Patristica

Sfânta Liturghie – prezenţa lui Hristos în mijlocul nostru
21 Decembrie 2012
În tradiţia ortodoxă cultul divin public, prin frumuseţea ceremoniilor, bogăţia doctrinară şi semnificaţia lui mistico-simbolică, susţine permanent legătura credincioşilor cu Dumnezeu, într-o continuă revărsare de binecuvântare şi de har....
Duminica - Ziua Învierii
14 Decembrie 2012
Cei mai mulţi dintre credincioşi cunosc faptul că duminica este ziua săptămânii în care se desprind de activităţile obişnuite pentru a participa la Sfânta Liturghie. Duminica este Ziua Învierii, prima ca însemnătate din cele şapte zile ale...
Milenarismul
07 Decembrie 2012
Adevărul teologic este că trebuie să ne pregătim cât mai serios în vederea marii zguduiri apocaliptice, ignorând raţionarea comodă a "hristoşilor" mincinoşi potrivit căreia sfârşitul lumii va fi precedat de o eră de fericire pământească....
Sfânta Euharistie
03 Decembrie 2012
Una din modalităţile cele mai concrete prin care Mântuitorul Iisus Hristos rămâne cu noi până la sfârşitul veacurilor (Matei 28, 20) este prezenţa Sa în Sfânta Taină a Împărtăşaniei. I. Pregătirea aperceptivă Cea...
Importanţa botezului pruncilor
23 Noiembrie 2012
Există numeroşi creştini care nu ştiu ce se petrece dincolo de uşile bisericii, reducând dreapta credinţă la sărbători, la riturile de trecere (botez, nuntă, înmormântare) şi la anumite superstiţii izvorâte dintr-o...
Maica Domnului Panaghia
16 Noiembrie 2012
Prezenţa sfinţilor şi ajutorul lor sunt de mult preţ pentru întreaga omenire. Locul cel mai înalt între sfinţi îl are Maica Domnului, maica lui Hristos şi a noii creaţii celei întru Hristos. Numirile Maicii Domnului din cultul şi teologia...
Postul sau cunoaşterea lui Dumnezeu prin înfrânare
09 Noiembrie 2012
Ascultarea de Dumnezeu se manifestă prin ţinerea poruncilor Lui. Postul creştin este un timp liturgic, de nevoinţă, ce ne oferă putinţa curăţirii trupeşti şi sufleteşti. În cateheza ce urmează aflăm despre scopul şi...
Ierurgiile şi roadele lor
02 Noiembrie 2012
Întemeindu-se pe lucrarea sfinţitoare a Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli, ca şi pe practica înrădăcinată adânc în viaţa creştină, Biserica Ortodoxă binecuvântează prin ierurgii toate momentele din viaţa omului, binecuvântează tot ce firea...
Calendarul
27 Octombrie 2012
Calendarul este un sistem de măsurare a timpului sau de încadrare a omului în timp. Este o noţiune abstractă şi o realitate metafizică imposibil de cuprins sau de măsurat. Alcătuirea calendarului, ca şi calendarul în sine, este o problemă...
Taina Spovedaniei: aspecte practice
19 Octombrie 2012
Spovedania este Taina cu cea mai mare frecvenţă în viaţa credinciosului. Pentru a fi de folos trebuie respectate însă câteva reguli minimale: statornicie la un anumit duhovnic şi la o anumită biserică, pregătire prin post şi rugăciune, împăcare...
Preoţia sacramentală şi preoţia universală
12 Octombrie 2012
Părintele Dumitru Stăniloae arată că, în Biserică, prin preoţia universală, "toţi sunt preoţi şi jertfe, toţi sunt învăţători şi călăuzitori spre mântuire ai lor şi ai altor credincioşi apropiaţi, sau şi ai altor oameni, dar fără o...
Icoana - fereastră către Împărăţia lui Dumnezeu
06 Octombrie 2012
Sfintele icoane împodobesc de veacuri sfintele lăcaşuri, dar şi casele credincioşilor creştini. Cultul cinstirii sfintelor icoane s-a statornicit la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea din anul 787. Părinţii Bisericii ne învaţă...
Taina Căsătoriei - simbolismul, pe scurt
28 Septembrie 2012
Taina Sfintei Cununii este Taina prin care însoţirea bărbatului cu femeia se binecuvântează, iar cei doi miri primesc harul dumnezeiesc ce le sfinţeşte unirea. În cateheza ce urmează aflăm simbolismul momentelor principale...
Sfintele moaşte
21 Septembrie 2012
Sfintele moaşte sunt rămăşiţele pământeşti făcătoare de minuni ale sfinţilor. Noi le cinstim pentru că prin ele lucrează în chip simţitor harul dumnezeiesc. Prin atingerea de ele şi prin rugăciunile stăruitoare adresate sfinţilor lângă moaştele...
Sfinţii - prietenii lui Dumnezeu
14 Septembrie 2012
Creştinii ortodocşi îi cinstesc pe sfinţi pentru că ei sunt "cetăţeni şi casnici ai lui Dumnezeu". Sfinţii aud rugăciunile noastre şi le poartă către Dumnezeu, fiind mijlocitori pentru noi înaintea Tronului Ceresc. Biserica Ortodoxă îi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!