Patristica

Teologia nu este profesie, ci urcuş mistic către Dumnezeu
21 Ianuarie 2015
În ziua de pomenire a unuia dintre cei mai străluciţi Părinţi ai Bisericii, ne aducem aminte de viaţa plină de zbucium şi de gândirea înţeleaptă a Sfântului Grigorie Teologul, oratorul şi poetul Dumnezeirii celei în...
Sfântul Atanasie, arhiepiscopul ortodox de neclintit
14 Ianuarie 2015
Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei, pomenit astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe, este unul dintre Sfinţii Părinţi creatori de teologie în veacul al IV-lea, când învăţătura de credinţă a trebuit să răspundă...
Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii
07 Ianuarie 2015
Biserica lui Hristos a fost dintotdeauna ameninţată în unitatea ei, atât din partea adversarilor externi, cât mai ales a celor interni, prin aceştia din urmă adeverindu-se cuvintele profetice ale Mântuitorului: „Mulţi...
Terapia grijii
21 Decembrie 2014
„Am atâtea lucruri de făcut, atâtea probleme de rezolvat pentru ziua de mâine; copiii, serviciul, telefoane de dat, de făcut aprovizionarea casei etc., simt că-mi plesneşte capul!“ De câte ori nu am auzit şi nu...
Pronie şi judecată
07 Decembrie 2014
În aceste vremuri în care Dumnezeu a rânduit să vieţuim, odată cu dezvoltarea mijloacelor de informare în masă, vedem cum oameni aflaţi la distanţe geografice şi culturale considerabile se pot informa reciproc, pot comunica...
Iubire şi logică
21 Noiembrie 2014
Dintotdeauna felul în care a fost înţe­leasă şi trăită iubirea, disponibilitatea oamenilor unui anume loc şi timp pentru a iubi, a însemnat totodată şi expresia cea mai înaltă a culturii şi civilizaţiei vremii....
Spovedania şi psihoterapia: două căi de regăsire a sufletului
20 Noiembrie 2014
Omul modern, din ce în ce mai îndepărtat de Dumnezeu, deşi se numeşte în continuare creştin, nu are nevoie doar de inovaţii moderne şi lipsite de har pentru vindecarea sufletului, ci şi de Sfintele Taine, prezente dintotdeauna...
Ascultarea - echilibru şi linişte duhovnicească
13 Noiembrie 2014
Contextul sociocultural în care omul modern îşi desfăşoară existenţa cere din partea fiecăruia dintre noi o încordare deosebită a facultăţilor sufleteşti şi intelectuale. Multitudinea mijloacelor de exprimare şi comunicare aduce...
Patimile şi întipăririle minţii
18 Septembrie 2014
Nu este nici o taină, desigur, în a observa că societatea modernă este dominată de imagine, însă cu toate acestea în ultima vreme se vede o anumită trecere, am putea spune, de la entuziasmul necondiţionat în faţa...
Cum să luptăm cu gândurile răutăţii
27 Iunie 2014
Socotind adevărat cuvântul Mântuitorului că „Împărăţia lui Dumnezeu sălăşluieşte în inima noastră“, Părinţii pustiului s-au străduit să descopere mântuirea în inima lor. Au înţeles şi faptul că...
Fericitul Augustin: „Destinaţia noastră este Hristos“
11 Iunie 2014
Teologia şi viaţa Bisericii apusene, dar nu numai, ar fi fost mult mai sărace şi lipsite de savoare dacă nu l-ar fi avut pe Augustin, episcopul de Hipona (354-430), care, prin convertiri repetate la filosofie, la maniheism, la neoplatonism, a...
Lupta cu gândurile răutăţii
14 Februarie 2014
Coloniile semianahoretice de la Nitria, Kellia şi Sketis au fost foarte des vizitate de către mari personalităţi duhovniceşti şi literare din Biserica veche precum: Rufin, Melenia, Ioan Casian. Între aceştia s-a numărat şi Evagrie...
Sfinţii Trei Ierarhi, exemple de viaţă autentică în Hristos
29 Ianuarie 2014
Astăzi Biserica cinsteşte pe Sfinţi Trei Ierarhi, aceşti mari sfinţi ai teologiei care sunt şi protectori ai învăţământului teologic ortodox. Ei au îmbinat armonios înţelepciunea clasică grecească cu tradiţia şi credinţa...
Arătarea Domnului în predicile Fericitului Augustin
05 Ianuarie 2014
Piatra din capul unghiului i-a unit pe toţi în Sine Aşadar, acum, preaiubiţilor, fii şi moştenitori ai harului, „priviţi chemarea voastră“ (1 Corinteni 1, 26) şi, deoarece Hristos S-a arătat iudeilor şi...
Familia creştină: iubirea desăvârşită este darnică
08 Decembrie 2013
Familia este un organism viu în care se dezvoltă dragostea între soţi, precum şi celelalte virtuţi creştine prin care omul se apropie de Împărăţia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său şi l-a chemat să...

Arhivă ediții

Contactează-ne!