Preasfinţitul Părinte Irineu Slătineanul, noul Mitropolit al Olteniei

Ciprian Bâra, 08 Iulie 2008

Ieri, 8 iulie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, a ales, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe Preasfinţitul Părinte Irineu Slătineanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, cu 24 de voturi, din cele 47 exprimate.

Ceremonia de întronizare a noului Mitropolit al Olteniei, PS Irineu Popa, va fi oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Catedrala mitropolitană din Craiova, duminică, 27 iulie 2008, informează Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Referindu-se la noua slujire în care a fost ales, Preasfinţitul Irineu, Mitropolitul ales al Mitropoliei Olteniei, ne-a declarat: „Întotdeauna am considerat că Biserica nu este separată de organizarea administrativă, iar noi suntem organe ale puterii lui Dumnezeu, prin care lucrează Bunul Dumnezeu cu voinţa noastră şi cu identitatea noastră personală. Cunosc de aproape toată activitatea Mitropoliei, atât ca Arhiereu-Vicar la Episcopia Râmnicului, dar şi ca profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Nu-i voi uita niciodată pe părinţii slujitori ai Mitropoliei şi dorim să îi angajăm într-un dialog constructiv, pentru că pe toţi ne-a înzestrat Dumnezeu cu daruri deosebite, pentru a nu fi autosuficienţi, ci într-o permanentă colaborare. Mă voi gândi permanent la membrii bisericii, la poporul binecredincios al lui Dumnezeu, care sprijină activităţile Bisericii şi se mântuiesc împreună, pentru că mântuirea este comunitară şi comunicativă. Nu ne putem mântui singuri şi avem nevoie să-i mântuim şi pe cei de lângă noi“.

PS Irineu a arătat, de asemenea, că va sprijini Biserica, învăţământul şi toate persoanele aflate în nevoi şi în necazuri: „Mă gândesc acum şi la Universitate, la familia academică unde m-am născut şi unde lucrez şi acum. Salut şi îmbrăţişez de asemenea pe toţi intelectualii care sunt alături de Biserică şi sprijină activităţile ei, cu multă dragoste şi cu multă delicateţe. Sperăm ca învăţământul teologic, în special cel craiovean, să fie ridicat pe culmile cele mai înalte şi să devină o autoritate în domeniul teologiei, al cunoaşterii, în ţară şi în străinătate. Ca Mitropolit al Olteniei, voi fi tot timpul alături de cei în nevoi şi în necazuri. Sunt prietenul şi apropiatul membrilor Bisericii şi al fiilor Mântuitorului Hristos şi ai Tatălui Ceresc, care aşteaptă de la noi mângâiere, încurajare şi un ajutor concret“.

Repere din viaţa Preasfinţitului Irineu

Preasfinţitul Părinte Irineu Popa s-a născut la 16 noiembrie 1957 în localitatea Perişani - Vâlcea, din părinţii Gheorghe şi Maria. A făcut şcoala primară în satul natal. În perioada 1975-1980, a urmat cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova, iar între 1981-1985, cursurile de teologie ale Institutului Teologic din Bucureşti, obţinând titlul de licenţiat în teologie, cu teza „Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa“. Între anii 1985-1986, a făcut cursurile doctoratorale, specialitatea Patrologie, la Institutul Teologic din Bucureşti, cu dizertaţia „Politica religioasă a împăratului Iustinian“. A urmat apoi, între 1986-1987, cursurile de limbă şi literatură franceză, la Facultatea de Litere din Grenoble, apoi între 1986-1990, cursurile de doctorat în teologie, specialitatea Dogmatică, la Institutul „Saint Serge“ din Paris, pe care le-a absolvit cu calificativul „magna cum laude“. În periada 1989-2005, a făcut cursuri de limbă engleză, de arheologie şi doctorale, devenind, în 2005, doctor în drept civil al Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu“ din Craiova, cu acelaşi calificativ, „ magna cum laude“.

Activitatea didactico-pedagogică

Timp de un an, 1990-1991, a fost profesor de Istoria Bisericii Universale, la Institutul „Saint Serge“ din Paris, apoi profesor de Istoria culturii şi civilizaţiei bizantine, la Facultatea de Teologie din Craiova, până în 1994. Între 1994-1997, a fost profesor de Teologie dogmatică şi Teologie morală, la Facultatea de Teologie din Craiova. În perioada 1999-2001, a activat ca profesor de Teologie morală la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu, din 2004 fiind şef de catedră la Facultatea de Teologie din Craiova.

Activitatea pastorală şi publicistică

În 1991, 6 septembrie, prin hotărârea Sfântului Sinod, a fost promovat Arhiereu-Vicar pentru Episcopia Râmnicului. În 1991, 6 octombrie, a fost hirotonit Arhiereu, cu numele de Slătineanul. Din 2000, este referent pentru manuale de religie din cadrul comisiei teologice şi liturgice a Sfântului Sinod, iar din 2003, este secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinţilor români, din cadrul Sfântului Sinod.

Este autorul a numeroase cărţi, studii, articole şi traduceri, dintre care amintim: „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand“ (teză de doctorat), 1991; „Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii“, introd. trad. din limba engleză; „Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj“, 1997, „Preoţi în cătuşe“, 1997, împeună cu Mihail Rădulescu - „Experienţe mistice la Părinţii orientali“, 2002; „Omul, Fiinţă spre îndumnezeire, 2000; „Har şi libertate în Pateric“, Ortodoxia 1987/4; „Doctrina despre Sfântul Duh la Sfântul Atanasie cel Mare“, Ortodoxia, 1987/3; „Biserica şi rolul ei în timpul împăratului Constantin cel Mare“, Renaşterea II, 3-4 1994; „Hristos cel răstignit şi înviat, centrul iconomiei mântuirii în trăirea şi cugetarea Sfântului Apostol Pavel“, în omagiu Mitropolitului Laurenţiu Streza, Sibiu 2007, ş.a.

Participări la congrese, conferinţe, simpozioane şi întruniri ştiinţifice

În perioada 12-19 iunie 1986, a participat la Congresul liturgic al Institutului Teologic „Saint Serge“, Paris; 17-24 aprilie 1987, Colocviul internaţional „Ortodoxia şi frumuseţile ei într-o lume secularizată“, Elveţia; 5-8 martie 1988, Colocviul ştiinţific „Rolul religiei în cultura şi civilizaţia popoarelor“, organizat de Institutul mondial al Religiilor, Paris; 23 septembrie 2006, Simpozionul „Rolul Sfântului Nicodim în monahismul românesc“, Mănăstirea Tismana; 16-19 octombrie 2006, Colocviul „Toward Jerusalem Concil Two“ (TJC II) - „Spre al doilea sinod de la Ierusalim“, Mănăstirea Sâmbăta de Sus ş.a.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!