Theologica
Postul este începutul pocăinței

Postul este începutul pocăinței

Din cele mai vechi timpuri, Postul Mare a fost ţinut cu multă rigurozitate, de altfel, până astăzi, postul acesta este cel mai respectat în lumea ortodoxă. „Postul - spune Sfântul Vasile cel Mare - este începutul pocăinței.” Postul Mare este un timp al pocăinţei. În acest sens, prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti este dedicată unei intense pregătiri duhovniceşti, îmbinată cu o înfrânare foarte aspră în ceea ce priveşte mâncarea şi cu recomandarea de a ne primeni sufletele prin Taina Pocăinţei. În această săptămână avem un program intens de slujbe şi rugăciuni.

Participăm în biserică la Pavecerniţa Mare şi Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, care ne este un ghid al pocăinţei pe calea binecuvântată a postului către Înviere. Trecând prin Taina Pocăinţei, în această primă săptămână a Postului Mare, sufletul nostru are nevoie de cuminecare cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea, Biserica ne vine în întâmpinare prin Liturghia Darurilor înainte sfinţite. Aceasta a apărut datorită faptului că existau foarte mulţi creştini care doreau să se împărtăşească şi în timpul săptămânii în Postul Mare, când nu se săvârşesc celelalte două Sfinte Liturghii: a Sfântului Ioan Gură de Aur şi a Sfântului Vasile cel Mare. Acestea se săvârşesc: prima în sâmbetele din Postul Mare, de Buna Vestire şi Duminica Floriilor, iar a doua în primele cinci duminici din post, apoi, joi şi sâmbătă în Săptămâna Sfintelor Pătimiri.

În cadrul Liturghiei Darurilor înainte sfinţite sunt folosite Daruri sfinţite la Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare, săvârşite în sâmbăta sau duminica precedentă. În cadrul acestei Liturghii are loc împărtăşirea preoţilor şi a credincioşilor cu Sfintele Taine, cele de viaţă făcătoare.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!