Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

28 August 2018

Sectorul administrativ- bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a unor posturi neclericale vacante, și anume: inspector resurse umane la Cancelaria Protoieriei Câmpina (perioada de candidare se încheie în data de 10 sep­tembrie; candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepis­copiei Bucureștilor, iar absol­virea unui curs de inspector resurse umane și cunoașterea regulamentelor bisericești constituie un avantaj); îngrijitori la parohiile „Adormirea Maicii Domnului”- Malaxa, Protoieria Sector 3 Capitală; Flămânda, Protoieria Sector 4 Capitală; Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală; Teiul Doamnei-Ghika, Protoieria Sector 2 Capitală; Boteanu, Protoieria Sector 1 Capitală; Albești Muru, Protoieria Urlați, Albești Paleologu, Protoieria Urlați; Gura Vadului, Protoieria Urlați (perioada de candidare se încheie la data de 31 august), respectiv la Mănăstirea Chiajna-Giulești, Protoieria Sector 6 Capitală (perioada de candidare se încheie în data de 20 septembrie, iar candidații la postul de îngrijitor trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, având ținută morală și cunoș­tințe de cate­hism ortodox). Alt post necle­rical vacant este de cântăreț bisericesc la Parohia Bucov, Protoieria Ploiești Nord (peri­oada de candidare se încheie în data de 31 august, iar candi­dații trebuie să fie fii duhovni­cești ai Arhiepiscopiei Bucu­reștilor și absolvenți ai unei instituții de învățământ teologic din cadrul acestei eparhii).


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!