Theologica
Primul martir

Primul martir

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 28 Decembrie 2018

Sfântul Ștefan a fost primul din cei șapte diaconi hirotoniți de Apostoli și primul mucenic sau martir al Bisericii. El este cinstit la 27 decembrie, când prăznuim mucenicia sa. La 2 august, sărbătorim mutarea moaștelor sale, dar îl cinstim și în 15 iunie, odată cu Sfinții Fortunat și Ahaic.

Învățătura ortodoxă, în ce priveşte subiectul cinstirii sfinţilor, este rezumată în hotărârile celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic: „Pe Hristos ca Dumnezeu şi Stăpân, pe sfinţi pentru Stăpânul comun, ca fiind adevăraţi slujitori ai Lui şi care sunt cinstiţi şi respectaţi şi cărora li se acordă închinarea prin relaţia (cu Hristos)”. În baza acestui text noi îi cinstim pe sfinţi, între care la loc de cinste este Sfântul Ştefan.

În cuvântul său „La Sfântul Ştefan, întâiul mucenic”, Sfântul Grigorie de Nyssa vorbeşte despre cinstirea sfinţilor, despre mijlocirile lor şi despre scopul acestor sărbători care îndeamnă la imitarea vieţii lor, precum şi faptul că poruncile lui Dumnezeu sunt aceleaşi pentru toţi, la fel ca şi harul şi modul de viaţă, întărind ideea că luminarea slavei Evangheliei este pentru toţi creştinii. „Cinsteşti pomenirea mucenicilor? Cinsteşte şi convingerea lor! Căci a fi părtaş la pomenirea lor înseamnă să fii părtaş şi convingerii lor. Oare luminarea din cunoaşterea învăţăturii Evangheliei lui Hristos a strălucit doar acelora? Oare harul s-a trimis numai acelora? (II Corinteni 4, 4-6) Aceleaşi sunt poruncile, acelaşi este modul (de viaţă), unul este cel ce instituie întrecerile, unul este premiul adevărului, de care fie să ne învrednicim noi toţi cu rugăciunile şi mijlocirile sfinţilor pe care i-am pomenit, cu harul Domnului nostru Iisus Hristos”.

Asterie, Episcopul Amasiei, spune: Sfântul Ștefan a fost „punctul de plecare al martirajului, dascălul suferinței pentru Hristos, temelia dreptei mărturisiri, odată ce Ștefan a fost primul care și-a vărsat sângele pentru Evanghelie”.

El este primul martir din istoria creştinismului suferind moarte martirică prin lapidare pentru că L-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!