Sinaxar
Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sfântul Mucenic Eudoxie

Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sfântul Mucenic Eudoxie

Arhid. Ștefan Sfarghie, 06 Septembrie 2018

La locul ce se cheamă Herotop, aproape de cetatea Colose, în Frigia, era din darul lui Dumnezeu un izvor de apă făcător de minuni, dintru care multe tămăduiri primeau bolnavii. Sfinţii Apostoli Ioan Teologul şi Filip, mergând să propovăduiască Evanghelia Domnului, oprindu-se ei la Herotop, au prorocit că peste tot locul acela va străluci darul Sfântului Arhanghel Mihail. Şi îndată după plecarea lor a izvorât la locul acela apă făcătoare de minuni. Între cei care veneau să se vindece la acea apă a fost şi un păgân din Laodiceea, a cărui fiică era mută din naştere. El fusese chemat printr-o vedenie de noapte de Arhanghelul însuşi. Şi dezlegându-se limba fiicei aceluia, păgânul a zidit o biserică frumoasă deasupra izvorului, cu hramul „Sfântul Arhanghel Mihail”. Faptele acestea umpleau de ură pe păgânii închinători la idoli care au vrut să distrugă biserica dorind să abată peste ea râul care era aproape, dar Arhanghelul Mihail, arătându-se preotului Arhip, i-a poruncit să lovească cu un toiag stânca cea mare pe care era biserica şi formându-se o prăpastie apa a ocolit sfântul locaş. De atunci s-a numit locul acela „Hones”, adică „mistuire”, că acolo, de la minunea lucrării Sfântului Arhanghel Mihail, apele se mistuie în piatră de multe veacuri. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!