Theologica
Pregătire duhovnicească pentru Învierea Domnului

Pregătire duhovnicească pentru Învierea Domnului

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 31 Ianuarie 2018

De duminică suntem în perioada liturgică a Triodului, vremea pregătirii noastre duhovniceşti pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Prima treaptă către Înviere, smerenia şi pocăinţa, am primit-o în Duminica Vameşului şi a Fariseului. Exemplul pocăinţei îl continuă şi Duminica Întoarcerii Fiului risipitor. Acesta devine, în cele din urmă, precum vameşul în ceasul zdrobirii inimii sale, un om al pocăinţei.

Roadele pregătirii duhovniceşti se văd cel mai bine în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi şi în sâmbăta care o precede a Moşilor de iarnă. Unul dintre înţelesurile acestor două zile este că omul care îşi caută cu ardoare mântuirea are ca sprijin Biserica, ce se roagă dimpreună cu el.

Toată perioada pregătirii noastre duhovniceşti din aceste zile ale Triodului poate fi rezumată astfel: pildele Fariseului şi Fiului risipitor, pe de o parte, iar pe de alta, exemplul Sfântului Grigorie Palama, al Sfântului Ioan Scărarul şi al Cuvioasei Maria Egipteanca; frica de marele ceas al Judecăţii, durerea pentru Raiul pierdut, harul Crucii şi învăţătura Duminicii Ortodoxiei ne deschid ochii, iar prin Postul Mare ne duc spre scopul existenţei noastre, viaţa veşnică. Calea spre această viaţă ne este deschisă de Jertfa lui Hristos (pe care o trăim plenar în săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului) şi Învierea Lui. În Miercurea Mare, după ce mai întâi Biserica ne învaţă calea pocăinţei prin istoria femeii desfrânate, ne oferă apoi dumnezeiescul mir şi ne curăţă astfel, ca să putem de acum încolo să urmăm pe Hristos spre Sfintele Sale Pătimiri, de la Cina cea de Taină până la Înviere. Să stăm cu Domnul la Cină, să urcăm cu El pe Munte pentru a se ruga, să ne răstignim dimpreună cu Hristos şi, când va veni marele ceas, să înviem şi noi în lumină şi în strălucirea vieţii veşnice, dăruită nouă de Jertfa şi Învierea Domnului.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!