Theologica
Primirea regală a Domnului în Ierusalim

Primirea regală a Domnului în Ierusalim

Mai sunt câteva zile până la sărbătoarea Floriilor, care reprezintă sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim. Acest eveniment ne este prezentat de toţi cei patru Sfinţi Evanghelişti de la care aflăm că Mântuitorul Iisus Hristos a fost primit triumfal în Ierusalim ca urmare a minunii învierii lui Lazăr, care fusese mort vreme de patru zile.

De obicei, la sărbătorile mari, iudeii se adunau la Ierusalim din toate provinciile istorice ale Ţării Sfinte pe care le locuiau şi în acelaşi timp veneau şi cei din comunitatea extrem de importantă a celor aflaţi în diasporă. Cu predilecţie de sărbătoarea iudaică a Paştilor, Ierusalimul devenea o cetate neîncăpătoare pentru zecile de mii de iudei veniţi din toate colţurile Imperiului Roman pentru a fi prezenţi la această mare sărbătoare. De aceea, guvernatorul roman al Palestinei se deplasa de pe litoralul Mării Mediterane, din Cezareea, la Ierusalim, cu prilejul acestei sărbători, alături de o parte din legiunile sale, pentru a asigura ordinea şi a preîntâmpina revolta poporului aflat sub ocupaţie romană, dezamăgit de starea socială precară în care trăiau majoritatea iudeilor din timpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi nădăjduind în venirea unui Mesia după chipul şi asemănarea regelui David, care să refacă regatul acestuia de odinioară. Văzând învierea lui Lazăr, au considerat că Iisus Hristos este Cel Care poate să le împlinească acest vis, de aceea Îl primesc în chip triumfal în Ierusalim, văzând în El pe Cel Care le poate împlini aşteptările lor mesianice legate indisolubil de lupta lor pentru eliberarea de sub autoritatea Imperiului Roman.

În ciuda primirii regale pe care o face poporul Domnului Iisus Hristos, intrarea Lui în Ierusalim se face în smerenie deplină, deoarece Hristos vine plin de dragoste, şi nu ca un împărat efemer din lumea aceasta. Împărăţia Sa nu are legătură cu gândirea şi slava lumească, pentru că este o împărăţie a iubirii şi a smereniei. Iisus Hristos intră în Ierusalim şi în istorie în chip diferit faţă de ceilalţi împăraţi efemeri ai lumii acesteia. El nu vine ca un rege înconjurat de soldaţi pentru a schimba împreună cu aceştia o împărăţie cu alta, ci vine în smerenie, sărăcie şi simplitate pentru a ne face părtaşi prin Jertfa şi Învierea Sa Împărăţiei celei nepieritoare şi veşnice cu îngerii în iubirea Preasfintei Treimi.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!