Poezia Vechiului Testament: „Fericirea este a acelora care se tem de Dumnezeu”

17 Ianuarie 2016

Cine este ca înţeleptul şi cine poate să ştie ca el tâlcuirea lucrurilor? Înţelepciunea unui om îi luminează faţa şi asprimea felei lui i se schimbă. Ascultă de porunca regelui din pricina jurământului făcut lui Dumnezeu. Nu te grăbi să te depărtezi de fața lui. Nu stărui în lucrul cel rău, că ceea ce voieşte face. Cuvântul regelui este hotărâtor şi cine poate să-i spună: `Ce faci?“ Celui ce ascultă porunca nu i se va întâmpla nimic rău, că inima unui om înţelept va cunoaşte timpul şi judecata. Pentru orice lucru este un timp şi o judecată; că mare este nenorocirea care apasă asupra omului, de vreme ce el nu poate să ştie mai dinainte ceea ce se va întâmpla. Oare cine îi va da de ştire ceea ce va fi cu el? Omul nu este stăpân pe duhul său de viaţă, ca să-l poată opri; la fel nu este stăpân pe ziua morţii, şi în această luptă nu încape amânare. Nelegiuirea nu va scăpa pe cel care o săvârşeşte. Am văzut toate aceste lucruri şi mi-am sârguit inima mea spre tot lucrul care se face sub soare într-o vreme când omul stăpâneşte pe altul spre nenorocirea lui. Şi am văzut păcătoşi în mare cinste purtaţi la locul de odihnă, pe când cei ce lucraseră drept au fost izgoniţi de la locul cel sfânt şi au fost uitaţi în cetate. Şi aceasta este deşertăciune! Din pricină că hotărârea pentru pedepsirea răutăţii nu este îndeplinită de îndată, pentru aceasta se umple de răutate inima oamenilor ca să facă rău. Dar deşi păcătosul face rău de o sută de ori şi îşi lungeşte zilele, eu ştiu că fericirea este a acelora care se tem de Dumnezeu şi se sfiesc în faţa Lui. Fericirea nu va fi pentru cel fără de lege, care, asemenea umbrei, nu-şi va lungi viaţa, fiindcă el nu se teme de Domnul. Este încă o nepotrivire care se petrece pe pământ, adică: sunt drepţi cărora li se răsplăteşte ca după faptele celor nelegiuiţi şi sunt păcătoşi cărora li se răsplăteşte ca după faptele celor drepţi. Am zis că şi aceasta este încă o deşertăciune!
Şi am ridicat în slăvi veselia, căci nu este nimic mai bun pentru om sub soare decât să mănânce, să bea şi să se veselească. Numai de l-ar întovărăşi la lucrul lui în tot timpul vieţii pe care Dumnezeu i-o dă sub soare!

Eclesiastul,
fragment din capitolul 8


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!