Preoţii din protopopiatele ieşene s-au întâlnit în şedinţe de lucru

27 Iunie 2007

▲ La cele două protopopiate ieşene au avut loc ieri şedinţele lunare cu preoţii ▲ La şedinţa Protopopiatului Iaşi 1, preoţii au discutat despre problemele contemporane în domeniul pastoraţiei tinerilor şi copiilor ▲ La Protopopiatul Iaşi 2, preoţii au discutat despre Sf. Voievod Ştefan cel Mare, la împlinirea a 550 de ani de la întronizarea ca domnitor al Moldovei ▲

La biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ - Bărboi a avut loc, ieri, 26 iunie, şedinţa lunară a preoţilor din parohiile ce aparţin de Protoieria Iaşi 1. În deschiderea şedinţei condusă de pr. protopop Constantin Andrei, pr. Radu Brânză, paroh la Biserica „Sf. Haralambie“ din Iaşi, a prezentat un interesant referat, pornind de la propria experienţă pastorală, privind complexele probleme cu care se confruntă astăzi preoţii ortodocşi în domeniul pastoraţiei tinerilor şi copiilor.

Pentru diminuarea problemelor, părintele Brânză a oferite soluţii ca: educaţia religioasă a tinerei generaţii prin activităţi adiacente organizate de biserica de parohie, diminuarea influenţelor nefaste ale programelor de televiziune şi internetului asupra formării personalităţii şi dezvoltării culturale şi spirituale a acestora, utilizarea cărţii religioase în procesul educativ, participarea copiilor şi tinerilor la slujbele religioase pe timpul vacanţelor şi al taberelor, menţinerea permanentă a legăturii cu Biserica. Conţinutul generos al temei, cât şi modalitatea de expunere interactivă au antrenat participarea la discuţii a unui număr însemnat de preoţi, principalul punct al ordinii de zi finalizându-se cu învăţăminte ce pot fi extinse şi în alte parohii, învăţăminte pe care părintele protopop, în rolul de moderator, le-a sintetizat în final.

În continuarea întâlnirii lunare, preoţii din cadrul Protopopiatului Iaşi 1 au prezentat măsurile concrete luate în cadrul parohiilor în cursul acestui an pentru diminuarea navetismului preoţilor repartizaţi la diferite biserici, care nu au încă locuri de cazare sau case parohiale în care să poată locui şi să poate îndeplini sarcinile de slujire a comunităţilor locale în condiţii civilizate şi onorante. În partea a doua a şedinţei, pr. protopop Constantin Andrei a prezentat proiectul de măsuri al protopopiatului pentru participarea în bune condiţii la conferinţele cu preoţii din Arhiepiscopia Iaşilor din luna august. Pe ordinea de zi s-au aflat şi alte probleme de ordin administrativ.

Dicuţii despre spovedanie, conferinţe şi tabere cu tinerii

Şi la sediul Protopopiatului Iaşi 2 a avut loc, ieri, şedinţa lunară cu preoţii din cadrul acestui protopopiat. Întrunirea a debutat cu o conferinţă cu tema „550 de ani de la întronizarea ca domnitor al Moldovei a Sf. Voievod Ştefan cel Mare“. Conferinţa a fost susţinută de preotul paroh de la Biserica „Sf. Voievod Ştefan cel Mare“ din Iaşi, pr. Mihai Doroşincă. În expunerea sa, pr. Doroşincă a scos în evidenţă importanţa acestui moment de căpătâi pentru istoria Moldovei. „Conferinţa s-a bucurat de un deosebit interes din partea preoţilor prezenţi. Acesta s-a văzut din faptul că, după prezentarea lucrării, au vorbit 12-13 preoţi. Aceştia au elogiat viaţa şi activitatea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare“, ne-a declarat pr. protopop Vilie Doroşincă.

În continuarea şedinţei, s-a discutat despre anumite lucruri legate de Taina Spovedaniei, care se administrează mai des acum, în postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. În discuţii s-a insistat asupra ţinutei şi comportamentului preotului duhovnic în momentul spovedaniei, care au o influenţă puternică asupra celui care se spovedeşte.

O altă problemă care a fost discutată cu preoţii de la parohiile din Protopopiatul Iaşi 2 a fost cea a conferinţelor preoţeşti din luna august care vor avea loc la Centrul de Conferinţe „Providenţa“ din Iaşi. S-au adus unele precizări cu privire la modul de desfăşurare al acestor conferinţe. De asemenea, părintele protopop Vilie Doroşincă a transmis preoţilor hotărârile şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial din 11 iunie 2007. Spre finalul şedinţei, s-a adresat rugămintea ca parohiile din protopopiat să colaboreze în ceea ce priveşte organizarea taberelor cu tinerii din parohii. Taberele din acest an se vor desfăşura sub genericul „Spiritualitate, voluntariat, sport şi recreaţie“.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!