Theologica
„Piscul cel mai înalt al vieţii duhovniceşti”

„Piscul cel mai înalt al vieţii duhovniceşti”

Euharistia este „Taina Tainelor”, „piscul cel mai înalt al vieţii duhovniceşti”, împlinirea promisiunii lui Hristos de a rămâne în noi şi noi întru El (Ioan 6, 56). Mintea este copleşită în faţa măreţiei acestei Taine prin care Hristos ni Se dăruieşte în chipul pâinii şi al vinului care sunt Trupul şi Sângele Său, şi astfel prin împărtăşire noi ne unim cu El. Unirea cu Hristos înseamnă a vedea „lumina cea adevărată, a primi Duhul cel ceresc, a afla credinţa cea adevărată”, este „culmea vederii, a luminii şi a comuniunii cu Dumnezeu”.

 Venind să ne împărtăşim mărturisim cu credinţă că în Sfântul Potir se află însuşi Preacurat Trupul şi însuşi Preasfânt Sângele lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui Viu, pe care îndrăznim a le primi pentru cuvântul Domnului: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi” (Ioan 6, 53). Mântuitorul ne dã Trupul şi Sângele Sãu ca sã ne mântuim.

Sfântul Pavel ne avertizează însă: „Să se cerceteze omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit” (1 Cor. 11, 28-30). Ca urmare, rugăciunile rânduite de Biserică a fi rostite înainte de cuminecare ne atrag atenţia asupra nevredniciei noastre şi, exprimând teama că Sfintele Taine ne-ar putea fi spre osândă din cauza învârtoşării noastre, ne cheamă la pocăinţă.

Toatã lucrarea Sfintei Liturghii are rostul de a realiza în cuprinsul ei posibilitatea de împãrtãsire a credincioşilor cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!