Pe scurt

Narcisa Elena Balaban, 29 Decembrie 2007

Un nou statut al Bisericii Ortodoxe Române

În cadrul şedinţei din 27-28 noiembrie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a aprobat un nou statut al Bisericii noastre, după dezbateri, analize şi discuţii care au avut loc pe parcursul în-tregului an în cadrul şedinţelor sinodale. Sfântul Sinod a analizat, practic, fiecare articol care vizează organismele centrale ale Bisericii, cele deliberative şi executive. De asemenea, s-a analizat organizarea locală a Bisericii, adică modul în care îşi desfăşoară activitatea parohia, mănăstirea, protopoiatul, vicariatul, eparhia şi mitropolia. Membrii Sfântului Sinod au stabilit felul în care se organizează parohia, felul în care se constituie adunarea, consiliul şi comitetul parohiale, precum şi atribuţiile acestora. Noul statut face referire şi la învăţământul teologic, la predarea religiei în şcoli, la şcolile confesionale, la alegerea clerului superior, asistenţa religioasă şi socială a BOR şi disciplina clerului.

De asemenea, o nouă reglementare a statutului se referă la procedura de alegere a ierarhilor. Astfel, spre deosebire de vechiul statut, în noul statut aprobat în unanimitate de Sfântul Sinod în seara zilei de 28 noiembrie 2007 sunt prevăzute mai multe trepte de consultare şi conlucrare a ierarhilor cu clerul şi credincioşii de la parohii, inclusiv în alegerea ierarhilor. Consultarea ierarhilor cu clerul şi credincioşii mireni în vederea alegerii de noi ierarhi se realizează la nivel de eparhie, mitropolie şi patriarhie. Noul statut al Bisericii Ortodoxe Române se armonizează mult mai bine cu sfintele canoane şi cu practica panortodoxă a alegerii ierarhilor ortodocşi.

Noi eparhii româneşti

În cadrul şedinţei de lucru, din perioada 22-24 octombrie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înfiinţarea sau reactivarea, în cadrul Patriarhiei Române, a mai multor eparhii. Astfel, în Mitropolia Basarabiei vor fi trei episcopii: Episcopia de Bălţi (fostă a Hotinului), cu sediul în oraşul Bălţi; Episcopia Basarabiei de Sud (fosta Episcopie de Cetatea Albă-Ismail), cu sediul în oraşul Cantemir, şi Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria), cu sediul la Dubăsari. În Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului se va înfiinţa Episcopia Sălajului, cu sediul în municipiul Zalău, iar în Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale se va înfiinţa Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei. În Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Centrale şi de Nord s-a hotărât înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu sediul la Stokholm (Suedia) şi a Episcopiei Ortodoxe Române din Australia şi Noua Zeelandă, cu sediul la Melbourne (Australia), dependentă canonic direct de Patriarhia Română.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!