Actualitate religioasă
Preasfinţitul Părinte Varsanufie  este noul Arhiepiscop al Râmnicului

Preasfinţitul Părinte Varsanufie este noul Arhiepiscop al Râmnicului

Ioan Buşagă, 22 Mai 2014

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit ieri, 22 mai, în şedinţă de lucru în Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În cadrul lucrărilor, Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Râmnicului.

Şedinţa de lucru a Sfântului Sinod a fost precedată de Sfânta Liturghie şi de slujba de Te Deum, săvârşite în Catedrala patriarhală de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Prima parte a şedinţei de lucru a Sfântului Sinod a fost dedicată alegerii noului ierarh titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Râmnicului, în urma trecerii la Domnul a vrednicului de pomenire arhiepiscop Gherasim Cristea, la 9 aprilie 2014.

În cuvântul de deschidere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, preşedintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a arătat că alegerea unui chiriarh reprezintă o înaltă responsabilitate a Sfântului Sinod, ce reliefează o maturitate de gândire şi de făptuire.

„În toate aceste alegeri trebuie să vedem, în primul rând, binele Bisericii, ceea este folositor Bisericii în această etapă, ceea ce este benefic pentru misiunea şi lucrarea Bisericii. Aşa cum este prevăzut în Statut, ne închinăm, sărutăm Sfânta Evanghelie şi, cu gândul la binele Bisericii, votăm. Această conştiinţă a responsabilităţii supreme în alegerea ierarhilor trebuie cultivată cât mai mult pentru că nu se mai poate transfera responsabilitatea spre clerul de mir sau spre laicii care erau prezenţi înainte în organismul de alegere al episcopilor, numit «Măritul Colegiu Naţional Bisericesc». Acum, în toate Bisericile Ortodoxe din lume, alegerile de episcop se fac de către episcopi. Am intrat într-o normalitate canonică. Este foarte important să fim drepţi şi, în acelaşi timp, să ne gândim cu multă atenţie asupra binelui Bisericii în toate părţile în care noi avem eparhii. Este o responsabilitate mare, dar avem speranţa că Dumnezeu ne va ajuta ca să facem lucruri bune şi să fim aşa cum se numea Sfântul Sinod, «Îndreptătorul Sfinţit Sinod», precum era formula înţeleaptă a Părinţilor din vechime“, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit tuturor ierarhilor care au fost prezenţi la sărbătorirea hramului istoric al Catedralei patriarhale şi la procesiunea cu moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, care a fost o manifestare duhovnicească peste aşteptări, în ceea ce priveşte numărul mare al credincioşilor.

„În lumina sărbătorii de ieri şi cu ajutorul rugăciunilor Sfinţilor Martiri Brâncoveni, să lucrăm şi noi pentru Biserică, urmărind binele ei, şi să aducem bucurie întregii Biserici, dar mai ales zonelor în care e mare nevoie de o pastoraţie intensă şi misionară, deoarece fenomenul cel mai potrivnic astăzi Bisericii este fenomenul secularizării care se întinde pe nevăzute, pe neştiute, şi se vede doar în rezultatele lui ca o formă de delăsare spirituală şi de secularizare a mentalităţii, de pierdere a conştiinţei eclesiale şi a vieţii spirituale. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne dăruiască bucuria conlucrării cu Duhul Sfânt, spre binele Bisericii şi spre slava Preasfintei Treimi“, a îndemnat Întâistătătorul Bisericii noastre. 

Înainte de alegerea noului ierarh titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Râmnicului, membrii Sfântului Sinod au ţinut un moment de reculegere pentru memoria vrednicului de pomenire arhiepiscop Gherasim Cristea şi au cântat „Veşnica pomenire“.

Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, după deschiderea lucrărilor, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a avut loc alegerea ierarhului titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Râmnicului.  Sfântul Sinod a ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Râmnicului cu 25 de voturi din 43 voturi valide. Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a obţinut 18 voturi.

Ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop al Râmnicului, a mai anunţat Biroul de presă al Patriarhiei Române, va avea loc în Catedrala arhiepiscopală cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“ din municipiul Râmnicu Vâlcea duminică, 8 iunie 2014, după Sfânta Liturghie.

După alegerea în scaunul vacant al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul a mulţumit lui Dumnezeu şi membrilor Sfântului Sinod pentru noua ascultare la care a fost chemat. „Se cuvine mai întâi să mulţumesc Preabunului Dumnezeu pentru că în această zi, prin voturile care s-au exprimat, m-a chemat la o nouă slujire în cadrul Bisericii noastre. Apoi, mulţumesc Preafericirii Voastre pentru binecuvântarea pe care mi-aţi dat-o ca să candidez pentru ocuparea acestui post şi pentru experienţa pe care am câştigat-o în cei 7 ani în care v-am fost colaborator apropiat. În mod deosebit, aş vrea să mulţumesc Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care m-a sprijinit şi m-a propus în Sinodul mitropolitan pentru ocuparea acestui post şi, de asemenea, tuturor celor care au avut încredere în mine şi mi-au acordat, în această zi, votul pentru a purcede spre această nouă slujire. Aduc un prinos de recunoştinţă părinţilor mei duhovniceşti, vrednicului de pomenire patriarh Teoctist, care în urmă cu 13 ani m-a chemat la această slujire arhierească, şi stareţului meu, părintele Teofil de la Slănic. Mulţumesc părinţilor mei care m-au născut şi care m-au crescut, dar şi tuturor celor care au ridicat rugăciuni către Preabunul Dumnezeu pentru ca să îmi ajute în această zi. Pornesc la drum cu nădejdea că Dumnezeu mă va ajuta ca să trec peste toate obstacolele pe care le voi întâlni de-a lungul timpului în această eparhie, dar şi cu sentimente de dragoste faţă de părinţii slujitori ai sfintelor altare, faţă de stareţii, stareţele şi vieţuitorii mănăstirilor şi faţă de poporul binecredincios al Eparhiei Râmnicului“, a spus Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul.

După cuvântul de mulţumire al noului arhiepiscop ales al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat lucrările pastoral-misionare şi culturale desfăşurate de către cei doi ierarhi candidaţi. „Considerăm că s-a ţinut cont de faptul că Preasfinţitul Varsanufie are aproape 13 ani de lucrare pastoral-misionară ca Episcop-vicar şi noi suntem recunoscători pentru tot ceea ce a făcut, mai ales pentru partea duhovnicească de întărire a cultului sfinţilor nou-canonizaţi. Toată lucrarea de căutare a binefăcătorilor şi de confecţionare de racle, de noi lăcaşuri de cult, de mănăstiri reînfiinţate a fost una foarte intensă. În acelaşi timp, apreciem şi lucrarea foarte bogată a Preasfinţitului Episcop-vicar Emilian Lovişteanul care, în patru ani şi jumătate, a făcut foarte multe lucrări complementare faţă de ceea ce exista înainte, atât din punct de vedere pastoral, cât şi din punct de vedere cultural. S-a văzut o intensificare a activităţilor misionare şi culturale. Avem doi ierarhi foarte vrednici, harnici, misionari, şi noi considerăm că ambii sunt o binecuvântare pentru Biserica noastră, mai ales pentru zona respectivă, care are o tradiţie, dar cu cât tradiţia este mai bogată, cu atât lucrarea trebuie să fie mai intensă“, a arătat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În a doua parte a şedinţei de lucru, membrii Sfântului Sinod au analizat diferite teme de actualitate bisericească care s-au desfăşurat de la ultima şedinţă a Sfântului Sinod, care a avut loc în luna februarie a anului 2014.

Scurtă biografie

Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul s-a născut la 24 ianuarie 1968 în Bucureşti.

A urmat cursurile Seminarului Teologic din Bucureşti (1985-1990) şi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti (1990-1994), iar în anul 2013 a obţinut titlul de doctor în teologie în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema „Lucrarea harului dumnezeiesc în opera Sfântului Grigorie Palama“.

În anul 1998, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Slănic (judeţul Argeş), fiind apoi hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti. Între anii 1999-2006, a fost stareţul acestei mănăstiri, unde a iniţiat lucrări de restaurare a picturii, a catapetesmei şi a turnului-clopotniţă şi de construire a unui lumânărar în mozaic.

Între anii 1999-2001, a fost exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor. În anul 2001, a fost ales de Sfântul Sinod Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura de „Prahoveanul“.

În anul 2007, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost numit secretarul Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi preşedintele Comisiei liturgice a Arhiepiscopiei Bucureştilor. În calitate de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul a coordonat lucrările de construire a bisericilor de la mănăstirile Bolintin şi Chiajna, de la parohiile Gherghiceanu, „Sfântul Stefan cel Mare“, Jilava, Vlădiceasca şi Ciorogârla II, de la alte 66 de biserici şi capele din instituţii publice (spitale, penitenciare, unităţi militare, şcoli şi aşezăminte sociale), precum şi înfiinţarea a 11 cantine sociale.

De asemenea, a coordonat lucrările de pictare a capelei penitenciarului Ploieşti, a bisericii penitenciarului Rahova şi a paraclisului Liceului Hyperion din Bucureşti.

Preasfinţia Sa a desfăşurat o bogată activitate didactică în calitate de profesor de religie (1990-1998) şi profesor metodist pentru disciplina religie în sectorul 6 al municipiului Bucureşti. Din anul 1998, este profesor de Noul Testament la Seminarul Teologic Liceal „Nifon Mitropolitul“ din Bucureşti. De menţionat faptul că Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul a coordonat lucrările de construire a noii clădiri a Seminarului Teologic „Nifon Mitropolitul“ din Bucureşti şi înfiinţarea a 106 cabinete de religie în şcoli şi licee din Bucureşti, Prahova, Ilfov şi Giurgiu.

Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul a fost redactor la revista de apologetică ortodoxă Martyria (1993-1996), a editat revista pentru copii „Floarea darurilor“ (1994-1997), iar din anul 2001 este vicepreşedintele Colegiului de redacţie al revistei Mitropoliei şi Dobrogei „Glasul Bisericii“.

A publicat mai multe articole şi studii în revistele „Glasul Bisericii“ şi „Mitropolia Olteniei“ şi este autorul a trei piese de teatru în versuri pentru copii: „Trei Crai“, „Martiriul Sfântului Gheorghe“ şi „Moartea lui Iuda“.

În perioada în care a fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul a coordonat traducerea şi editarea unei cărţi de rugăciuni şi a Sfintei Liturghii în limba rromanes, destinate comunităţilor de rromi din România şi s-a îngrijit de editarea mai multor CD-uri cu conţinut religios, dintre care menţionăm: Cântări din perioada Triodului şi Penticostarului, Slujba Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica, Slujba Sfinţilor Români, Viaţa Sfintei Maria Egipteanca etc.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!