Patristica

Globalizare și universalitate
14 Decembrie 2015
Am avut ocazia să citesc în diverse studii faptul de‑a dreptul uluitor că globalizarea este un fenomen ireversibil al lumii moderne. Dar, sincer,...
A întărit cu scrisul și cu rugăciunea neamul lui mult încercat
13 Decembrie 2015
Veacul al XVII-lea se ca­rac­terizează în istoria noas­tră bisericească prin adânci frământări şi pro­funde transformări. Pentru poporul român din cele trei...
Judecarea şi rugăciunea
14 Noiembrie 2015
Într-una din scrisorile adresate surorii lui, Maria Saharova, Arhimandritul Sofronie observa, poate şi cu puţin umor, că „majoritatea oamenilor sunt nemulţumiţi de soarta lor, dar este extraordinar de greu să găsești un om care să fie nemulţumit...
Primatul trăirii
27 Iulie 2015
Poate că cea mai delicată problemă a discursului pastoral actual este cea legată de modul înfăţişării Împărăţiei lui Dumnezeu. Adică a felului cum expunem cele cu privire la fericirea Raiului, la bunătăţile cele veşnice şi desfătarea de slava...
Putem să Îl vedem pe Dumnezeu?
21 Iunie 2015
De multe ori regăsim în limbajul teologic afirmația că teologia este „vederea lui Dumnezeu”, iar uneori aceste cuvinte pot să creeze şi o anumită nedumerire și neînțelegere. Cum poate cineva să Îl vadă pe Dumnezeu dacă în Biblie ni se spune că...
„Eşti înger fraţilor tăi când faci totul pentru ei“
07 Iunie 2015
Răscumpărarea omului săvârșită de Hristos ne repune în posesia bunurilor pierdute de Adam. Esențialul, prietenia divină, ne este înapoiat prin botez, iar desăvârșirea este fructul eforturilor noastre...
Paza simţurilor la Sfântul Ioan Gură de Aur
24 Mai 2015
Ne-am obişnuit a­tât de mult cu mul­ţimea ima­gi­ni­­lor din jurul nos­tru, cu prezenţa lor neîntre­rup­­tă, ca un specific al civili­za­ţiei noastre, încât nu mai...
„Moartea a fost înghiţită de biruinţă“
14 Aprilie 2015
Despre învierea trupurilor Multe dintre evenimentele acestei vieţi ne întristează numai din pricina necunoaşterii, căci dacă le-am cunoaşte bine, am îndepărta tristeţea de la noi. Acest adevăr a încercat să-l...
„Iată ziua pe care a făcut-o Domnul!“
08 Aprilie 2015
Este vremea cuvenită şi în armonie deplină şi potrivit cu clipa de faţă să-i dăm crezare Sfântului Psalmist David, atunci când zice aceste cuvinte, la care noi ne alăturăm îndată, cântând: „Aceasta e ziua...
Sensul vieţii creştinului
15 Martie 2015
Omul nu poate trăi fără a avea un sens, fără să ştie că păşeşte pe o cale nu oricum, ci privind spre o ţintă. Atunci când viaţa îi este lipsită de sens, el îşi pierde echilibrul şi se îmbolnăveşte sufleteşte. Acest lucru a...
Învăţătura despre rugăciune
11 Martie 2015
În învăţătura Sfântului Simeon despre rugăciune aflăm multe lucruri folositoare şi de actualitate, chiar dacă ele au fost adresate mai ales monahilor, pe care acesta îi îndruma şi forma. Cuvintele sale fac referire...
Mila în conştiinţa Bisericii
22 Februarie 2015
Una dintre poruncile date de însuşi Mântuitorul ucenicilor Săi, virtute de temelie a Bisericii şi a civilizaţiei creştine, mila, a iradiat din cadrul eclesial şi s-a difuzat la diferite intensităţi în întreaga lume. Odată...
Pastoraţia celor întristaţi la Sfântul Ioan Gură de Aur
13 Februarie 2015
Activitatea de păstorire a sufletelor a cunoscut pe parcursul istoriei Bisericii o deosebită cuprindere, în funcţie de nevoile şi priorităţile credincioşilor. În acest sens este nevoie de o ştiinţă, de o artă deosebită în...
„Printre toate bunurile pământeşti, locul întâi îl ocupă educaţia“
04 Februarie 2015
Trăitori în secolul al IV-lea, socotit „veacul de aur“ pentru Biserica creştină, Sfinţii Vasile cel Mare († 379), Grigorie de Nazianz († 390) şi Ioan Gură de Aur († 407) sunt trei cu numele şi cu fiinţa, dar...
Educaţia copilului la Sfântul Ioan Gură de Aur
01 Februarie 2015
S-a discutat şi s-a scris cu destulă aprindere în ultima vreme despre educaţia copilului în general şi mai ales în contextul orei de religie predate în şcoala românească. Prin reprezentanţii Bisericii s-au adus...

Arhivă ediții

Contactează-ne!