Banat
Premiile „Pro Cultura” Timisiensis 2017

Premiile „Pro Cultura” Timisiensis 2017

Răzvan Fibișan, 14 Decembrie 2017

În apropierea sărbătorii Nașterii Domnului, persona­li­tățile marcante din cultura ju­dețului Timiș au fost pre­mia­te în cadrul Premiilor „Pro Cultura” Timisiensis. Festivi­ta­tea de premiere a reprezentanţilor culturii timi­şe­ne cu merite deosebite în promo­va­rea domeniului lor de activi­tate a avut loc marți, 12 de­cembrie, în sala multi­func­­­ţio-­ nală a Palatului Administrativ din urbea de pe Bega.

Judeţul Timiş are deja o tradiţie de 15 ani de a aprecia și de a-și promova valorile din toate domeniile artistice, stimulând, pe de-o parte, spiritul creator al artistului, iar, pe de altă parte, revitalizând viața culturală a județului la toate nivelurile. De 15 ani, pictori, actori, soliști vocali, scriitori, artiști plastici și oameni care promo­vează cultura, aducând faimă județului Timiș, sunt premiaţi în cadrul mani­festării „Pro Cultura” Timisiensis. Începând cu anul acesta, Arhiepiscopia Timi­şoarei s-a ală­turat acțiunii ini­țiate şi desfă­şurate de Consiliul Județean Timiș în perioada 2002-2016, întrucât dorește să ducă mai departe această tra­diție și să evi­dențieze, în semn de recu­noş­tinţă, prin premii concrete, munca pe tărâm cultu­ral-artistic a celor care au depus eforturi evi­dente la promovarea culturală a jude­ţului Timiş în ţară şi în lume.

„Ținând seama de faptul că, în ultimii ani, Arhiepiscopia Timișoarei este tot mai implicată în activitatea culturală a jude­țului Timiș, amintind, în acest sens, parteneriatele cu Teatrul Național Timișoara și Filarmo­nica «Banatul», Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Timiș sau Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Arhiepiscopia Timișoarei a fost invitată să devină parteneră la organizarea acțiunii culturale, intitulată «Premiile Pro Cultura 2017». Dorim să aducem un plus de va­loare județului nostru și, dincolo de toate, să arătăm recunoștință pentru cei care s-au implicat în promovarea și dezvoltarea cultu­rală a județului”, a spus părintele Zaharia Pereș, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei.

 Manifestarea culturală „Premiile Pro Cultura” Timisiensis are două categorii: „Seniori” şi „Certitudini”, categorie în cadrul căreia sunt premiaţi tinerii oameni de cultură ai județului. Fiecare dintre laureați a avut parte de un Laudatio din partea câte unui critic din domeniul respectiv, ei înșiși reputați oameni de cultură. Pentru întreaga activitate desfăşurată şi merite deosebite în promovarea artei şi culturii timişene, toți cei premiați au primit, drept recompense, câte o plachetă, o diplomă de onoare și o sumă de bani.
Premiile „Pro Cultura” Timi­siensis sunt acordate persoanelor care contribuie la bunul renume al judeţului și a căror activitate sau creaţie, în raport cu judeţul, are o importanţă deosebită, dis­tin­gându-se cu merite deosebite. Anul acesta, manifestarea „Premiile Pro Cultura” Timisiensis a fost organizată de Arhiepiscopia Timişoarei şi Consiliul Judeţean Timiş.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!