Theologica
Pocăinţa, întoarcerea la viaţă

Pocăinţa, întoarcerea la viaţă

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 06 Februarie 2018

În această a doua săptămână din perioada Triodului, pregătitoare pentru Postul Mare, Sfânta Biserică propune atenţiei noastre, prin Evanghelia citită duminică, pilda despre întoarcerea fiului risipitor. Ea se referă în mod direct la noi toţi, întrucât în ea este descrisă istoria iconomiei lui Dumnezeu cu privire la mântuire; căderea omului în robia patimilor, experienţa omului care cunoaşte puterea pierzătoare a păcatului. Păcatul este moarte, iar pocăinţa este întoarcere la viaţă. Împreună cu imnurile cântate în această duminică, parabola ne dezvăluie timpul pocăinţei ca fiind întoarcerea omului din exilul păcatului.

Duminica Întoarcerii Fiului risipitor sporeşte încrederea în bunătatea lui Dumnezeu, care aşteaptă întoarcerea acasă a fiecărui fiu rătăcit. Ea dezvoltă în principal învățătura despre pocăinţă, dar și despre iertarea dumnezeiască, care duce la restaurarea omului în demnitatea sa originară de „fiu”.

Parabola Întoarcerii fiului risipitor este una a pocăinţei, care ne arată că iubirea dumnezeiască este atotputernică. Tatăl are milă şi îndelungă răbdare. Iubirea Tatălui aşteaptă drept răspuns iubirea noastră, nelipsindu-ne de libertatea alegerii în viaţă. Nu există păcat care să biruiască milostivirea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!