Patristica

Sensurile teologice şi formele cinstirii icoanei
17 Martie 2013
Icoana face parte organică din cultul Bisericii şi din această „sinteză a artelor“ care este lăcaşul de cult. Prin icoana lui Hristos, spune Sfântul Teodor Studitul, „ne vine un har dumnezeiesc şi ea împărtăşeşte...
De la vechiul Adam la Noul Adam
10 Martie 2013
În Biserică, în general, şi în monahism, în special, se vorbeşte mult despre ascultare. Cultura seculară socoteşte ascultarea ca fiind o atitudine contrară afirmării personalităţii cuiva. Ascultarea, asimilată disciplinei,...
Faptele iubirii milostive - pregătire pentru învierea de obşte
03 Martie 2013
Propovăduind lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos, Biserica Ortodoxă îndrumă cu dragoste paşii celor care tânjesc după desăvârşire, arătându-le importanţa milosteniei în viaţa omului. Faptele iubirii...
Rugăciunea Tatăl nostru - temelie a vieţii creştine
08 Februarie 2013
Rugăciunea este, prin excelenţă, un act de credinţă. Toţi Evangheliştii se referă la învăţămintele Mântuitorului despre rugăciune, deoarece „omul nu ştie să se roage cum trebuie“ (cf. Romani 8, 26). De aceea Apostolii şi...
Rugăciunea - comuniune cu Dumnezeu şi izvor de sfinţenie
01 Februarie 2013
Una din modalităţile cele mai concrete prin care omul intră în comuniune cu Dumnezeu este rugăciunea, „cheia cu care deschidem poarta cerului şi intrăm la Părintele ceresc“, după cum ne învaţă Fericitul...
Grija părintelui pentru fiii duhovniceşti
25 Ianuarie 2013
Întregul cosmos este întemeiat pe Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 25, 34); de aceea toată grija omului trebuie să se concentreze pe dobândirea acesteia, prin călăuzirea părintească a păstorului de suflete. I....
Credinţa şi faptele bune - roade ale harului în om
18 Ianuarie 2013
Credinţa şi faptele bune sunt două dintre condiţiile esenţiale ale mântuirii omului. Pentru mântuire, acestea trebuie să se manifeste şi alături de o a treia condiţie, anume harul dumnezeiesc. Dacă credinţa şi faptele bune par roade ale voinţei...
Dragostea - împlinirea vieţii sfinţite
11 Ianuarie 2013
Fără repere, orice itinerar este neîmplinit. Ne raportăm astăzi formal la norme şi reguli, căutând să dobândim virtuţi. Rămânem însă departe de simţirea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră şi de o legătură vie cu Hristos. Atât în Scriptură,...
Învăţătura creştină despre activitate şi odihnă
06 Ianuarie 2013
Foarte mulţi creştini, precum şi oameni din afara Bisericii se întreabă foarte des când trebuie să se odihnească sau să lucreze respectând învăţătura creştină. Deseori, viaţa creştină a acestor credincioşi se limitează doar...
Sfânta Liturghie – prezenţa lui Hristos în mijlocul nostru
21 Decembrie 2012
În tradiţia ortodoxă cultul divin public, prin frumuseţea ceremoniilor, bogăţia doctrinară şi semnificaţia lui mistico-simbolică, susţine permanent legătura credincioşilor cu Dumnezeu, într-o continuă revărsare de binecuvântare şi de har....
Duminica - Ziua Învierii
14 Decembrie 2012
Cei mai mulţi dintre credincioşi cunosc faptul că duminica este ziua săptămânii în care se desprind de activităţile obişnuite pentru a participa la Sfânta Liturghie. Duminica este Ziua Învierii, prima ca însemnătate din cele şapte zile ale...
Milenarismul
07 Decembrie 2012
Adevărul teologic este că trebuie să ne pregătim cât mai serios în vederea marii zguduiri apocaliptice, ignorând raţionarea comodă a "hristoşilor" mincinoşi potrivit căreia sfârşitul lumii va fi precedat de o eră de fericire pământească....
Sfânta Euharistie
03 Decembrie 2012
Una din modalităţile cele mai concrete prin care Mântuitorul Iisus Hristos rămâne cu noi până la sfârşitul veacurilor (Matei 28, 20) este prezenţa Sa în Sfânta Taină a Împărtăşaniei. I. Pregătirea aperceptivă Cea...
Importanţa botezului pruncilor
23 Noiembrie 2012
Există numeroşi creştini care nu ştiu ce se petrece dincolo de uşile bisericii, reducând dreapta credinţă la sărbători, la riturile de trecere (botez, nuntă, înmormântare) şi la anumite superstiţii izvorâte dintr-o...
Maica Domnului Panaghia
16 Noiembrie 2012
Prezenţa sfinţilor şi ajutorul lor sunt de mult preţ pentru întreaga omenire. Locul cel mai înalt între sfinţi îl are Maica Domnului, maica lui Hristos şi a noii creaţii celei întru Hristos. Numirile Maicii Domnului din cultul şi teologia...

Arhivă ediții

Contactează-ne!