în Evanghelii
16 Iunie 2013
Cunoaşterea lui Dumnezeu nu este rezultatul efortului uman, ci rod al descoperirii divinităţii Care Se revelează pe Sine omului. Mărturia cea mai importantă a acestei descoperiri este Sfânta Scriptură. Potrivit pedagogiei divine, Dumnezeu Se...
Bucuria Înălţării Domnului
13 Iunie 2013
Astăzi a început să strălucească pentru noi ziua sfântă şi solemnă a Înăl­ţă­rii Domnului nostru, Iisus Hristos: „Să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea“ (Psalmul 117, 24). Hristos s-a...
Rugăciunea pentru cei adormiţi şi comuniunea sfinţilor
10 Iunie 2013
Cea mai întâlnită formă de ajutorare a celor adormiţi este rugăciunea. Rugăciunea Bisericii împreună cu rugăciunea personală ne pun în contact cu Maica Domnului, cu sfinţii, care pot mijloci la Dumnezeu iertare şi...
Vecernia - Lumină lină şi tămâie a rugăciunii
03 Iunie 2013
Pregătirea aperceptivă Sfârşitul zilei şi apropierea nop­ţii sunt momente de reper ale vieţii noastre zilnice. O zi tră­ită înseamnă un pas spre sfâr­şitul vieţii noastre pă­mân­teşti, iar...
Agheasma - lucrare sfinţitoare a Duhului Sfânt
26 Mai 2013
Agheasma sau Sfinţirea apei este slujba cel mai des săvârşită în viaţa creştinului. Cuvântul agheasmă desemnează atât apa sfinţită, cât şi slujba de Sfinţire a ei. Agheasma este: mare şi mică. Agheasma mare se...
Utrenia, slujba râvnei casei Domnului
12 Mai 2013
Încă de la începutul ei, Biserica creştină a instituit anumite slujbe prin care credincioşii aduc lui Dumnezeu prinosul lor de slăvire, de mulţumire pentru darurile primite şi de cerere în scopul mântuirii. Aceste slujbe,...
Să ne oferim pe noi înşine lui Hristos!
10 Mai 2013
„Ieri eram răstignit cu Hristos, azi sunt slă­vit împreună cu El. Ieri muream cu El, azi sunt înviat împreună cu El. Ieri eram îngropat cu El, azi sunt înălţat împreună cu El. Dar să-I aducem un dar...
Preoţia lui Hristos şi a Bisericii
21 Aprilie 2013
Una dintre cele mai importante Sfinte Taine ale Bisericii, prin care se dezvoltă şi se desăvârşesc lucrările lui Dumnezeu în lume, este Preoţia (Taina Hirotoniei), taina tainelor şi ştiinţa ştiinţelor, după toţi Sfinţii...
Vindecarea bolilor sufleteşti
14 Aprilie 2013
Pe drumul asemănării cu Dumnezeu, omul „căzut“ este chemat să pună început. Neîncetat. Tăcerea buzelor, paza ochilor, a auzului şi a minţii de stimulul păcatului sunt trepte primare în procesul de tămăduire a...
Viaţa creştină - urcuş spre Ierusalimul ceresc
07 Aprilie 2013
Omul credincios este chemat la o aprofundare continuă a relaţiei sale cu Dumnezeu. Inactivismul, indiferenţa ori stagnarea în plan duhovnicesc echivalează cu pierderea Împărăţiei lui Dumnezeu. Tentat de perspectiva raţionalistă şi tras...
Taina Crucii - vestită în Vechiul Testament, împlinită în Noul Testament
31 Martie 2013
Dincolo de faptul că este semnul distinctiv al creştinilor, Sfânta Cruce se cere asumată şi îndreptată ca „armă asupra diavolului“ (Taina Maslului, Tropar). Sfânta Cruce este însă „arma păcii“...

Arhivă ediții

Contactează-ne!