Patristica

Vecernia - Lumină lină şi tămâie a rugăciunii
03 Iunie 2013
Pregătirea aperceptivă Sfârşitul zilei şi apropierea nop­ţii sunt momente de reper ale vieţii noastre zilnice. O zi tră­ită înseamnă un pas spre sfâr­şitul vieţii noastre pă­mân­teşti, iar...
Agheasma - lucrare sfinţitoare a Duhului Sfânt
26 Mai 2013
Agheasma sau Sfinţirea apei este slujba cel mai des săvârşită în viaţa creştinului. Cuvântul agheasmă desemnează atât apa sfinţită, cât şi slujba de Sfinţire a ei. Agheasma este: mare şi mică. Agheasma mare se...
Utrenia, slujba râvnei casei Domnului
12 Mai 2013
Încă de la începutul ei, Biserica creştină a instituit anumite slujbe prin care credincioşii aduc lui Dumnezeu prinosul lor de slăvire, de mulţumire pentru darurile primite şi de cerere în scopul mântuirii. Aceste slujbe,...
Să ne oferim pe noi înşine lui Hristos!
10 Mai 2013
„Ieri eram răstignit cu Hristos, azi sunt slă­vit împreună cu El. Ieri muream cu El, azi sunt înviat împreună cu El. Ieri eram îngropat cu El, azi sunt înălţat împreună cu El. Dar să-I aducem un dar...
Preoţia lui Hristos şi a Bisericii
21 Aprilie 2013
Una dintre cele mai importante Sfinte Taine ale Bisericii, prin care se dezvoltă şi se desăvârşesc lucrările lui Dumnezeu în lume, este Preoţia (Taina Hirotoniei), taina tainelor şi ştiinţa ştiinţelor, după toţi Sfinţii...
Vindecarea bolilor sufleteşti
14 Aprilie 2013
Pe drumul asemănării cu Dumnezeu, omul „căzut“ este chemat să pună început. Neîncetat. Tăcerea buzelor, paza ochilor, a auzului şi a minţii de stimulul păcatului sunt trepte primare în procesul de tămăduire a...
Viaţa creştină - urcuş spre Ierusalimul ceresc
07 Aprilie 2013
Omul credincios este chemat la o aprofundare continuă a relaţiei sale cu Dumnezeu. Inactivismul, indiferenţa ori stagnarea în plan duhovnicesc echivalează cu pierderea Împărăţiei lui Dumnezeu. Tentat de perspectiva raţionalistă şi tras...
Taina Crucii - vestită în Vechiul Testament, împlinită în Noul Testament
31 Martie 2013
Dincolo de faptul că este semnul distinctiv al creştinilor, Sfânta Cruce se cere asumată şi îndreptată ca „armă asupra diavolului“ (Taina Maslului, Tropar). Sfânta Cruce este însă „arma păcii“...
Nădejdea în Dumnezeu: lumina vieţii
24 Martie 2013
Nădejdea, ca virtute, este absolut necesară pentru mântuire. Ea întăreşte întreaga fiinţă a creş­tinului în Dumnezeu, într-o încredere necontenită în purtarea Lui de grijă; dă putere sufletului...
Sensurile teologice şi formele cinstirii icoanei
17 Martie 2013
Icoana face parte organică din cultul Bisericii şi din această „sinteză a artelor“ care este lăcaşul de cult. Prin icoana lui Hristos, spune Sfântul Teodor Studitul, „ne vine un har dumnezeiesc şi ea împărtăşeşte...
De la vechiul Adam la Noul Adam
10 Martie 2013
În Biserică, în general, şi în monahism, în special, se vorbeşte mult despre ascultare. Cultura seculară socoteşte ascultarea ca fiind o atitudine contrară afirmării personalităţii cuiva. Ascultarea, asimilată disciplinei,...
Faptele iubirii milostive - pregătire pentru învierea de obşte
03 Martie 2013
Propovăduind lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos, Biserica Ortodoxă îndrumă cu dragoste paşii celor care tânjesc după desăvârşire, arătându-le importanţa milosteniei în viaţa omului. Faptele iubirii...
Rugăciunea Tatăl nostru - temelie a vieţii creştine
08 Februarie 2013
Rugăciunea este, prin excelenţă, un act de credinţă. Toţi Evangheliştii se referă la învăţămintele Mântuitorului despre rugăciune, deoarece „omul nu ştie să se roage cum trebuie“ (cf. Romani 8, 26). De aceea Apostolii şi...
Rugăciunea - comuniune cu Dumnezeu şi izvor de sfinţenie
01 Februarie 2013
Una din modalităţile cele mai concrete prin care omul intră în comuniune cu Dumnezeu este rugăciunea, „cheia cu care deschidem poarta cerului şi intrăm la Părintele ceresc“, după cum ne învaţă Fericitul...
Grija părintelui pentru fiii duhovniceşti
25 Ianuarie 2013
Întregul cosmos este întemeiat pe Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 25, 34); de aceea toată grija omului trebuie să se concentreze pe dobândirea acesteia, prin călăuzirea părintească a păstorului de suflete. I....

Arhivă ediții

Contactează-ne!