Banat
Prima duminică din noul an bisericesc

Prima duminică din noul an bisericesc

În Duminica a 13-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a asistat la Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit la mănăstirea sârbească Bezdin, iar Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a târnosit biserica Parohiei Vrăniuț, Protopopiatul Moldova Nouă.

În prima duminică din noul an bisericesc, Înalt­preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. La finalul slujbei, chiriarhul Banatului a rostit o omilie, explicând textul evanghelic duminical care are în prim plan Pilda lucrătorilor răi, relatată de Evanghelistul Matei. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa a reliefat faptul că „stăpânul viei este Tatăl cel Ceresc, iar atunci când Hristos vorbește de vie, El nu are în vedere butașii. Via suntem noi, oamenii. Toți cei din Biserică suntem una dintre cele mai frumoase holde de vie. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți un butuc de vie roditor, care ați crescut prin harul lui Dumnezeu. În pilda Sa, Hristos mai amintește de lucrătorii viei. În vremea aceea, când Biserica încă nu era întemeiată, lucrătorii viei nu erau altcineva decât arhiereii și preoții de la Templul din Ierusalim, care lucrau via poporului Israel, poporul ales de Dumnezeu”. Explicând cine sunt slugile stăpânului care s-au dus la lucrători să ia o parte din rodul viei, Părintele Mitropolit Ioan a arătat că slugile erau profeții Vechiului Testament, prin care Dumnezeu a grăit poporului Israel. În acest sens, chiriarhul Timişoarei a vorbit despre moartea prorocilor Isaia și Ieremia, slujitorii Domnului Savaot: „Profetul Isaia, care este numit și «Evanghelistul Vechiului Testament», a fost despicat în două cu un fierăstrău de către lucrătorii viei lui Israel. Pe cel pe ale cărui buze a pus Dumnezeu atâta har să vorbească despre venirea Fiului Său, lucrătorii viei l-au omorât. De asemenea, profetul Ieremia a fost aruncat într-o groapă și lăsat fără hrană și apă, stingându-se la fel ca o lumânare”. Vorbind și despre fiul stăpânului, moștenitorul de drept al viei, ierarhul a arătat că acesta era prefigurarea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. „Vedeți cum Mântuitorul Hristos Se introduce tainic în parabolă? Oare nu a trimis Tatăl și pe Fiul Său la lucrătorii viei? Și ei L-au dat pe mâna oștirilor romane, L-au scos afară din cetate și L-au condamnat la moarte. Cuvintele rostite de Mântuitorul în această parabolă a lucrătorilor viei s-au împlinit peste puţină vreme.” La final, Mitropolitul Banatului a conchis: „Dacă am putea trage un arc peste timp, vom vedea în această parabolă o istorie a umanității petrecută în trei acte. Actul 1 - Creația, care înseamnă că stăpânul a sădit această vie; actul 2 - Lucrarea viei; iar actul 3 - Pă­timirea Mântuitorului Hristos pentru noi, în perspectiva veșniciei”.

În după-amiaza aceleiaşi zile, Înaltpreasfinția Sa a fost prezent în mijlocul credincioșilor din localitatea Tomnatic, unde, împreună cu părintele protopop Marius Podereu, părintele paroh Alexandru Ciovârnache și alți preoți, a oficiat slujba de sfințire a crucilor care vor fi aşezate pe turlele bisericii nou-construite.

Coliturghisire la mănăstirea sârbă Bezdin și binecuvântare de lucrări în Parohia Fiscut

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a fost invitat, în dimineața Duminicii a 13-a după Rusalii, cu ocazia vizitei canonice la Mănăstirea Bezdin a Preasfințitului Părinte Lukian, Episcopul ortodox sârb al Timi­șoarei și Budapestei, și cu prilejul hramului bisericii, sărbătorit recent. Cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie, încon­jurați de un sobor de preoți și diaconi. Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a rostit un cuvânt de binecuvântare, în care a arătat că istoria bisericească locală reflectă comuniunea credin­cioșilor orto­docși de diferite etnii, dovedită prin înlăturarea oricăror încercări contrarii şi păstrarea Tra­diției în unitatea Ortodoxiei, așa cum reiese şi din lucrările Sfântului și Marelui Sinod din Creta, din luna iunie 2016.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii ortodoxe sârbe din Sânnicolau Mare, urmând tradiționala procesiune în jurul bisericii, care s-a încheiat cu „tăierea colacului”. Apoi a avut loc un program artistic de cântece și jocuri tra­diționale sâr­bești, oferit de tineri și de ansamblurile de dansuri din loca­litățile cu etnici sârbi, limitrofe Mănăstirii Bezdin. La sfârşit a urmat o agapă frățească.

La slujba de seară, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a poposit în mijlocul credincioşilor din Parohia Fiscut, Protopopiatul Arad, la invitaţia preotului paroh Dan-Marius Braiţ şi a credincioşilor parohiei, pentru a binecuvânta şi resfinţi troița restaurată din fața bisericii și lucrările efectuate la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. După săvâr­șirea slujbei Vecerniei, chiriarhul Aradului a rostit un cuvânt de învăţătură, intitulat „Lucrători în via Domnului”, cu referire la pasajele biblice citite în acea duminică. ­Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a sintetizat cuvântarea de primire a protoiereului locului, ca și pe cea de prezentare a vieții parohiale ținută de preotul paroh, într-o tâlcuire ce a eviden­țiat în principal lucrarea credin­cioșilor în Biserică - Trupul tainic al Domnului, din care toți fac parte într-o unitate desă­vârșită spre mântuire, fapt reflectat și în înnoirea și împodobirea sfântului locaş.

În cadrul slujbei Vecerniei, chiriarhul a hirotesit întru iconom stavrofor pe preotul paroh Dan-Marius Braiţ, în semn de apreciere şi meritată răsplată pentru activitatea pastoral-misionară pe care o desfăşoară în parohie.

Biserica din Vrăniuț a fost târnosită

În prima duminică din noul an bisericesc, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caran­sebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Vră­niuț, Protopopiatul Moldova Nouă. Cu acest prilej, chiriarhul Caransebeşului a târnosit biserica parohială cu hramul „Naș­terea Maicii Domnului” şi a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat reprezentanţi ai autori­tăților locale şi un număr însemnat de cre­dincioși. Pentru truda depusă în slujba Bisericii lui Hristos, părintele paroh a fost hirotesit de către Prea­sfințitul Lucian în treapta de sachelar. De asemenea, ctitorilor și tuturor celor care s-au implicat în renovarea și înfrumu­sețarea bisericii, ierarhul le-a oferit Diploma de excelență „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”. „Îi felicităm pe părintele Ștefan Ionuț, pe domnul primar al comunei Ră­cășdia și pe toți ctitorii și binefăcătorii acestei biserici și rugăm pe Arhiereul cel Veșnic să păstreze în continuare la Vrăniuț candela aprinsă, pentru că mai sunt foarte puțini credincioși, dar Mântuitorul Hristos poate să biruiască acolo unde oamenii nu mai pot face nimic. Este un lucru minunat să vedem cum se instaurează biserici în sate izolate și depopulate și credem că toate acestea sunt minunile pe care Domnul le săvârșește cu noi, nevrednicii, dar întotdeauna Mântuitorul este bun și iubitor de oameni, este milostiv și îndurat față de cei care se roagă și cei care sunt puțini adunați în jurul unui locaș de rugăciune. Rugăm pe Mântuitorul Hristos să păstreze pe mai departe această comunitate de credin­cioși și acești oameni să fie cât mai aproape de Sfânta Biserică, nu numai în rugăciune, dar și în lucrare și acțiune. La mulți și binecu­vântați ani tuturor pre­oți­lor și credincioșilor din eparhia noastră cu ocazia începutului de nou an bisericesc!”


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!